Priveauto


1. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling Naslag Oude regeling Onbelast indien meer dan 90% zakelijk De kosten in verband met muziekinstrumenten, beeld- en geluidsapparatuur, apparatuur etc. en ...

2. Bijtelling auto   7 maart 2010
6 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud 500-kilometergrens Forfaitaire bijtelling Grondslag Wat is een hybride auto? Milieu-investeringsaftrek Voorbeeld kosten lease-auto voor werknemer Bewijslast Tijdsgelang berekening ...

3. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

4. Carpoolen   20 maart 2009
22 januari 2020  |  , , ,
Inhoud Carpoolregeling afgeschaft Carpoolen op basis van een meerij-regeling van de werkgever Carpoolen op basis van alleen afspraken tussen werknemers onderling Leaseauto Naslag ...

5. Eigen bijdrage   7 maart 2010
29 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Schriftelijke vastlegging Vakantie Aftrekposten van de fiscale bijtelling Boven normbijdrage, duurdere leaseauto Eigen bijdrage auto moet onvoorwaardelijk zijn Accessoires; bijtelling en ...

6. Elektrische auto   17 januari 2019
12 mei 2023  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vergoeding elektriciteitskosten Intermediaire kosten Onbelaste vergoeding voor laadpaal elektrische auto Cafetaria of budgetsysteem De eerste elektrische bedrijfsauto's zijn er Vergoeden ...

7. Leaseauto of kilometervergoeding   2 augustus 2010
18 oktober 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Uitgangspunten bij het kiezen Werkgeverskosten Kosten werknemer Nog een berekening Uitgangpunten bij het kiezen Een werkgever staat voor de keuze om aan een ambulante werknemer een a. ...

8. Parkeergelegenheid   20 maart 2009
2 augustus 2019  |  , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Parkeren op andere plaats bij het werk belast Privé auto Rekenvoorbeeld Parkeer tax Parkeren bij de werkplek toch vaker onbelast Commentaar redactie ...

9. Reis- en verblijfkosten   20 januari 2011
25 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Vergoeding zakelijke reizen Zakelijke kilometervergoeding vaak € 0,28 per kilometer Eindheffing Cijfers Werkkostenregeling Naslag Onbelaste kilometervergoeding moet omhoog Belast deel ...

10. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  , , ,
Inhoud Diverse loonbestanddelen Overzicht Diverse loonbestanddelen De Belastingdienst onderscheidt diverse categorieën loonbestanddelen (voor meer uitleg, zie Werkkostenregeling (inleiding): ...

11. In beslagname bedrijfswagen in verband met niet betaalde privéboetes   22 april 2014
22 april 2014  | Hettie Schuring  | 
Laatst gaf ik de jaarlijkse presentatie voor de NVP, waarin het ging over Loonbeslagen en schulden van werknemers en de noodzaak hierop beleid te maken. Ik had het in deze presentatie ook over de ...

12. Kosten eigen auto in Nederland hoogste in Europa   2 februari 2016
3 februari 2016  | Leaseplan  | Fred Barkhuis  | , ,
Autorijden in Nederland is duur. Gemiddeld zijn automobilisten in ons land maandelijks tussen de € 600 en € 800 kwijt voor hun privéauto, afhankelijk van de brandstofkeuze. In andere ligt dit ...

13. Moet de werkgever voor de elektrakosten van een privé auto een bijtelling toepassen?   15 juni 2023
23 juli 2023  | , , , , , ,
Vraag Ik heb privé een elektrische auto en een laadpaal. Ik heb ook privé een laadpas, waarmee ik ook elders mijn elektrische auto kan opladen. Van mijn werkgever ontvang ik de standaard fiscale ...

14. Parkeertax een belachelijk voorstel   12 november 2014
13 november 2014  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | 
Werkgevers moeten in uitzonderlijke gevallen belasting betalen over de parkeerruimte die zij huren voor hun personeel. Het gaat om ruimte voor het parkeren van de privéauto van een werknemer. De ...

15. Reiskostenvergoeding ook bij carpoolen onbelast   9 april 2015
13 april 2015  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 
Hof Den Bosch oordeelt dat voor het verstrekken van een onbelaste reiskostenvergoeding niet van belang is of een belastingplichtige met zijn privéauto reist.


15 items