Cafetariasysteem


51. Mag in een cafetariasysteem de gehele toeslag worden ingezet?   July 5, 2021
July 5, 2021  | , , , , , ,
Vraag Mag in een budgetsysteem of cafetariasysteem de toekomstige vakantietoeslag gebruikt worden als bron en mag dan de hele toeslag worden ingezet? Er zijn instanties die beweren dat de toeslag ...

52. Fiscale voordelen met cafetariasysteem nog tot 2014 mogelijk   November 28, 2011
November 29, 2011  | FreeBeans b.v.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Naast het voordeeltje van het spaarloon, dat veel aandacht heeft gekregen, zijn er tot 2014 nog aanmerkelijke andere fiscale voordelen te behalen, en niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de ...

53. Noodzakelijkheidscriterium en cafetariasysteem   October 22, 2014
October 23, 2014  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | 
Een bepaling dat de samenloop van een verstrekking op basis van het noodzakelijkheidscriterium uitsluit, is juridisch en praktisch niet haalbaar. Het staat de werkgever en werknemer vrij om overeen ...

54. Aanschaf zonnepanelen opnemen in cafetariasysteem   April 27, 2014
April 29, 2014  | Alysis Zorggroep, Rijnstate  | Fred Barkhuis  | 
Er worden tal van maatregelen georganiseerd die een bijdrage leveren aan bewustwording rondom het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van deze maatregelen is de mogelijkheid om de ...

55. Seminar Werkkostenregeling invoeren of uitstellen? Cafetariasysteem? Of beide? Lastige keuzes!   September 27, 2010
September 5, 2011  | , ,
INTERACTIEVE WORKSHOP op 27 september 2011, om uw organisatie te helpen met deze lastige keuzes. Tijdens deze dag maken wij samen met u een quick scan m.b.t. de invoering van de werkkostenregeling ...

56. Noodzakelijkheidscriterium (werkkostenregeling) en het cafetariasysteem   July 15, 2014
July 17, 2014  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | 
Hoe zal het noodzakelijkheidscriterium gaan uitpakken met een cafetariaregeling, waarbij een werknemer belast loon uitruilt voor een bepaalde verstrekking, zoals bijvoorbeeld de uitruil voor een ...

57. Afspraken Belastingdienst en LTO Nederland   January 10, 2017
January 11, 2017  | Werkgeverslijn  | Fred Barkhuis  | , ,
LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) heeft met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën voor de periode 2017/2018 een nieuw akkoord gesloten voor het gebruik van de ...

58. Artikel 'Cafetariemodel op de schop?'   December 12, 2009
December 8, 2009  | Maandblad van Driessen
Legt de nieuwe werkkostenregeling een bom onder het cafetariasysteem of biedt het juist meer mogelijkheden om medewerkers keuzes te laten maken in de wijze waarop zij hun inkomen voor een deel ...

59. Autokosten in het buitenland van een auto van de zaak   August 16, 2019
August 19, 2019  | HR-kiosk RTL  | Andries Bongers  | , , , ,
... ook gewoon vergoeden, maar deze zal meestal daartoe niet genegen zijn. Een andere methode in een cafetariasysteem is de kosten verruilen met bruto loon. Dit laatste is ook een voordeel voor de ...

60. Bijdrage van baas of fiscaal voordeel, kosten van opleiding zijn te dempen   August 19, 2018
August 20, 2018  | Telegraaf  | Andries Bongers  | , , , , ,
... niet aftrekbaar zijn. De schrijver gaat daarbij echter geheel voorbij aan de voordelen van het cafetariasysteem. ...

61. Cafetariaregeling per 1 januari 2017 verplicht voor gemeenten   October 28, 2016
October 31, 2016  | BDO  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Per 1 januari 2017 past iedere gemeente in Nederland de cafetariaregeling toe. Iedere gemeenteambtenaar krijgt een zogenaamd (bruto) individueel keuzebudget (IKB) ter beschikking. Dit budget kunnen ...

62. Een betere loonstrook is ontwikkeld, maar was dat nu echt nodig?   October 3, 2023
October 3, 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
... is een reglement min of meer verplicht, waarin staat welke voorwaarden voor een keuzesysteem (cafetariasysteem of budgetsysteem) ook wel Persoonlijk Keuzesysteem (budget) (PKB) genoemd, ...

