Cafetariasysteem


76. Kom ik voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking?   September 6, 2016
September 6, 2016  | , , , ,
... van vakantiedagen, vakantietoeslag en uiteraard een deel van de bonus. We noemen dit in een cafetariasysteem verruilen. ...

77. Kritiek VNO-NCW en MKB-Nederland op het Belastingplan 2015 (Cafetariasystemen)   October 3, 2014
October 3, 2014  | Accountancy Nieuws  | Fred Barkhuis  | 
Volgens de memorie van toelichting past het niet bij het noodzakelijkheidscriterium om voorzieningen die worden vergoed of verstrekt via een cafetariaregeling onder de vrijstelling te laten vallen. ...

78. Kun je verlof uit voorgaande perioden nog verruilen, verkopen of er vanaf zien?   October 6, 2016
October 7, 2016  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
Deze vraag werd vandaag ineens weer actueel door de actie van UNICEF. Hoewel het antwoord al 10 jaar geleden gegeven is, is het opmerkelijk dat er nog steeds professionals zijn die een verkeerde ...

79. Laadpaal thuis en elektra door werkgever onbelast vergoed   December 29, 2018
January 3, 2019  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , ,
We hebben er al meerdere keren over geschreven, maar attenderen er nogmaals op dat de aanschaf en het plaatsen van een laadpaal bij huis voor een elektrische auto van de zaak (leaseauto) door de ...

80. Lang leve de levenslange loopbaan!   November 7, 2014
November 11, 2014  | Driessen  | Fred Barkhuis  | 
... en werknemer over arbeidsvoorwaarden. Red. HR-kiosk: I-deals gaat enkele stapjes verder dan een ...

81. Mag een sportvereniging ook bekostigd worden uit de WKR?   December 20, 2018
December 20, 2018  | , , , , ,
... kan worden aangemerkt. Ook de kosten van deze verstrekking mogen eventueel verruild worden in een cafetariasysteem. Het is verstandig om in samenspraak met de OR of Medezeggenschapsraad een ...

82. Mag werkgever parkeervergunning van auto van de zaak onbelast vergoeden?   August 10, 2016
August 10, 2016  | , , , ,
... Dus mogen de kosten van deze parkeervergunning ook onbelast verruild worden met bruto loon in een cafetariasysteem. ...

83. Mijn nieuwe werkgever belast de vergoeding van mijn studiekosten   February 13, 2018
February 13, 2018  | ,
... wat voor andere mogelijkheden zijn er om fiscaal voordeliger uit te kunnen komen? Ik las over het cafetariasysteem, maar snap niet hoe de verruiling werkt. De scholingsaftrek is niet van ...

84. Minimumloon voor overwerk   March 28, 2017
March 29, 2017  | Fiscount  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Per 1 juli 2017 verandert de Wet minimumloon. Hierdoor moeten meeruren boven de overeengekomen uren minimaal conform het wettelijk minimumloon worden uitbetaald.

85. Moet de terugbetaling van studiekosten met bruto of met netto loon?   April 13, 2018
March 10, 2018  | , , ,
... worden met bruto loon. In de praktijk kunnen de werkgever en werknemer een dergelijke verruiling (cafetariasysteem) in een overeenkomst vastleggen. Vervolgens worden de studiekosten verruild met ...

86. Moet de werkgever de glazen van een beeldschermbril vergoeden?   October 5, 2015
March 17, 2018  | , , , ,
... een normale beeldschermbril wel besluiten om de kosten te verrekenen met het bruto salaris. (cafetariasysteem). Nogmaals de werkgever is dus niet verplicht om de beeldschermbril te ...

87. Mogen de kosten van een laadpaal van de bijtelling worden afgetrokken?   September 19, 2021
September 19, 2021  | , , , , ,
... De werkgever vergoedt een deel of alle kosten en u moet het geheel met bruto loon terugbetalen (cafetariasysteem) Naast het onbelast vergoeden mag de werkgever ook de kosten van de bijtelling ...

88. Nieuwe arbeidsvoorwaarde: eicellen invriezen, belast of onbelast?   August 1, 2023
August 1, 2023  | Rendement, Nieuwsuur en HR-kiosk  | Andries Bongers  | ,
... Meestal kwam een dergelijke vergoeding erop neer, dat daarvoor wel bruto loon werd ingeleverd (cafetariasysteem). Veel onbelaste vergoedingen zijn inmiddels verdwenen en ondergebracht onder de ...

