1. 100%-grens†en doorwerkvereiste afgeschaft in 2017   30 november 2016
1 december 2016  | Nieuwsbrief loonheffingen 2017  | Fred Barkhuis  | Ouderdomspensioen, 100%-grens, Doorwerkvereiste, 2017
... dat het ouderdomspensioen (inclusief de AOW) niet hoger mag zijn dan 100% van het laatstverdiende pensioengevende loon. En, een werknemer kon zijn ouderdomspensioen alleen uitstellen na de ...

2. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
17 november 2017  |  Pensioen, Werkkostenregeling
... en de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen (Witteveen 2015). In dat kader is ook de goedkeuring voor het vervroegen ...

3. Beroepspensioenregeling   22 oktober 2012
11 juli 2019  |  Pensioen, Beroepspensioenregeling, Vrije beroepsbeoefenaren, AFM, Beroepsfonds, PGGM, Loodsen
... voor ouderdomspensioen, waarvoor de opbouw per jaar niet meer dan 2,15% van maximaal het pensioengevend inkomen bedraagt, komen voor aftrek in aanmerking. Zijn de premies gebaseerd op ...

4. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
4 januari 2018  |  Deeltijd, Minimumloon, Overwerk, Feestdag, Reiskosten, Arbeidsvoorwaarden
... Pro rata berekening op internet Onderscheid in CAO's Geen afschaffing deeltijdfactor bij aftopping pensioengevend loon Pensioenaftopping deeltijdwerkers blijft bestaan Parttimers compenseren ...

5. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  Deeltijd-WW, Werkloosheid, Werktijdverkorting, Deeltijd
... AWVN heeft de Belastingdienst inmiddels bevestigd dat pensioensopbouw op basis van het volledige pensioengevende loon is toegestaan (d.w.z. de pensioenpremie van de werknemer is ook in dit geval ...

6. Demotie en deeltijd (pensioen)   20 maart 2009
22 oktober 2018  |  Pensioen, Deeltijdpensioen, Demotie
Inhoud Pensioengevend loon Opbouw pensioengevend loon Bovenmatig pensioen Voorbeeld berekening gewogen deeltijdfactor Deeltijdpensioen steeds populairder Pensioengevend loon Een loonsverlaging ...

7. Eindloon- of final-payregeling   20 maart 2009
20 december 2018  |  Pensioen, Eindloonregeling, Backservice
... pensioendatum. In deze regeling worden bij een salarisverhoging alle vorige pensioengrondslagen (pensioengevend salaris minus de franchise) vervangen door nieuwe, loonsverhogingen zijn dus van ...

8. Franchise (pensioenen)   20 maart 2009
8 augustus 2018  |  Pensioen, Franchise, AOW-franchise
... een pensioenregeling is de franchise* het bedrag per jaar of per maand dat in mindering van het pensioengevend inkomen (loon) wordt gebracht. De AOW-franchise is afgeleid van de AOW-uitkering ...

9. Moet over meerwerk vakantietoeslag betaald worden?   10 juni 2016
10 juni 2016  |  Meerwerk, Overwerk, Vakantietoeslag, Pensioengrondslag, Pensioengevend loon, Verlof
Vraag Ik heb een arbeidsovereenkomst van gemiddeld 5 uur p/w. Van februari tot nu, heb ik meer dan 5 uur p/w gewerkt. Mijn vraag is bouw ik verlof op boven het gemiddelde van 5 uur? Volgens mijn ...

10. Nabestaandenpensioen   20 maart 2009
22 juli 2019  |  Pensioen, Nabestaandenpensioen, Aanspraak, Verzamelwet, Anw-hiaat, Anw-hiaatpensioen
... het (bereikbaar) pensioen van de pensioendeelnemer. Het wettelijk maximum is gesteld op 70% van pensioengevend loon, dat vaak voorkomt. Voor het wezenpensioen is dit maximum 14% en voor volle ...


Bekijk items: 1 tot 10 (25 totaal)