21. Beoordelen   25 augustus 2016
9 mei 2019  |  Beoordelingsgesprek, HRM, POP, Resultaat-evaluatie, OKR, Doelstellingen, Functioneringsgesprek, Actieplan, Onvoldoende
... van winkelpersoneel. Op basis van dit beoordelingsgesprek wordt bepaald of de medewerker aanspraak maakt op een loonsverhoging of niet. (Bron: NOS, 24 apr. 2018) Achmea schaft ...

22. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
11 juni 2019  |  Beroepsopleiding, Leerweg, BOL, BBL, Kansberoepenlijst
... die zijn studie heeft afgerond en geen baan krijgt bij zijn leerbedrijf kan daar in theorie aanspraak op maken. * De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek ...

23. Bij ontslag met wederzijds goedvinden geen transitievergoeding   29 december 2015
1 januari 2016  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Ontslag, Wederzijds goedvinden (ontslag)
... een beŽindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden bestaat volgens de wet geen aanspraak op een transitievergoeding. Reden is dat de werkgever en werknemer vrij zijn om te ...

24. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
13 april 2019  |  Wet Werk en Bijstand, Wwb, Sociaal minimum, Sociale voorzieningen, Bijstand, Vakantie, Bijstandsuitkering, 2018
... genieten om in de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan te kunnen voorzien. Personen kunnen aanspraak maken op de WWB uitkering als zij geen recht hebben: loon; ziektewet; ...

25. Bijval en kritiek op doorzetten plannen loondispensatie   1 april 2018
3 april 2018  | Cedris  | Fred Barkhuis  | Participatiewet, Kritiek, VNO-NCW, Arbeidsgehandicapte
... groep op deze manier Ďgeen echt looní krijgt. Zij verliezen hun recht op pensioen en bouwen minder aanspraak op voor de werkloosheidsuitkering en de ...

26. Billijke vergoeding   2 februari 2018
2 februari 2018  |  Transitievergoeding, Billijke vergoeding
... had voortgeduurd. Er wordt rekening gehouden met andere vergoedingen waar de werknemer aanspraak op maakt. De billijke vergoeding wordt dus niet Ďnaastí al deze vergoedingen toegekend, ...

27. Calamiteitenverlof   20 maart 2009
2 oktober 2017  |  Verlof, Calamiteitenverlof, Loondoorbetaling
... met schoolgaande kinderen calamiteiten- of zorgverlof opnemen? Nee, werknemers kunnen geen aanspraak maken op regelingen voor calamiteiten- en zorgverlof vanwege de staking van de leraren. ...

28. DGA Pensioen   27 maart 2016
9 april 2018  |  DGA, Pensioen
... Gedurende drie jaar krijgt de DGA de mogelijkheid zijn opgebouwde (en inmiddels bevroren) pensioenaanspraak af te kopen. (Bron: VVP, 22 sep. 2016) Kabinet laat ondernemers in de steek met ...

29. Dienstverlening   10 december 2015
30 december 2015  |  Loon- en inkomstenbelasting, Loonbelasting
... waardoor wij in kaart brengen welke toegevoegde waarde wij u kunnen leveren. Wij checken of u: Aanspraak kan maken op premievrijstellingen, -kortingen of subsidies; Niet teveel belasting ...

30. DNB past een coulanceregeling toe   15 juni 2017
16 juni 2017  | HR-kiosk & DNB  | Fred Barkhuis  | Coulance, Banken, DNB, 2017
... van de coulanceregeling van de minister van FinanciŽn voor consumenten die in het verleden aanspraak hebben gemaakt op het depositogarantiestelsel. Een deel van de voormalige klanten van ...


Bekijk items: 21 tot 30 (158 totaal)