51. Veranderingen 2020   1 oktober 2018
1 januari 2020  |  Veranderingen, 2020
... jaar en 4 maanden 2021 67 jaar 66 jaar en 4 maanden 2022 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 7 maanden 2023 67 jaar en 3 maanden 66 jaar en 10 maanden 2024 67 jaar en 3 maanden 67 jaar De AOW-leeftijd ...

52. Veranderingen 2022   7 december 2019
7 december 2019  |  2022, Veranderingen
In alfabetische volgorde NB: per alinea wordt de lezer desgewenst via een URL verbonden met een meer uitgebreide tekst/cijfers in HR-kiosk. Roken Het is de bedoeling dat organisaties hun ...

53. Veroudering beroepsbevolking   4 januari 2014
25 april 2017  |  Vergrijzing, Beroepsbevolking, Arbeidskosten, Pensioenleeftijd
... staan te zijn gebracht. Het CBS berekende dat de arbeidsparticipatie, in 2003 nog 33,5 procent, in 2023 zal kunnen uitgroeien tot 41 procent. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de ...

54. Vrachtwagen   6 april 2017
15 maart 2020  |  Vrachtauto
... voertuigen, brandweerwagens en vuilniswagens. De invoering van de heffing zal volgens planning in 2023 kunnen plaatsvinden. (Bron: Infrasite, 9 nov. 2018) Drie uitspraken over buitenlandse ...

55. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
13 mei 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Wetten, AOW-leeftijd, Koopkrachttegemoetkoming AOW, Pensioenleeftijd, Pensioenrichtleeftijd
... 1 januari 2013 steeds stapsgewijs wordt verhoogd, totdat die in 2019 66 jaar is en vervolgens in 2023 67 jaar. De AOW-leeftijd gaat in de loop van de jaren telkens op 1 januari omhoog, met ...

56. Zonnepanelen   27 april 2014
11 september 2019  |  Zonnepanelen, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, WKR, Beloningscomponenten
... zonnepanelen opgewekte stroom blijft aftrekbaar Salderings​regeling zonne​panelen na 2023 geleidelijk afgebouwd Veel gestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren ...

57. Zorgverzekering 2018   16 juni 2017
24 juni 2019  |  Zorgverzekering, 2018
... 2018 gelanceerde actieprogramma Werken in de Zorg van VWS sluit aan op de 'Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen' dat werkgevers, werknemers, onderwijs en VWS vorig jaar ...


Bekijk items: 51 tot 57 (57 totaal)