2027


1. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

2. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... staatssecretaris Wiersma van SZW in een Kamerbrief bekendgemaakt dat de AOW-leeftijd in 2027 67 jaar blijft. Sinds 2013 gaat de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs omhoog. 1 januari ...

3. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
Inhoud Voorwoord Kleineondernemingsregeling Optreden Sinterklaas of Kerstman: 6% BTW BTW uitvoerende kunstenaars Sinterklaasfeest Personeelsfeest Dirigent moet 21% BTW belasten voor selectie ...

4. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... afgebouwd. De komende jaren daalt de zelfstandigenaftrek van € 6.670 in 2021 tot € 4.510 in 2027. Zorg Het huidige kabinet wenst geen structurele loonsverhoging in de zorg in te voeren. ...

5. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
3 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... wet pas in 2031 in. Werkgevers met meer dan 150 werknemers moeten een dergelijke rapportage al in 2027 aanleveren. Het is aan de lidstaten zelf om invulling te geven aan de sancties en de ...

6. Box 3 (tabellen)   19 augustus 2012
8 januari 2024  |  , , , , ,
... over het reële rendement. Echter kan een nieuw box 3-stelsel vanwege technische redenen pas in 2027 worden ingevoerd. De jaren 2021 t/m 2026 zijn dus overgangsjaren. In deze periode blijft de ...

7. Brexit   9 maart 2017
16 april 2021  |  ,
... Rekenkamer. Daarbovenop komen nog eens extra bijdragen aan de EU in de begroting van 2021 tot 2027. Wanneer de Britten zonder deal uit de EU stappen, moet Nederland de komende twee jaar 1,6 ...

8. Europa   2 maart 2019
11 december 2020  |  ,
... kwetsbare landen en burgers. Daarom komt er steun ter waarde van 100 miljard euro tussen 2021 en 2027. Plannen voor massale herbebossing. Verduurzamen van woningen. Volledig schone ...

9. Europa   22 mei 2018
7 maart 2020  |  , , , ,
... is voorstander van een forse uitbreiding en wil in de begrotingsperiode van 2021 tot en met 2027 30 miljard euro beschikbaar stellen, een verdubbeling ten opzichte van het lopende budget ...

10. Europa   26 maart 2018
5 mei 2021  |  , ,
... voor onderzoek en innovatie Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers kunnen tot en met 2027 een beroep doen op financiering vanuit het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon ...

11. Europa en daarbuiten   17 juli 2019
21 april 2021  |  ,
... kwetsbare landen en burgers. Daarom komt er steun ter waarde van 100 miljard euro tussen 2021 en 2027. Plannen voor massale herbebossing. Verduurzamen van woningen. Volledig schone ...

12. Europese besluiten   18 maart 2020
28 juli 2021  |  ,
... Commissievoorzitter Von der Leyen wil het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 een grotere rol laten spelen bij het bestrijden van de coronacrisis. Zij stelt dat het MFK ...

13. Gelijke beloning mannen vrouwen   22 januari 2011
14 november 2022  |  , , , , ,
Inhoud Gelijkwaardigheid als uitgangspunt Regeerakkoord (29 okt 2012) Vrouwen tussen 25 en 30 jaar verdienen per uur meer dan mannen Er is geen loonkloof Loonkloof neemt af in meeste beroepen Zou ...

14. Handboek Loonheffingen 2015   19 februari 2015
29 april 2017  |  , , ,
Inhoud Waar te vinden Online Wijzigingen Waar te vinden Het Handboek Loonheffingen 2015 is te vinden op internet (pdf-versie). Online Het Handboek is ook online te raadplegen en downloaden. De ...

15. Lerarentekort   15 februari 2020
13 oktober 2020  |  ,
... komen. Wie niet het juiste diploma heeft of niet voldoende cursussen volgt, kan op zijn vroegst in 2027 worden ontslagen. Ook die data zijn een jaar opgeschoven ten opzichte van het ...

16. Loon- en inkomstenbelasting   20 maart 2009
19 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... af Polisadministratie Besluit Inkomstenverhouding (IKV) Invoering definitie IKV uitgesteld tot 2027 Voorheffing Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting, dit houdt in dat de ...

17. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Werktijdververkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (NOW) In Nederland geen totale lockdownVerruiming BMKB-regeling voor ...

18. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
... meezit, zullen we het aantal werknemers dat in 2019 doorwerkte tot aan de pensioenleeftijd in 2027 (2019 + 8 jaar) mogen aanschouwen. Ouderen tussen 50-64 jaar dupe van automatisering Oudere ...

19. Premiestaffels netto pensioenregeling (tabellen)   2 november 2014
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... in box 3. Premiestaffel voor de nettopensioenregeling: geldig van 1 januari 2024 tot 1 januari 2027 Leeftijdsklassen tot 68 jaar Rekenrente 4% Rekenrente 3% 15 tot en met 19 2,3% 4,1% 20 tot ...

20. Stage (rechtspositie)   11 september 2010
21 februari 2023  |  , ,
... wil stagiair in CAO Naslag Stage lopen: leerzaam of goedkope werkslaaf? Stagepact MBO 2023-2027: stage lopen mag geen geld meer kosten Inleiding De meeste studenten (MBO, HBO, ...

21. Studeren in het buitenland   2 maart 2018
17 februari 2019  |  , ,
... is voorstander van een forse uitbreiding en wil in de begrotingsperiode van 2021 tot en met 2027 30 miljard euro beschikbaar stellen, een verdubbeling ten opzichte van het lopende budget ...

22. Subsidieregelingen   6 januari 2016
10 juli 2024  |  , , , , , , ,
... een voorstel voor Horizon Europe. Met een voorgesteld budget van bijna 100 miljard euro voor 2021-2027 kan de opvolger van Horizon 2020 het grootste R&D- en innovatieprogramma ooit worden. ...

23. Veranderingen 2024   20 september 2023
7 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... slot gaat het tarief in de eerste schijf in drie stappen omhoog van 36,93 naar 37,04 procent in 2027. De tabaksaccijns stijgt met 60 cent per pakje sigaretten en maar liefst 4,10 euro per pakje ...

24. Veranderingen 2024   5 mei 2023
5 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... worden altijd pas na afloop van het jaar uitgekeerd, dus deze maatregel levert de overheid vanaf 2027 voordeel op van ongeveer € 61 miljoen per jaar. Vrije ruimte WKR herzien Het CPB ...

25. Verklaring arbeidsrelatie (VAR)   20 maart 2009
10 maart 2020  |  , , , ,
Inhoud Vrijwaring premies werknemersverzekeringen VAR automatisch op de mat VAR-verklaringen telefonisch te controleren Schijnzelfstandigen Jacht op ZZP-ers in zorg moet stoppen Tweede Kamer wil ...


Bekijk items: 1 tot 25 (44 totaal)