31. Bunching   1 oktober 2016
4 oktober 2016  | Taxence & CPB  | Fred Barkhuis  | Belastingschalen, Bunching
... van de inkomstenbelasting. Onderzoek van het Centraal Planbureau toont aan dat mensen hun inkomen aanpassen op het moment dat ze in een hogere schijf terecht dreigen te komen. ...

32. Centraal Aanspreekpunt Pensioenen   18 juli 2014
17 november 2017  |  Pensioen, Centraal Aanspreekpunt Pensioenen
... van de Belastingdienst opgenomen. Het onderdeel Diversen geeft nadere informatie over het aanpassen van pensioenregelingen aan de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en ...

33. College voor de Rechten van de Mens   22 januari 2011
31 juli 2019  |  College voor de Rechten van de Mens, Commissie Gelijke Behandeling
... de Rechten van de Mens omdat hij vindt dat de inlener waar hij regelmatig werkt een draaideur moet aanpassen. De medewerker met obesitas heeft er al een paar keer in vastgezeten. De medewerker ...

34. College voor de Rechten van de Mens   11 juni 2016
14 juni 2016  | P&O Actueel  | Fred Barkhuis  | College voor de Rechten van de Mens
... de Rechten van de Mens omdat hij vindt dat de inlener waar hij regelmatig werkt een draaideur moet aanpassen. De medewerker met obesitas heeft er al een paar keer in vastgezeten. De medewerker ...

35. Competentiemanagement (1995 tot heden)   20 maart 2009
17 september 2018  |  Competentiemanagement, Personeelsbeleid, Competenties, Job crafting
... en processen. Job crafting In het verlengde van competentiemagement richt job crafting zich op het aanpassen van de taak aan de eigen competenties en behoeften. De aanpassing van de taak kan ...

36. Cybercrime   8 maart 2016
17 juli 2019  |  Cybercrime, Misdaad, Hacken, Celstraf, Kantonrechter
... Het kopiŽren van vertrouwelijke gegevens; Ongeoorloofd computerdata verwijderen of aanpassen; Ongeoorloofd computersystemen uitschakelen of onbruikbaar maken; Het versturen van ...

37. Dagloon   20 maart 2009
18 augustus 2018  |  Dagloon, Werknemersverzekeringen, WIA, Maximumdagloon, WW-uitkering, WWZ, Dagloonberekening, Referteperiode, Dagloongarantie, Werkbare dagen
... op de arbeidsmarkt en personen die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard het dagloon aanpassen. Ook krijgen zij vanaf april 2017 mogelijk een tegemoetkoming, ook hiervoor zijn er ...

38. Datalekken   31 maart 2018
30 januari 2019  |  Privacy, Datalek
... wakker geworden. De nieuwe regels behelzen veel meer dan 'eventjes de privacy policy op de website aanpassen'. Er moeten allerlei technische maatregelen worden genomen, zoals het aanpassen van ...

39. De Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) een nieuw wangedrocht?   2 januari 2016
12 januari 2016  | Andries Bongers  | Wet Tegemoetkoming Loondomein, WTL, Loonkosten
... dat dit Ďfoutjeí pas per 2018 kan worden gerepareerd. Wet Tegemoetkoming Loondomein en creatief aanpassen van de voorwaarden Ook bij de WTL gaat het om een wetgeving, die niet alleen ...

40. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
18 april 2019  |  Deeltijd, CBS, Arbeidsduur
... Dagblad. Uit het promotieonderzoek van Bosch blijkt verder dat zelfstandigen wel hun inkomen aanpassen in reactie op een hoger marginaal tarief. (Bron: Tax Life, 25 sep. 2018) Als ...


Bekijk items: 31 tot 40 (139 totaal)