41. Genietingsmoment   24 mei 2016
13 maart 2018  |  Genietingsmoment, Belastingdienst
Inhoud Tijdstip Wanneer Verkeerd inhoudingstijdstip Nabetaling Aanspraak belast Postuum loon Vaststellingsovereenkomst Niet verhalen van loonbelasting Afsluitend Tijdstip Op welk tijdstip moet op ...

42. Geringe WIA uitkering en eventuele aanvulling   8 januari 2016
19 oktober 2015  |  IOAW, Bijstandsuitkering, WIA, WW-uitkering
... IOAW komt op termijn te vervallen door enkel nog werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 aanspraak te geven op deze uitkering. De IOAW wordt dus afgesloten voor werknemers die geboren ...

43. Gouden handdruk   16 februari 2011
13 maart 2018  |  Gouden handdruk, Stamrecht, Beloningscomponenten
Inhoud Aanspraak periodieke uitkeringen Golden hello Naslag Aanspraak periodieke uitkeringen Bij ontslag kan de werkgever in plaats van een schadeloosstelling in één keer ook een aanspraak op ...

44. Grensarbeider   6 maart 2011
28 mei 2019  |  Grensarbeider, Verzekering, Werklandbeginsel, Werken elders, Uitlenen, Uitzenden, Duitsland
... minder snel de grens oversteken om in Nederland te gaan werken. Zij moeten dan meer moeite doen om aanspraak te maken op de heffingskortingen in de Nederlandse inkomstenbelasting. Dat benadeelt ...

45. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  Handboek Loonheffingen, Belastingdienst, 2015, Loon- en inkomstenbelasting
... stamrechten en pensioenen Paragraaf Publicatiedatum Wijziging 19.1 23-04-2015 Onder de kop 'Aanspraak hoort tot loon' hebben we in de 1e alinea de tekst 'tenzij het periodieke uitkeringen ...

46. Heb ik recht op een aanvulling op mijn WAO?   1 mei 2017
11 februari 2017  |  WAO, Sociaal minimum, Aanvullende uitkering
... wel aanvullende regelingen zijn voor IVA en WGA en dergelijke. Maak ik als WAO'er daar niet ook aanspraak op? Ik zit in de ‘oude’ WAO sinds juli 1991. Oude rapporten erbij genomen lees ik dan ...

47. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
13 april 2019  |  Hulp in huis, Huishoudelijke hulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Huishoudelijke Hulp Toelage, Loon- en inkomstenbelasting
... in de wet vanaf 1 januari alleen alfahulpen inzetten die in loondienst zijn van de organisatie. De aanspraak op hulp verandert niet, de uren en functies die per cliënt zijn toegekend blijven ...

48. Inlenersvergoeding na 26 weken   8 januari 2016
8 oktober 2015  |  Inlenersbeloning, Uitzendbranche
... komen voor de inlenersvergoeding. Dit is mij door Randstad nooit verteld. Kan ik daar achteraf nog aanspraak op maken? En hoe wordt deze bepaald? Antwoord Uw constatering is juist dat u na 26 ...

49. Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?   5 oktober 2015
14 oktober 2015  |  CAO
... cao staat dat het salaris € 1800 moet zijn en in de arbeidsovereenkomst staat € 1700 dan kan men aanspraak maken op € 1800. Maar het kan zijn dat uw cao wel algemeen verbindend is verklaard, ...

50. Jongeren pleiten voor algemene pensioenplicht   12 april 2018
13 april 2018  | VVP  | Fred Barkhuis  | Pensioenplicht, Jongeren, Solidariteit
... stellen de partijen dat aanpassing van het stelsel nodig is omdat niet meer helder is wie waar aanspraak op kan maken, Nederland demografisch is veranderd en de aansluiting van het stelsel met ...


Bekijk items: 41 tot 50 (158 totaal)