41. Gewenste pensioenleeftijd houdt geen gelijke tred met officiële pensioenleeftijd   31 augustus 2016
5 september 2016  | SCP & AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Leeftijd, Vervroegd pensioen
De overheid wil dat mensen langer doorwerken. De gemiddelde pensioenleeftijd houdt echter geen gelijke tred met het stijgen van de pensioengerechtigde leeftijd.

42. Gewijzigde ingangsdatum pensioenen vanaf 2017    30 november 2016
1 december 2016  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | Ouderdomspensioen, 2017, Belastingdienst, Ingangsdatum
... pensioenleeftijd bereikt, de maand waarin zijn pensioenuitkering start vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en de maand van ...

43. Het belang van communicatie tussen werkgever en werknemer om pensioen(recht) te snappen   18 oktober 2019
18 oktober 2019  | Theo Gommer  | Pensioenrechten, Communicatie, Pensioendatum, Marktrente, Arbeidsovereenkomst, Pensioenreglement, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW-pensioen, AOW-datum, Pensioenrichtleeftijd
... Zo zag het rechtsgeschil in een recente zaak bij het Hof Amsterdam toe op de vraag of de ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in het in de arbeidsovereenkomst opgenomen pensioen-ontslagbeding ...

44. Ik heb nu een MUP-contract. Wanneer ik mij ziek meld, hoe lang moet de werkgever mijn loon doorbetalen?   2 mei 2017
4 april 2017  |  MUP, Wulbz, Loondoorbetaling bij ziekte
... Wanneer u arbeidsongeschikt wordt verklaard wordt u maximaal 2 jaar het loon doorbetaald of tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Ik ken niet de CAO die op uw werk van toepassing is, maar de ...

45. Indexatie (pensioenen)   20 maart 2009
1 juli 2020  |  Pensioen, Dekkingsgraad, Rente, Rendement, Marktrente, Marktwaarde, De Nederlandse Bank, Bodemprocedure, Art. 126, De Nederlandse Staat, Rekenrente, ECB, Koolmees
... De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het belangrijk dat pensioenfondsen hun deelnemers en pensioengerechtigden zo persoonlijk mogelijk informeren als zij pensioenverlagingen doorvoeren. ...

46. Indexatie van pensioen gaat niet altijd zonder problemen   16 januari 2020
16 januari 2020  | Theo Gommer  | Pensioen, Indexatie, Pensioenakkoord, Rekenrente, Dekkingsgraad, Defined Contribution regeling (DC), Employability
... je bijvoorbeeld niet vanaf je 55e één dag minder in de week kunnen werken, en na behalen van de pensioengerechtigde leeftijd één of twee dagen per week actief in het arbeidsleven blijven? ...

47. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
5 februari 2019  |  Pensioen, Pensioenstelsel
... meer kan terugbetalen. Levensverwachting 100 jaar geleden besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar. Dus 100 jaar lang werd de ...

48. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
10 maart 2017  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Pensioenstelsel, Overval, Pensioen
... pensioenen gaat het om een bedrag van meer dan 2000 miljard. 3. Sinds 1917 (dus al 100 jaar) is de pensioengerechtigde leeftijd 65 jaar en ondertussen zijn we gemiddeld meer dan 10 jaar ouder ...

49. Koolmees is volledig de weg kwijt, maar vaart ook zonder kompas   20 augustus 2018
21 augustus 2018  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Verzekeringsplicht, ZZP-er, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW, Pensioen, Sociale verzekeringen
... op 65 jaar te stellen Niet in 1956, maar in 1918 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaren naar 65 te brengen, met die bemerking, dat periodiek ...

50. Korter wachtgeld voor politici   14 mei 2012
... in hun aanstellingsovereenkomst staat dat zij bij ontslag recht hebben op doorbetaling tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar of nog later)? ...


Bekijk items: 41 tot 50 (108 totaal)