11. Technische aanpassingen Transitievergoeding   16 oktober 2015
19 oktober 2015  | Staatscourant  | Fred Barkhuis  | Ontslag, Transitievergoeding, WWZ
Het gaat om een ‘technische wijziging’ voor de berekening van de aanzegtermijn en de transitievergoeding. De ingangsdatum zal eind 2015 zijn.

12. Wetsvoorstel aanpassingen transitievergoeding per 1 januari 2018   11 juni 2016
15 juni 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Wetsvoorstel
Het kabinet wil via een wetsvoorstel het volgende veranderen 1. de bij CAO geregelde voorziening hoeft niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. en 2. het compenseren van ...

13. Tien mogelijke aanpassingen in de Wet DBA   30 mei 2017
31 mei 2017  | HR Rendement  | Andries Bongers  | DBA, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, ZZP, UWV, Belastingdienst, Verzekeringsplicht
Tien mogelijke aanpassingen in de Wet DBA Een werkgroep met ambtenaren van verschillende ministeries heeft een rapport opgesteld waarin 10 varianten voor het kwalificeren van de arbeidsrelatie ...

14. Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 / Kleine aanpassingen   20 augustus 2018
22 augustus 2018  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | Nieuwsbrief loonheffingen, 2019, Aanpassen
Een verbeterde 1e uitgave is in augustus 2018 gepubliceerd: in de nieuwsbrief klopten in het laatste voorbeeld van punt 5 de datums niet, de datum 1e toelating kan niet na de datum 1e ...

15. Aanpassing dienstverlening SBB tot en met 6 april 2020   22 maart 2020
24 maart 2020  | SBB  | Fred Barkhuis  | Beroepsopleiding, Coronavirus, 2020, SBB
... die in het hele land gelden door het coronavirus leiden tot en met 6 april 2020 wel tot een aantal ...

16. Aanpassing uitvoeringsregels ontslag   10 februari 2016
11 februari 2016  | Staatscourant  | Fred Barkhuis  | Wet Werk en Zekerheid, Ontslag, WWZ
Het UWV heeft op 4 februari 2016 in de Staatscourant aanpassingen gepubliceerd inzake de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels voor ontslag bij ...

17. Activiteiten   21 maart 2018
13 augustus 2020  |  UWV, Dienstverlening, Regelingen, Activiteiten, Polisadministratie
... extra hulpmiddelen nodig om hun werk te kunnen doen. Zoals een speciale stoel. Soms zijn ook aanpassingen aan de werkplek nodig. UWV heeft contracten met leveranciers van deze voorzieningen ...

18. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
26 augustus 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
... geen sprake is van een definitief akkoord – maar afgelopen maart bleek al wel dat Sociale Zaken aanpassingen aan de AOW serieus overweegt. (Bron: AD e.a., 30 mei 2018) * Het langzamer verhogen ...

19. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  Privacy, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), AVG, Privacyprotocol, Privacy protocol, Verwerkersovereenkomst, Sollicitant, Bewaartermijn, Gegevensoverdraagbaarheid, Dataportabiliteit, Dwangsom, Personeelsdossier, Museumkaart, Boete, Gegevensbescherming
... tegen AVG-boete mogelijk Evaluatie AVG laat in 2019 veel knelpunten zien Nederlandse regering wil aanpassingen AVG Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkwijze ...

20. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
23 mei 2020  |  Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ, Persoonsgebonden budget
... 1 januari 2017, de Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd. Het gaat er om dat bedrijven eenvoudige aanpassingen moeten doen zodat gehandicapten overal toegang hebben. In de verplichting wordt de ...


Bekijk items: 11 tot 20 (205 totaal)