21. Bijstand (ZZP-er)   30 maart 2016
6 januari 2020  |  Bijstand, Zelfstandige zonder personeel, Papieren inkomen
... ouder hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, vanaf 1 januari 2020 worden afgebouwd. Voor ondernemers in de ...

22. Bijstandsuitkering niet verrekenen met pensioeninkomen.   18 oktober 2014
21 oktober 2014  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Bijstand
... dat gemeenten mensen die een beroep op de bijstand doen, niet mogen dwingen hun pensioen voor de pensioengerechtigde leeftijd in te laten gaan, om zodoende de uitkering te kunnen verrekenen met ...

23. Bonden willen flexibele AOW terug   28 februari 2013
1 maart 2013  | SC Online  | Fred Barkhuis
... willen dat alsnog geregeld wordt dat werknemers een AOW-uitkering kunnen krijgen voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben. Vakcentrales FNV, CNV en MHP verzoeken ...

24. Bovenmatige beloning   18 december 2011
8 januari 2020  |  Bovenmatig, Belonen, Salaris, Inkomen, WNT
... Werkgeverspremie of -bijdrage VPL onderdeel van de bezoldiging Om werknemers te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling ...

25. Centrale Raad van Beroep oordeelt over verhoging AOW   31 juli 2016
5 augustus 2016  | Rechtennieuws  | Fred Barkhuis  | AOW-leeftijd, Verhoging AOW-leeftijd, Jurisprudentie, 1-loketgedachte
... tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie ...

26. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  Collectief ontslag, Wet Melding Collectief Ontslag, WMCO, UWV, Tata
... door de werknemer; als een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft geen ontslag bij het UWV worden aangevraagd. ...

27. CPB is volledig de weg kwijt: werken tot je 90ste   10 december 2017
12 december 2017  | FD  | Andries Bongers
... zelf bepalen wanneer hij met pensioen gaat. In 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaren te verlagen naar 65 jaar, met het advies om deze ...

28. De DC-regeling – op naar pensioenrealisme   18 februari 2020
18 februari 2020  | Theo Gommer  | Defined Benefit premieregeling (DB), Defined Contribution regeling (DC)
... pensioenfonds dat DB-regelingen uitvoert dezelfde problemen. Het verschil is echter dat voor de pensioengerechtigde met DB-regeling niet rechtstreeks door de genoemde financiële hordes wordt ...

29. DGA Pensioen   27 maart 2016
13 december 2019  |  DGA, Pensioen
... beheer. Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is zeker niet vrijblijvend. Wanneer de DGA de pensioengerechtigde leeftijd bereikt zal het toegezegde pensioen daadwerkelijk levenslang ...

30. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
4 juli 2020  |  Opleidingen, Overheid, Wetten
... Overheden, werkgevers en vakbonden hameren op het belang van voortdurende bijscholing nu de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Alleen 'een leven lang leren' houdt werknemers vitaal ...


Bekijk items: 21 tot 30 (107 totaal)