63. Een nieuwe thuiswerkregeling, onbelast vergoeden van de werkplek?   April 3, 2019
April 3, 2019  | AD  | Andries Bongers  | ,
... WKR in 2015. In mijn boek “Fiscaal Vriendelijk Belonen” was dit ooit een "bestseller" in het cafetariasysteem, maar helaas hebben we ons o.a. door Wiebes en kornuiten laten vertellen dat de ...

64. Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN   January 25, 2013
January 26, 2013  | AWVN  | Fred Barkhuis  | , ,
... van een algemene werkkostenvergoeding. In de voorgelegde situatie kunnen werknemers via het cafetariasysteem - binnen de forfaitaire ruimte van 1,5% - afzien van een deel van de ...

65. Flexibiliteit in secundaire arbeidsvoorwaarden sterk gewenst   March 11, 2015
March 12, 2015  | P&O Actueel  | Fred Barkhuis  | 
Werknemers willen graag zélf meer bepalen hoe hun secundaire arbeidsvoorwaarden er uit zien. Dat past ook helemaal in de trend van maatwerk in werkgeverschap,

66. Goedkoop elektrisch rijden met behulp van een cafetariaregeling   January 12, 2019
January 14, 2019  | Zeker Fiscaal & De Telegraaf  | Fred Barkhuis  | , , ,
Het voordeel van een uitruil ten opzichte van een netto eigenbijdrage van de medewerker is dat deze eigenbijdrage soms hoger is dan de bijtelling waardoor deze niet volledig in aftrek kan worden ...

67. Heeft de OR instemmingsrecht op een arbeidsvoorwaarde die in cao is geregeld?   October 28, 2021
October 28, 2021  | , , ,
... op alle andere regelingen die in de cao dwingend zijn voorgeschreven. Van sommige regelingen (een cafetariasysteem) wordt een advies gegeven en niet in detail de regeling uitgewerkt. In dat geval ...

68. Het begrip Wet Minimumloon en de toepassing?   May 23, 2017
May 24, 2017  | Andries Bongers  | , , , ,
Er ligt een wetsvoorstel voor om het wettelijk minimumloon per uur vast te stellen, waarbij een week op 37,4 uur wordt gesteld. Het minimumloon heeft bij de toepassing van andere wetgeving vaak ...

69. Het overgrote deel (80%) van het MKB benut niet de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR)   May 1, 2023
August 8, 2022  | HR-kiosk & De Telegraaf  | Andries Bongers  | ,
... ruimte? Dan moet u over het gedeelte dat boven de grens komt, 80% belasting betalen. Verruilen of cafetariasysteem Wanneer de werkgever de kosten niet wil maken (het blijft immers nog steeds een ...

70. Invoering IKB uitgesteld   May 13, 2015
May 13, 2015  | Driessen  | Fred Barkhuis  | 
In het meest recente akkoord voor de cao Gemeenten 2013-2015 was afgesproken om per 1 januari 2016 het individueel keuzebudget (IKB) in te voeren. Overleg wijst echter uit dat deze datum niet ...

71. Inzagerecht personeelsdossier niet heilig   November 18, 2011
November 24, 2011  | Rendement  | Fred Barkhuis
In principe mag een werknemer eens in de zoveel tijd zijn personeelsdossier inzien, toch zijn er uitzonderingen.

72. Is een mobiele fitnessbus op het terrein van de werkgever onbelast?   January 23, 2020
January 23, 2020  | , , , , , , ,
... aangeboden of eventueel als het de werkgever niets mag kosten verruild worden met bruto loon (cafetariasysteem). N.B. Het moet wel op het terrein van de werkgever zijn, dus op de ...

73. Is het reserveren bij budgetsysteem in strijd met het genietingsmoment?   May 11, 2017
May 11, 2017  | , , , , , , ,
Vraag Een belastingadviseur vertelde ons bedrijf het volgende: Op basis van de actuele fiscale wetgeving is het niet mogelijk om de betaling van overeengekomen bruto loonemolumenten uit te ...

74. Kamps' pleidooi voor afschaffen van CAO dient alleen belang van uitzendorganisaties   May 29, 2017
May 30, 2017  | Trouw  | Andries Bongers  | , ,
... een dergelijke regeling allerlei individuele keuzemogelijkheden heeft, is een voortzetting van het cafetariasysteem, maar in de basis zien we een collectieve regeling, die acceptatie en rust geeft ...

75. Keuzebudget populair   April 15, 2015
April 16, 2015  | PW De Gids  | Fred Barkhuis  | 
In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over het individueel keuzebudget. Voor de werkgever betekent het keuzebudget minder regels en met behulp van een goed e-HRM-systeem ook minder ...


Viewing items: 51 to 75 (103 total)