21. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 februari 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
... geen sprake is van een definitief akkoord – maar afgelopen maart bleek al wel dat Sociale Zaken aanpassingen aan de AOW serieus overweegt. (Bron: AD e.a., 30 mei 2018) * Het langzamer verhogen ...

22. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
14 juni 2020  |  Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), AVG, Privacyprotocol, Privacy protocol, Verwerkersovereenkomst, Sollicitant, Bewaartermijn, Gegevensoverdraagbaarheid, Dataportabiliteit, Dwangsom, Personeelsdossier, Museumkaart, Boete, Gegevensbescherming
... tegen AVG-boete mogelijk Evaluatie AVG laat in 2019 veel knelpunten zien Nederlandse regering wil aanpassingen AVG Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op naar nieuwe ...

23. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
23 mei 2020  |  Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ, Persoonsgebonden budget
... 1 januari 2017, de Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd. Het gaat er om dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten doen zodat gehandicapten overal toegang hebben. In de verplichting wordt de ...

24. Anderhalve meter   13 april 2020
19 juni 2020  |  Coronavirus, 2020, Anderhalvemeter
... banen in Nederland kan 84% blijven bestaan bij een afstand van 1,5 meter. Daarvoor zijn wel veel aanpassingen nodig, en 38% van die banen moet thuis worden ingevuld. In totaal kan zo 89% van de ...

25. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Loondoorbetaling, WAO, WIA
... Aanpassing uitvoeringsregels ontslag Het UWV heeft op 4 februari 2016 in de Staatscourant aanpassingen gepubliceerd inzake de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige ...

26. Arbobeleid   1 oktober 2009
4 juni 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Arbo, Arbobeleid, Preventiemedewerker
... apparaten of het productieproces? Welke risico's zien de medewerkers graag aangepakt? Welke aanpassingen zijn technisch mogelijk, en - ook belangrijk - hoeveel kan worden geïnvesteerd (is ...

27. Bedrijfsparen   20 maart 2009
12 maart 2018  |  Spaarloon, Opleidingsbudget, Budgetsysteem, Bedrijfsparen
... bedrijfsspaarrekeningen* met een tegoed van 6 respectievelijk bijna 3 miljard euro. Mede door de aanpassingen van de wet Bedrijfsparen op 1 januari 2003 is daarna een sterke daling van o.m. de ...

28. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  Begroting, Belastingplan, 2015
... of diensten tot maximaal € 500 per persoon per jaar. In juli 2014 waren al vijf specifieke aanpassingen aan de WKR bekend gemaakt: de beperkte introductie van het ...

29. Belasting   6 april 2018
8 juni 2020  |  Auto, Belasting
... kortingen op de bijtelling voor nieuwe auto's. Ten opzichte van de Autobrief II zijn er twee aanpassingen: De kilocorrectie van 300 kg voor plug-in hybride voertuigen in de MRB (2019 en ...

30. Belastingdienst is strenger bij aanpak schijnzelfstandigen   16 september 2017
19 september 2017  | FD & Taxence  | Fred Barkhuis  | DBA, Belastingdienst, Wiebes, Schijnzelfstandigen
... geval als opdrachtgevers en -nemers, ondanks herhaaldelijke verzoeken van de Belastingdienst, geen aanpassingen aanbrengen in modelovereenkomsten die de fiscus heeft ...


Bekijk items: 21 tot 30 (193 totaal)