31. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  Belastingplan, 2017
... houdt in dat ondernemingsraden (al per 1 oktober 2016) instemmingsrecht krijgen op aanpassingen van pensioenregelingen. Onderzoek Er komt vanaf 2017 extra budget voor onderzoek en ...

32. Belastingplan 2018   13 september 2020
8 januari 2018  |  Belastingplan, 2018, Personen
... budget beschikbaar voor de regeling waarmee innovaties fiscaal gestimuleerd worden. De definitieve aanpassingen voor de WBSO 2018 worden in november 2017 vastgesteld. Arbeidsomstandigheden (Arbo) ...

33. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  Belastingplan, 2018, Personen
... budget beschikbaar voor de regeling waarmee innovaties fiscaal gestimuleerd worden. De definitieve aanpassingen voor de WBSO 2018 worden in november 2017 vastgesteld. Arbeidsomstandigheden (Arbo) ...

34. Belastingtarieven   20 maart 2009
19 augustus 2020  |  Loon- en inkomstenbelasting, Belastingschijven, Vlaktaks, Rekentool, Vermogensbelasting, 2020
... op basis van de individuele vermogensmix Verder is gekeken naar mogelijke verdere aanpassingen binnen het huidige systeem van de forfaitaire vermogensrendementsheffing. (Bron: ...

35. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
3 juni 2020  |  Beroepsopleiding, Leerweg, BOL, BBL, Kansberoepenlijst
... die in het hele land gelden door het coronavirus leiden tot en met 6 april 2020 wel tot een aantal aanpassingen. Aspirant-leerbedrijven SBB adviseert scholen om studenten vooral bij bestaande ...

36. Beste wensen voor 2020   22 december 2019
2 januari 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | 2020
... rechtspositie ambtenaren (WNRA), Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), indexatie pensioenen en aanpassingen Werkkostenregeling om er maar een paar te noemen. Hr-functionarissen zullen in 2020 ...

37. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  UWV, Bezuinigingen
... intreden van de verzekerde gebeurtenis wordt buiten beschouwing gelaten. Verder zijn er nog enkele aanpassingen aangaande: aanpassing fictieve opzegtermijn; definitie van langdurig werkloze; ...

38. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
2 mei 2020  |  Wet Werk en Bijstand, Wwb, Sociaal minimum, Sociale voorzieningen, Bijstand, Vakantie, Bijstandsuitkering, 2018
... vind ik het heel belangrijk dat mensen vanuit de bijstand meedoen in de samenleving." De aanpassingen in de Wwb zijn daar dan ook op gericht. Vanzelfsprekend blijft de bijstand ook in de ...

39. Bijtelling auto   7 maart 2010
7 januari 2020  |  Lease-auto, Leaseauto, Bijtelling, Privégebruik, Cataloguswaarde, Brandstofkosten, Buitenland, 60-maandentermijn, Eigen bijdrage, Eigen risico
... de fiscale voordeeltjes voor zuinige auto’s de schatkist veel geld. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen die Wiebes wil doen: motorrijtuigenbelasting daalt gemiddeld met 2 procent; ...

40. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  Bovenmatig, Belonen, Salaris, Inkomen, WNT
... met salaris boven 6 ton niet beter Hoe hoog moeten de salarissen van politici zijn? Technische aanpassingen Wet normering topinkomens (WNT) EU-richtlijn gericht op topinkomens Wetsevaluatie ...


Bekijk items: 31 tot 40 (205 totaal)