89. NVP Workshop Belastingplan 2010/2011 en werkkostenregeling   January 10, 2010
August 30, 2010  | NVP  | , , , ,
... en krijgt een sterk forfaitair karakter.  Welke invloed zal dit hebben op bijvoorbeeld het cafetariasysteem en uw fietsenplan?  Een aantal wijzigingen gaat eerst op 1-1-2011 in, ...

90. Scholingskosten snoepreisje ‘bezinningstocht in Marokko’ hoeft de belastingbetaler niets te kosten   November 7, 2016
November 4, 2016  | https://www.heemskerk.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/reactie-op-anonieme-e-mail-over-gemeenschapsgeld/  | ,
... de kosten dus door de Gemeente onbelast worden vergoed. Wanneer de Gemeente dit opneemt in haar cafetariasysteem, dan kan de gemeentesecretaris deze kosten met bruto loon betalen en ontvangt ...

91. STAP wordt afgeschaft per 1-1-2024   May 2, 2023
May 2, 2023  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , ,
Een waardeloze regeling wordt afgeschaft. Het idee op zich was goed, maar de invulling en de bureaucratische route waren infantiel. Je kon op je klompen aanvoelen dat dit mis zou gaan en dat juist ...

92. Studiekosten is op zich al een studie waard   May 3, 2023
March 7, 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , ,
... worden gemaakt. Eventueel kunnen deze studiekosten verruild worden met een bruto looncomponent (cafetariasysteem, PKB). NB: Vergoedingen voor een studieruimte en de inrichting ervan behoren wel ...

93. Studiekosten terugbetalen bij ontslag?   February 1, 2017
January 28, 2017  | , , ,
Vraag Ik ben in augustus 2016 bij een nieuwe werkgever gestart en deze heeft mijn studieschuld van € 4.600 overgenomen van mijn oude werkgever. Tijdens het dienstverband heb ik ook nog een ...

94. Veel werkgevers breiden secundaire arbeidsvoorwaardenpakket uit   March 31, 2012
April 2, 2012  | Mercer  | Fred Barkhuis  | 
Veel werkgevers breiden hun keuzepakketten rondom de secundaire arbeidsvoorwaarden uit, ondanks de crisis. Hiervan wordt de helft volledig betaald door de werkgever en bestaat de andere helft uit ...

95. Verlof inleveren voor een onbelaste studievergoeding   May 23, 2016
April 27, 2016  | , , ,
... volgt. De werkgever en werknemer maken daarvoor meestal een overeenkomst voor het verruilen. Cafetariasysteem. Zie ook: ...

96. Vrij gekozen arbeidsvoorwaarden drukken personeelskosten   June 25, 2014
June 26, 2014  | Mercer  | Fred Barkhuis  | 
Werkgevers kunnen aanzienlijk besparen op hun personeelskosten door werknemers zelf secundaire arbeidsvoorwaarden te laten kiezen. Werkgevers zijn echter terughoudend om dergelijke ...

97. Vrij gekozen arbeidsvoorwaarden drukken personeelskosten   July 15, 2014
July 16, 2014  | Mercer  | Fred Barkhuis  | 
Werkgevers kunnen aanzienlijk besparen op hun personeelskosten door werknemers zelf secundaire arbeidsvoorwaarden te laten kiezen. Werkgevers zijn echter terughoudend om dergelijke ...

98. Welke kosten mogen met bruto loon worden verruild?   April 3, 2019
April 3, 2019  | , , , , ,
Vragen: Met behulp van het behulp van het cafetariamodel; is het mogelijk om allerlei kosten te verruilen met het bruto loon. Ik heb daarover 4 vragen. Vraag 1: Ik hoorde dat er mensen zijn die ...

99. Welke kosten van mijn elektrische auto van de zaak mag mijn werkgever onbelast vergoeden?   May 11, 2023
January 12, 2023  | , , , , ,
... De werkgever vergoedt een deel of alle kosten en u mag het geheel met bruto loon terugbetalen (cafetariasysteem) Naast het onbelast vergoeden mag de werkgever ook de kosten van de bijtelling ...

100. Werkgever mag jubileumuitkering wijzigen vanwege zwaarwichtig belang, maar was er geen andere oplossing?   April 28, 2023
August 31, 2022  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , ,
... ik al in mijn boek “Fiscaal Vriendelijk Belonen” over deze mogelijkheid, die als doel in een cafetariasysteem (verruilen) kan worden opgenomen. Meer weten hoe je een cafetariasysteem of ...


Viewing items: 76 to 100 (103 total)