51. Ons pensioenstelsel moet drastisch veranderen, maar is dat wel zo?   24 september 2018
24 september 2018  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioenstelsel, Pensioensysteem, Staatsschuld, Rekenrente, Marktwaarde, Pensioenakkoord
... Maar niet om een eigen uitleg te geven aan het artikel. Willens en wetens worden miljoenen pensioengerechtigden daardoor ernstig benadeeld en beroofd van een deel van hun pensioen. De ...

52. Ons pensioenstelsel moet drastisch veranderen, maar is dat wel zo?   14 juli 2016
14 juli 2016  | Andries Bongers  | Pensioenpremie, Woekerpensioenpolis, Woekerpolis, Vermogensbeheer
... doel beantwoordt. Wat is er mis aan ons pensioenstelsel? Ten eerste dat we 100 jaar lang de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar hebben gesteld en veel te laat hebben verhoogd. We ...

53. Ontslag bij bereiken van pensioenleeftijd   10 november 2017
10 november 2017  |  Ontslag, Pensioenleeftijd, Opzegtermijn
Vraag Mijn vader gaat m.i.v. 23 november met pensioen (bereiken van pensioengerechtigde leeftijd). Er is niets vastgelegd in zijn arbeidsovereenkomst. Nu vraagt de werkgever dat hij een ...

54. Ontslag nemen of krijgen   22 januari 2011
12 juli 2019  |  Ontslag, Arbeidsovereenkomst, Opzegging, Ontbinding
... werknemers van wie het vaste contract is beëindigd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd. Dit is onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Volgens de ...

55. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  Beëindiging dienstverband, UWV, Ontslagcommissie
... bepaalde tijd als de overeengekomen periode is verstreken; beëindiging bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, mits dit in de arbeidsovereenkomst of CAO is vastgelegd; ontslag op ...

56. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  Pensioen, Ouderdomspensioen, Toetredingsleeftijd, Ingangsdatum, Partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen
... pensioenfonds drie maanden voor ingang van het pensioen opgeeft op hoeveel pensioenuitkering de pensioengerechtigde recht heeft. Oorzaken van het pensioentekort kunnen zijn: onderbroken ...

57. Partnertoeslag   25 december 2012
18 april 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Partnertoeslag (AOW)
... gaat er daarbij vanuit dat iedereen die geboren is op of na 1 januari 1950 tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geacht wordt zelf in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. En wat ...

58. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
17 april 2019  |  Pensioen, Afkoop, AOW, Anw
... de deelname aan het pensioenfonds is minimaal 2 jaar beëindigd en de werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het pensioenfonds heeft vervolgens zes maanden de tijd het ...

59. Pensioen (varia)   21 mei 2016
21 augustus 2019  |  Pensioen, SER, 1-loketgedachte, Pensioengerechtigde leeftijd
... maar ook de wijze waarop het pensioenfonds communiceert met haar (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden. Het bestuur richt zich in zijn taak op de ...

60. Pensioen (ZZP-er)   13 januari 2014
17 mei 2019  |  Zelfstandige zonder personeel, ZZP'er, ZZP-er, Pensioen, ZZP, Pensioenfondsen, Verzekeringsplicht, DBA
... werd door Minister Kamps en de Tweede Kamer beloofd, dat voor lagere inkomens en zwaar werk de pensioengerechtigde leeftijd niet omhoog zou gaan. Men zou ook eerder met pensioen mogen. Voor de ...


Bekijk items: 51 tot 60 (92 totaal)