21. Kennismigranten   25 april 2009
1 maart 2018  |  Kennismigrant, Verblijfsvergunning, Werken elders, Erkend referent
... d.d. 6 sep. 2016) over migratie in Nederland. Volgens de denktank ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 ...

22. Kosten   17 juli 2019
17 juli 2019  |  Klimaat, Kosten
... lasten- en inkomenseffecten in het verschiet. De doorrekening geeft de effecten voor 2021, 2025 en 2030, zodat het verloop van de effecten over de tijd inzichtelijk is. (Bron: CPB, 13 mrt. ...

23. Kritische noten   2 maart 2019
29 mei 2019  |  Duurzaam, Kritische noten
... 2017) Zero uitstoot in binnenstad als transport geen sluitpost is Zero uitstoot in binnensteden in 2025. Dat is het streven van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland, vertelt ...

24. Leerkracht basisschool eist zelfde salaris als docent voortgezet onderwijs   29 maart 2017
30 maart 2017  | Volkskrant  | Fred Barkhuis  | Beloningskloof, 2017, Onderwijs
... moet afronden. Hogere salarissen zijn broodnodig om het lerarenvak aantrekkelijk te maken, in 2025 verwachten we een tekort van tienduizend leraren op de ...

25. Milieu   6 april 2018
7 augustus 2019  |  Auto, Milieu, CO2-uitstoot, Dieselauto
... was in 2015 de eerste gemeente die oude dieselauto's de toegang tot het centrum ontzegde. Vanaf 2025 mogen winkels en bedrijven alleen nog worden bevoorraad door vrachtwagens en bestelbussen ...

26. Nederland moet meer doen om hooggeschoolde migranten te trekken   6 september 2016
8 september 2016  | Z24 en OESO  | Fred Barkhuis  | Kennismigrant, OESO
Volgens de denktank ontstaan in de periode tot 2025 per saldo 2,4 miljoen banen in Nederland voor hooggeschoold personeel en komen er 1,3 miljoen werkplekken op middelbaar niveau bij.

27. Omscholing   14 juli 2016
14 juni 2019  |  Omscholing, Werkloosheid, Opleiding
Inhoud Ontslag door functieverval; gaat niet zomaar Begroting 2015 Begroting 2016 Transitievergoeding bij ontslag Scholingsvouchers werkzoekenden Sites Overstap voor administratief medewerkers ...

28. Opleidingsniveau   20 maart 2009
30 juli 2018  |  Opleidingen, Opleidingsniveau, Hoogopgeleid, Europa
... over werkloosheid is dat te zien. Hierdoor neemt ook de armoede onder de laagopgeleiden toe. In 2025 zit volgens het opgestelde basisscenario 8,2 procent van de laagopgeleiden zonder werk, ...

29. Pensioenakkoord   25 december 2012
14 augustus 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Pensioenakkoord, AOW-leeftijd, Rekenrente, Marktwaarde, Opname, Vermogen
... Eerste Kamer stemt in met Pensioenakkoord AOW-wet leidt tot ruim half miljoen minder AOW-ers in 2025 Beperking aftrek pensioenopbouw stimuleert economie Grote zorgen over tempo aanpassing ...

30. Pensioenakkoord   14 augustus 2019
14 augustus 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Pensioenakkoord, AOW-leeftijd, Rekenrente, Marktwaarde, Opname
... Eerste Kamer stemt in met Pensioenakkoord AOW-wet leidt tot ruim half miljoen minder AOW-ers in 2025 Beperking aftrek pensioenopbouw stimuleert economie Grote zorgen over tempo aanpassing ...


Bekijk items: 21 tot 30 (41 totaal)