51. Later met pensioen   30 september 2010
7 augustus 2019  |  Pensioen, Uitstel, Doorwerkvereiste, Levensverwachting
... Mensen kunnen de AOW ook gedeeltelijk ontvangen. Voor ieder jaar dat wordt doorgewerkt na de pensioengerechtigde leeftijd, bouwt iemand circa 5 procent meer extra staatspensioen op. Meerdere ...

52. Maatregelen kabinet   18 maart 2020
4 juni 2020  |  Coronavirus, Kabinet, Noodmaatregel voor Werkbehoud, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Sociaal minimum, ZZP, Vakantietoeslag, Tijdelijke contracten, Beëindiging van rechtswege, UWV, Zorgaanbieders, Continuïteitsbijdrage, Werkkostenregeling, WKR, Uitzendbureau, Flexwerker
... te melden. Meer specifiek gelden de volgende eisen: gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd; woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland; Nederlander of ...

53. Mag ik mijn prepensioen uitstellen als ik een IOAW uitkering ontvang?   13 februari 2018
13 februari 2018  |  IOAW, Prepensioen
... van uw gewone pensioen, immers uw totale pensioenkapitaal wordt met de pensioenuitkering voor de pensioengerechtigde leeftijd verlaagd. Dus ook de maandelijkse bedragen van uw gewone pensioen. ...

54. Minder werken vanaf pakweg 60 jaar, een dagdroom of een reële wens?   4 juli 2018
4 juli 2018  | Dirk Jan Plate  | Deeltijdpensioen
... Pensioen is immers voor later, minder of helemaal stoppen met werken voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd komt ‘eerder’. Tot enkele decennia geleden was ‘eerder’ in ...

55. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
9 mei 2020  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Minimumloon, WML, Cafetariasysteem, Verruilen, Provisie
... door CPB Doel wet De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) biedt iedere werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd recht op het minimumloon (art 7, lid 1, WML). Dit is de bodem in de ...

56. Nabestaandenpensioen   20 maart 2009
19 september 2019  |  Pensioen, Nabestaandenpensioen, Aanspraak, Verzamelwet, Anw-hiaat, Anw-hiaatpensioen
... (NP); pensioenregelingen kunnen recht geven op een eenmalige uitkering aan nabestaanden van een pensioengerechtigde*; tenslotte kan de werknemer ingeval van zijn overlijden voor zijn partner ...

57. Nationaal Pensioenregister   11 maart 2010
18 oktober 2019  |  Pensioen, Nationaal Pensioenregister, Pensioenchecklists, Pensioen 1-2-3
... werkgevers. Het bijbehorende pensioenfonds keert echter lang niet altijd automatisch uit als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dan moet u dit zelf aanvragen bij de pensioenuitvoerder en ...

58. Ons pensioenstelsel moet drastisch veranderen, maar is dat wel zo?   24 september 2018
24 september 2018  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioenstelsel, Pensioensysteem, Staatsschuld, Rekenrente, Marktwaarde, Pensioenakkoord
... Maar niet om een eigen uitleg te geven aan het artikel. Willens en wetens worden miljoenen pensioengerechtigden daardoor ernstig benadeeld en beroofd van een deel van hun pensioen. De ...

59. Ons pensioenstelsel moet drastisch veranderen, maar is dat wel zo?   14 juli 2016
14 juli 2016  | Andries Bongers  | Pensioenpremie, Woekerpensioenpolis, Woekerpolis, Vermogensbeheer
... doel beantwoordt. Wat is er mis aan ons pensioenstelsel? Ten eerste dat we 100 jaar lang de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar hebben gesteld en veel te laat hebben verhoogd. We ...

60. Ontslag bij bereiken van pensioenleeftijd   10 november 2017
10 november 2017  |  Ontslag, Pensioenleeftijd, Opzegtermijn
Vraag Mijn vader gaat m.i.v. 23 november met pensioen (bereiken van pensioengerechtigde leeftijd). Er is niets vastgelegd in zijn arbeidsovereenkomst. Nu vraagt de werkgever dat hij een ...


Bekijk items: 51 tot 60 (104 totaal)