Cafetariasysteem


26. Juridische en arbeidsrechtelijke eisen   March 15, 2011
July 27, 2015
Aan een functionerend cafetariasysteem worden zowel juridische en arbeidsrechtelijke eisen als fiscale eisen (inclusief het begrip realiteitswaarde) eisen gesteld. In deze subparagraaf gaat het ...

27. Keuze- en budgetmodel   March 13, 2011
April 18, 2016  |  , ,
... worden diverse namen gebruikt: Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKSA), Flexibel belonen en Cafetariasysteem. Rekenvoorbeeld ruilmodel De werkgever bepaalt dat de loonkosten voor een ...

28. Kunduz-akkoord, zelfde waarde als Pensioen-akkoord?   May 10, 2012
, , ,
... dan tot nu toe, toegestane onbelaste vergoeding verstrekken, maar waarbij de werknemer binnen het cafetariasysteem het verschil met verlofuren of bruto loon verruilt. In een aantal Zorgbranches ...

29. Lagere werkgeverslasten   March 14, 2011
July 15, 2014  | 
... in het eerste jaar zijn terugverdiend door de vrijval van werkgeverslasten. Een werkgever die een cafetariasysteem kent, wordt over het algemeen als een aantrekkelijke werkgever gezien. Uit ...

30. Leeftijdsbeloning (WML)   June 15, 2015
November 2, 2019  |  , ,
... bij het tegengaan van onderbetaling en bij het bereiken van een gelijk speelveld voor bedrijven. Cafetariasysteem en tijd voor tijd Er gaan ook nieuwe regels gelden voor het uitruilen van ...

31. Minimumloon (WML)   June 15, 2015
February 22, 2024  |  , , , , , , , ,
... af Wet minimumuurloon: nog niet alle regeldrukgevolgen in beeld WML voor 60.000 werkenden extra Cafetariasysteem en Minimumloon Lage loonschalen in CAO’s opnemen Minimumlonen moeten fors ...

32. Noodzakelijkheidscriterium   March 26, 2013
April 21, 2021  |  , , , , ,
... vragen over WKR Beperkt noodzakelijkheidscriterium (1-1-2015). Noodzakelijkheidscriterium en cafetariasysteem Vrije ruimte één keer per jaar afrekenen Vrije ruimte per concern Producten ...

33. Ondernemingsraad   March 15, 2011
November 29, 2014  | 
... vereist als door de wijziging het beloningssysteem verandert, bijvoorbeeld als onderdeel van een cafetariasysteem. Als regel is instemming ook vereist als in het verleden arbeidsvoorwaarden met ...

34. Pensioengrondslag   March 15, 2011
November 29, 2014  | 
... salaris behoort. Dit geldt ook als er sprake is van een tijdelijke omzetting; hiervan zal bij een cafetariasysteem meestal sprake zijn. Het spreekt voor zich dat het er voor bedrijven, ...

35. Personal Benefits Statement (inleiding)   November 22, 2010
February 20, 2018  | 
... Inkomens- en Voorzieningen Overzicht (PIVO); Arbeidsvoorwaardenoverzicht. Koppeling met cafetariasysteem De PBS kan aan een cafetariasysteem (flexibele arbeidsvoorwaarden) worden ...

36. Realiteitswaarde   March 15, 2011
July 8, 2013  | 
Een cafetariasysteem moet volgens de richtlijnen van de belastingdienst ook voldoen aan de realiteitswaarde. Met realiteitswaarde wordt bedoeld dat een wijziging van een arbeidsvoorwaarde ...

37. Salarisadministrateur   April 29, 2014
April 24, 2020  |  , , , , , , ,
... over fiscale onderwerpen, voorbeelden: het invoeren van de werkkostenregeling, flexibel belonen (cafetariasysteem), wet (nu nog wetsvoorstel) Werk en Zekerheid en veranderingen op het gebied van ...

