Heb ik als partner van een co-ouder ook recht op ouderschapsverlof?    Mag bij een jubileumuitkering van 25 jaar dit uit meerdere perioden bestaan? 

Verlof inleveren voor een onbelaste studievergoeding

Vraagbaak  |  27 april 2016  |  Trefwoorden: Verlof, Cafetariasysteem, Onbelaste vergoeding, Studiekostenvergoeding

Vraag

Op de pagina Vakantiedagen (inleveren) staat bij het punt Belastingdienst: De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over de verkoop van verlof wel belasting betaald moet worden. Al eerder schreef de redactie HR-kiosk dat deze constructie in het geval van “Goede doelen” omzeild kan worden door de volgende legale regeling: De werknemer ziet af van een of meerdere verlofuren en tekent hiervoor een verklaring. Vervolgens sponsort de werkgever vanuit zijn administratie een gelijk bedrag aan het goede doel.
Het is nu voor mij niet duidelijk of dit altijd een optie is of alleen bij goede doelen. Kan  de werkgever ook de kosten voor een studie (lesgeld + boeken + examen), die gerelateerd is aan de werknemer zijn functie, op zich te nemen c.q. onbelast vergoeden tegen inlevering van verlof?

Antwoord

Het gaat dus om de volgorde twee afzonderlijke transacties. Het afzien van verlof en het onbelast sponsoren van een goed doel (of vergoeden van studiekosten).
  1. Wanneer de medewerker zijn verlof “verkoopt” en daarvoor dan de tegenwaarde in bruto loon ontvangt, dan is dit uiteraard loon en gewoon belastbaar.
  2. Wanneer de medewerker echter “afziet” van een deel van zijn recht op verlof, dan is dat een afzonderlijke overeenkomst. Het verlof wordt gewoon afgeschreven en er zijn geen financiële consequenties.
  3. De werkgever zegt toe om voor de waarde van het totaal van de door de werknemers ingeleverd verlof een schenking te doen aan een goed doel. Dat totale bedrag is onbelast c.q. aftrekbaar van de winst. Het goede doel mag ook een sponsoring zijn voor bijvoorbeeld een sportclub.
  4. Het vergoeden van studiekosten kan door de werkgever altijd onbelast gebeuren. Overigens ook studiekosten die niet direct aan de functie zijn gerelateerd, maar wel voor een (ander) beroep zijn of om vooruit te komen of bij te blijven.
  5. De werknemer kan eventueel voor een tegenwaarde van deze kosten hiervoor verlof inleveren.
  6. Over het algemeen zal een werkgever studiekosten die aan de functie zijn gerelateerd zonder meer vergoeden. Bij een studie die niet hoort bij een bestaande functie of helemaal niets met de organisatie van doen heeft, is het verruilen van verlof voor een onbelaste studievergoeding heel gebruikelijk. Als voorbeeld noem ik een werknemer die werkt op een Administratiekantoor en een studie “fysiotherapie” volgt.
De werkgever en werknemer maken daarvoor meestal een overeenkomst voor het verruilen. Cafetariasysteem.
Zie ook: https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/vakantie-en-verlof/vakantiedagen-inleveren#4  
Of:  https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/vakantie-en-verlof/formulier-actie-3-fm-serious-request
 
 
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Heb ik als partner van een co-ouder ook recht op ouderschapsverlof?    Mag bij een jubileumuitkering van 25 jaar dit uit meerdere perioden bestaan?