41. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
5 februari 2019  |  Pensioen, Pensioenstelsel
... meer kan terugbetalen. Levensverwachting 100 jaar geleden besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar. Dus 100 jaar lang werd de ...

42. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
10 maart 2017  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Pensioenstelsel, Overval, Pensioen
... pensioenen gaat het om een bedrag van meer dan 2000 miljard. 3. Sinds 1917 (dus al 100 jaar) is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar en ondertussen zijn we gemiddeld meer dan 10 jaar ouder ...

43. Koolmees is volledig de weg kwijt, maar vaart ook zonder kompas   20 augustus 2018
21 augustus 2018  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Verzekeringsplicht, ZZP-er, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW, Pensioen, Sociale verzekeringen
... op 65 jaar te stellen Niet in 1956, maar in 1918 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaren naar 65 te brengen, met die bemerking, dat periodiek ...

44. Korter wachtgeld voor politici   14 mei 2012
... in hun aanstellingsovereenkomst staat dat zij bij ontslag recht hebben op doorbetaling tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar of nog later)? ...

45. Lastenverzwaring en regeldruk   9 juni 2019
23 juni 2019  |  Overheid, Lastenverzwaring, Regeldruk
... neemt juist toe met de leeftijd. Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd. Groepen die weinig formele scholing ontvangen (zoals een cursus of ...

46. Later met pensioen   30 september 2010
7 augustus 2019  |  Pensioen, Uitstel, Doorwerkvereiste, Levensverwachting
... Mensen kunnen de AOW ook gedeeltelijk ontvangen. Voor ieder jaar dat wordt doorgewerkt na de pensioengerechtigde leeftijd, bouwt iemand circa 5 procent meer extra staatspensioen op. Meerdere ...

47. Mag ik mijn prepensioen uitstellen als ik een IOAW uitkering ontvang?   13 februari 2018
13 februari 2018  |  IOAW, Prepensioen
... van uw gewone pensioen, immers uw totale pensioenkapitaal wordt met de pensioenuitkering voor de pensioengerechtigde leeftijd verlaagd. Dus ook de maandelijkse bedragen van uw gewone pensioen. ...

48. Minder werken vanaf pakweg 60 jaar, een dagdroom of een reële wens?   4 juli 2018
4 juli 2018  | Dirk Jan Plate  | Deeltijdpensioen
... Pensioen is immers voor later, minder of helemaal stoppen met werken voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd komt ‘eerder’. Tot enkele decennia geleden was ‘eerder’ in ...

49. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
20 mei 2019  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Minimumloon, WML, Cafetariasysteem, Verruilen, Provisie
... sectoren Doel wet De Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML) biedt iedere werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd recht op het minimumloon (art 7, lid 1, WML). Dit is de bodem in de ...

50. Nabestaandenpensioen   20 maart 2009
19 september 2019  |  Pensioen, Nabestaandenpensioen, Aanspraak, Verzamelwet, Anw-hiaat, Anw-hiaatpensioen
... (NP); pensioenregelingen kunnen recht geven op een eenmalige uitkering aan nabestaanden van een pensioengerechtigde*; tenslotte kan de werknemer ingeval van zijn overlijden voor zijn partner ...


Bekijk items: 41 tot 50 (99 totaal)