38. Studiekosten   March 20, 2009
October 26, 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... Gerichte vrijstelling Verschillende situaties Overige kosten Verruilen van studiekosten in een cafetariasysteem Belastingvrij sparen voor een opleiding Naslag Scholingsaftrek afschaffen ...

39. Telewerkvergoeding   March 20, 2009
October 10, 2018  |  , , , , , , , ,
... niet aftrekbaar zijn. De schrijver gaat daarbij echter geheel voorbij aan de voordelen van het cafetariasysteem. Kosten die niet aftrekbaar zijn voor de IB De auteur noemt kosten, die voor de ...

40. Thuiswerken en de fiscus   September 28, 2020
March 16, 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vaste reiskostenvergoeding afhankelijk was van een keuze van de werknemer (bijvoorbeeld bij een cafetariasysteem) moet deze zijn keuze uiterlijk op 12 maart 2020 hebben gemaakt. Opmerkingen ...

41. Vakantiedagen (afkopen)   January 21, 2011
May 18, 2021  |  ,
... Kosten verlofdag. In een situatie dat verlofdagen gekocht of verkocht worden - denk aan een cafetariasysteem - is het van belang hierover duidelijkheid te verschaffen. Voorstel CNV Vakbond ...

42. Vakantiedagen (inleveren)   January 28, 2010
December 25, 2017  |  , , , ,
... vervaltermijn is niet toegestaan. Flexibele arbeidsvoorwaarden Als een werknemer deelneemt aan een cafetariasysteem kan hij vaak vakantiedagen kopen maar ook verkopen (inleveren). Hij levert ...

43. Vakbonden   March 15, 2011
July 8, 2013  | 
... gemaakt. Ook de steeds grotere betrokkenheid van ondernemingsraden bij het tot stand komen van een cafetariasysteem kan weerstanden oproepen. Met uitzondering van de VHP, zijn de meer traditionele ...

44. Veranderingen 2017   December 24, 2016
January 9, 2020  |  , , , ,
Onderstaand wordt in alfabetische volgorde een overzicht gegeven van veranderingen op het gebied van wetswijzigingen over arbeid die u in 2017 te wachten staan. Ook de wetsvoorstellen 2016 worden ...

45. Veranderingen 2017   December 16, 2016
December 23, 2016  |  , , ,
Onderstaand wordt in alfabetische volgorde een overzicht gegeven van veranderingen op het gebied van wetswijzigingen over arbeid die u in 2017 te wachten staan. Ook de wetsvoorstellen 2016 worden ...

46. Verhuiskosten   March 20, 2009
April 13, 2018  |  , , , , ,
... dat een verhuizing wenselijk is vanwege de bekorting van reisafstand en duur. Verruilen in cafetariasysteem Wanneer het bedrag van ongeveer € 10.000 in een cafetariasysteem verruild ...

47. Verlof   March 15, 2011
October 6, 2016  | 
... de wetgeving. Om willekeur te voorkomen is er een coördinatiepunt m.b.t. de toepassing van het cafetariasysteem bij de Inspectie Utrecht. Helaas kennen de meeste inspecteurs dit adres niet. Er ...

48. Werkkostenregeling   January 21, 2012
June 3, 2017  |  , ,
... Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR BTW (werkkostenregeling) Buitenland situaties Cafetariasysteem onder werkkostenregeling Concernregeling Direct belastbare vergoedingen en ...

49. Woon-werkverkeer   January 20, 2011
March 1, 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... die een lagere toegestane onbelaste vergoeding verstrekken, maar waarbij de werknemer binnen het cafetariasysteem het verschil met verlofuren of bruto loon verruilt. In een aantal Zorgbranches ...

50. In een cafetariasysteem geen meer- en overuren verruilen bij het minimum loon is absurd   November 15, 2017
November 17, 2017  | Rendement  | Andries Bongers  | , , ,
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat per 1 januari 2018 het inzetten van het minimumloon over overuren en meeruren in een cafetariastelsel definitief niet meer ...


Viewing items: 26 to 50 (103 total)