41. Buitenland situaties   5 februari 2011
13 maart 2018  |  Werkkostenregeling, WKR, Buitenland
... toepast U betaalt extraterritoriale kosten voor uw werknemer of u vergoedt hem die kosten en de 30%-regeling is niet van toepassing De vergoedingen en verstrekkingen vallen onder de ...

42. Commissaris   28 november 2013
14 augustus 2019  |  Commissaris, Belonen, Fictieve dienstbetrekking
... dienstbetrekking vervalt, kunnen buitenlandse commissarissen die in Nederland werkzaam zijn de 30%-regeling niet meer laten toepassen. Een mogelijke oplossing om de 30%-regeling te handhaven, ...

43. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  Deeltijd-WW, Werkloosheid, Werktijdverkorting, Deeltijd
Inhoud Bijzondere regeling werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis Deeltijd-WW Compromis Overwerk telde mee voor deeltijd-WW-uitkering Aangescherpte regeling deeltijd Pensioenopbouw ...

44. Detachering   20 maart 2009
11 september 2019  |  Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening, Werken elders, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), Belemmeringsverbod
Inhoud ​Begrip detachering Collegiale inlening Arbeidspool Sociaal convenant G-rekening Depotstelsel vervangt g-rekening Inlenersaansprakelijkheid Wet Waadi Aansprakelijkheden bij in- en ...

45. Diversen   21 maart 2018
23 maart 2018  |  UWV, Diversen
Inhoud Topsporters goud waard voor werkgevers LinkedIn-groep voor werkgevers Is deze sollicitatie grappig of schrijnend? UWV, CAO 2019 - 2020 Topsporters goud waard voor werkgevers Voor ...

46. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  Pensioen, Drie pijlers, AOW, Pensioenfonds, Pensioenverzekering, Doorsneepremie
... in de besturen is ondervertegenwoordigd.' (Bron: FNV, 19 feb. 2015) Naslag Meer informatie over de 30%-regeling is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en ...

47. Eigen bijdrage   7 maart 2010
16 augustus 2019  |  Auto van de zaak, Eigen bijdrage, Privégebruik, Leaseauto, Betaalde brandstof, Duurdere leaseauto, Accessoires, Cafetariasysteem, Onbelaste vergoeding, Parkeervergunning, Verruilen, Cafetariaregeling, Buitenland, Tolgelden
... niet in mindering brengen op de bijtelling)
Naslag Meer informatie over de 30%-regeling is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en ...

48. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  Eigenrisicodrager, Ziektewet, UWV, Arbeidsinactiviteit
... of WW (sector Overheid en Onderwijs) kan men terecht bij het UWV. Naslag Meer informatie over de 30%-regeling is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en ...

49. Eindheffing   20 maart 2009
15 juli 2018  |  Eindheffing, Lumpsum, Loonheffing, Tarieven, Loon- en inkomstenbelasting
Inhoud Werkgever betaalt loonbelasting verschillende tarieven Verplicht of keuze Verschillende tarieven Bezwaarlijk te individualiseren loon Samenloop crisisheffing en levensloopregeling Globale ...

50. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
20 december 2018  |  Pensioen, Eindloonregeling, Backservice
... op 'Pseudo-eindheffing backservices pensioenen vervalt', blz. 12. Naslag Meer informatie over de 30%-regeling is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en ...


Bekijk items: 41 tot 50 (114 totaal)