1. Schade of verlies persoonlijke zaken   20 maart 2009
6 juni 2019  |  Schade of verlies persoonlijke zaken, Werkkostenregeling, Gerichte vrijstelling, Beloningscomponenten, Personeelsgids
... voorwaarde Verzekeringen Wet Zorgplicht Uitspraken Hoge Raad Gerichte vrijstelling Naslag Autoschade tijdens opdracht werkgever Zowel in de oude situatie als onder de Werkkostenregeling zijn ...

2. Schadeloosstelling   13 maart 2010
7 maart 2019  |  Ontslag, Schadeloosstelling, Belastingvrij, Dienstbetrekking
Inhoud Woord vooraf Inleiding Vermogensrendementsheffing Schadeloosstelling naar nabestaanden Schadevergoeding belastingvrij Belastingheffing schadeloosstelling aardbevingsschade is logisch Woord ...

3. Ongeval en schade   12 maart 2013
23 november 2015  |  Arbeidsomstandigheden
Zie subrubriek Schade of verlies persoonlijke zaken.

4. Wie betaalt schade of verlies van persoonlijke zaken?   12 maart 2013
13 maart 2013  | Onder meer Burger-schade.nl  | Fred Barkhuis
Volgens de wet moet de werkgever de schade vergoeden die zijn werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever ontloopt zijn aansprakelijkheid alleen als hij bewijst dat hij ...

5. Is werkgever verantwoordelijk voor schade aan fiets?   21 mei 2016
21 mei 2016  |  Vrijwilliger, Schade of verlies persoonlijke zaken, Zorgplicht
... door derden overreden en dader is gevlucht. Is deze stichting verantwoordelijk te stellen voor de schade tijdens mijn inzet als vrijwilliger? Antwoord Het is moeilijk vast te stellen of uw ...

6. Wat mag een werkgever onbelast vergoeden bij schade of verlies?   2 mei 2017
5 april 2017  |  Schade of verlies persoonlijke zaken, Aansprakelijkheid, Werktijd, Onbelaste vergoeding, Personeelsgids
Vraag In HR-kiosk staat een Hoofdstuk over schade/verlies van persoonlijke zaken en daar heb ik vraagje over. De vergoeding daarover mag de werkgever vrijgesteld vergoeden indien het tijdens het ...

7. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
3 september 2019  |  Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), AVG, Privacyprotocol, Privacy protocol, Verwerkersovereenkomst, Sollicitant, Bewaartermijn, Gegevensoverdraagbaarheid, Dataportabiliteit, Dwangsom, Personeelsdossier, Museumkaart, Boete, Gegevensbescherming
... Aansprakelijkheid De wet bepaalt dat de verantwoordelijke kan worden aangesproken als iemand schade lijdt doordat de AVG niet wordt nageleefd. Dit geldt zelfs als de schade het gevolg is van ...

8. Alles of niets?   8 augustus 2019
8 augustus 2019  | Pensioenoplossingen bij ontslag  | Dirk Jan Plate  | Pensioen, Ontslag / Transitievergoeding, BeŽindigingsovereenkomst, Nabestaandenpensioen, Pensioenoplossingen, Pensioenleeftijd
... heeft het recht op en de hoogte van de transitievergoeding uitdrukkelijk niet gekoppeld aan de Ďschadeí of inkomensverliesí; of Geen communicatie, beide partijen gaan een aantal moeilijke jaren ...

9. Artificial Intelligence   31 januari 2019
20 juli 2019  |  Artificial Intelligence
... veel sneller en beter kunnen uitvoeren dan een mens. Denk bijvoorbeeld aan het berekenen van een schadeclaim of het doorspitten van duizenden dossiers met jurisprudentie, aldus Stolze. Zo maakt ...

10. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
23 juni 2019  |  Sociale media, Facebook, Smartphone, Wifi
... antwoorden geven. Zuckerberg was juist erg blij met zijn Facebook en de wijze waarop het schadelijke content tegengaat. Zo haalde hij aan dat Facebook 99 procent van aan ...


Bekijk items: 1 tot 10 (19 totaal)