1. 6-urige werkdag in plaats van 8-urige (vervolg)   12 juni 2016
15 juni 2016  | P&O Actueel  | Fred Barkhuis  | Werktijd, Werktijdverkorting, Motivatie
De zesurige werkdag in Zweden, waarmee geëxperimenteerd wordt, blijkt in sommige gevallen te leiden tot hogere winsten.

2. Zweeds experiment met 6-urige werkdag blijkt niet te werken   4 januari 2017
6 januari 2017  | Bloomberg & De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | Werktijd, Werktijdverkorting, Experimenteren, Ziekteverzuim
68 werknemers werkten een jaar van 9 tot 3 uur terwijl hun loon - gebaseerd op een 8 urige werkdag - niet werd veranderd. Men hoopte onder meer dat de werknemers in 6 uur hetzelfde zouden kunnen ...

3. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
6 februari 2020  |  Werktijd, Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, ATW, Arbeidsvoorwaarden, Werkrooster, Dienstroosters, Onregelmatige diensten, Werktijden, Rusttijden
... Werkweek van 5 naar 4 dagen? Standaard-CAO zet streep door doorbetaalde koffie- en theepauzes 6-urige werkdag in plaats van 8-urige? Flexibele werktijden belangrijkste arbeidsvoorwaarde anno ...

4. Dienstwoning   20 maart 2009
5 januari 2021  |  Dienstwoning, Economische huurwaarde, Werkkostenregeling, Direct belastbare vergoeding, Beloningscomponenten, Normbedrag, Huisvesting
... uit dienstwoning forfaitair (vast bedrag) op 18% van het jaarloon op basis van een 36-urige werkweek*. Als de huurwaarde van de dienstwoning hoger is dan het bedrag dat de werknemer ...

5. Een minimum vast uurloon in Nederland en Europa   20 mei 2019
22 mei 2019  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Minimumloon per uur, PvdA, Europa, Gelijke beloning
... de eerste zes maanden van 2019) € 10,36 zullen bedragen. Een minimumloon van € 9,33 bij een 36-urige werkweek gaat dan 11 procent omhoog. De PvdA wil dat het minimumloon van € 10,36 ook ...

6. Experimenten met kortere werkweek en voltijds salaris   18 februari 2018
20 februari 2018  | Trouw  | Fred Barkhuis  | Werkdag, Experiment, Salaris, 6-urige, Staking
Na een serie stakingen hebben Duitse vakbonden in de metaal en elektrotechnische industrie een principeakkoord bereikt met werkgevers over het recht op tijdelijk zorgverlof van twee jaar: 28 uur ...

7. Invoering in Nederland   13 maart 2011
13 mei 2015
... periode minder uren werken. Per kalenderjaar kunnen ze maximaal 80 uur minder werken bij een 36-urige werkweek. Voor ambtenaren die minder uren per week werken geldt een maximum naar ...

8. Jaarurensysteem   9 december 2014
10 maart 2017  |  Jaarurensysteem, Arbeidsduur
... berekend. * In de CAO Apotheken wordt de bruto-arbeidsduur per jaar wordt bepaald op basis van de 36-urige werkweek. Het is gebaseerd op het langjarig gemiddelde van een 36-urige werkweek, ...

9. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
12 december 2020  |  Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Minimumloon, WML, Cafetariasysteem, Verruilen, Provisie
... en een werkdag van 8 uur is het uurloon van een 22-jarige € 7,61 (1 januari 2017). Bij een 36-urige werkweek (7,2 uur per dag) is dat dus hoger: € 8,46. Omdat een minimumloon per uur ...

10. Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen   5 februari 2011
8 mei 2018  |  Werkkostenregeling, WKR, Fiscaal, Loonbestanddelen
... Idem Dienstwoning Belast wordt besparingsvoordeel uit dienstwoning forfaitair 18% van jaarloon (36-urige werkweek) Direct belast EVC-procedure Vergoeding of verstrekking belastingvrij Gerichte ...


Bekijk items: 1 tot 10 (11 totaal)