21. Bovenmatige beloning   18 december 2011
11 november 2019  |  Bovenmatig, Belonen, Salaris, Inkomen, WNT
... Werkgeverspremie of -bijdrage VPL onderdeel van de bezoldiging Om werknemers te stimuleren tot de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken is in 2005 de Wet aanpassing fiscale behandeling ...

22. Centrale Raad van Beroep oordeelt over verhoging AOW   31 juli 2016
5 augustus 2016  | Rechtennieuws  | Fred Barkhuis  | AOW-leeftijd, Verhoging AOW-leeftijd, Jurisprudentie, 1-loketgedachte
... tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie ...

23. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  Collectief ontslag, Wet Melding Collectief Ontslag, WMCO, UWV, Tata
... door de werknemer; als een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft geen ontslag bij het UWV worden aangevraagd. ...

24. CPB is volledig de weg kwijt: werken tot je 90ste   10 december 2017
12 december 2017  | FD  | Andries Bongers
... zelf bepalen wanneer hij met pensioen gaat. In 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaren te verlagen naar 65 jaar, met het advies om deze ...

25. DGA Pensioen   27 maart 2016
8 november 2019  |  DGA, Pensioen
... beheer. Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is zeker niet vrijblijvend. Wanneer de DGA de pensioengerechtigde leeftijd bereikt zal het toegezegde pensioen daadwerkelijk levenslang ...

26. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
5 november 2018  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
... opnemen of niet? Doorwerken of juist stoppen bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Deze vraag is de laatste jaren veelvuldig aan de orde geweest. In ...

27. Een scholingsplicht voor werknemers, goed idee?   22 augustus 2017
24 augustus 2017  | Driessen  | Andries Bongers  | Scholingsplicht, Scholingsfonds, Ontwikkelingsbudget, Onbelast
... heeft de medewerker (samen met de werkgever) de plicht om zich blijvend te ontwikkelen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Om aan die gezamenlijke plicht ook goed te voldoen, bestaat er al ...

28. Eerder met pensioen   20 maart 2009
21 februari 2019  |  Pensioen, VUT, Prepensioen, Vervroegd pensioen, Deeltijdpensioen, Vroegpensioen, Levensloopregeling
... deeltijders in verhouding tot fulltime werknemers een gelijk pensioen opbouwen. Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, gaan in deeltijd werken. Voor het deel van de werkweek dat ...

29. Employability: dé oplossing tegen pensioenontslag en dé oplossing voor waarborging van gelijke behandeling van werknemers   22 juli 2019
23 juli 2019  | Theo Gommer  | Pensioenontslag, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Leeftijdsontslag, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
... een bepaling, waarin staat dat ontslag van rechtswege volgt bij bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of AOW-leeftijd. Dat betekent toch dat onderscheid op grond van ...

30. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  Duurzame inzetbaarheid, Levensloop
... Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. Werkenden moeten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd blijvend en breed actief blijven op de arbeidsmarkt. Mobiliteit, ...


Bekijk items: 21 tot 30 (92 totaal)