11. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
4 november 2019  |  Duurzaam, Algemeen
... verantwoordelijke ministers naar een reductie van de emissies van broeikasgassen van 49 procent in 2030 (ten opzichte van 1990) De regering moet elke vijf jaar een klimaatplan opstellen met daarin ...

12. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 februari 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
... niet gekort op AOW Zelf AOW-leeftijd bepalen slecht idee CBS verwacht AOW met 68 jaar in 2030 AOW-opbouw bij mensen met migratieachtergrond omhoog Flexibele AOW eerst duurder, later ...

13. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
6 februari 2020  |  Werktijd, Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, ATW, Arbeidsvoorwaarden, Werkrooster, Dienstroosters, Onregelmatige diensten, Werktijden, Rusttijden
... werken in ons land zich op dezelfde wijze blijft ontwikkelen als afgelopen jaren, is Nederland in 2030 koploper op het gebied van flexibel werken in Europa. Maar liefst 12,3% van de banen zal ...

14. Armoede   12 februari 2012
18 juni 2020  |  Armoede, Sociale zekerheid, Voedselbank, Schuldpreventie
... 5 mrt. 2019) AWVN neemt deel aan Alliantie kinderarmoede De Alliantie kinderarmoede wil dat in 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen bijkomen, die in ...

15. Autoplan Amsterdam onrealistisch   7 mei 2019
9 mei 2019  | Overheid en derden  | Fred Barkhuis  | Autoplan Amsterdam onrealistisch
Het door wethouder Dijksma aangekondigde plan om vanaf 2030 alle benzine- en dieselauto’s te weren uit Amsterdam is onrealistisch. Dat heeft Bovag in diverse landelijke media laten weten. Bovag ...

16. AWVN neemt deel aan Alliantie kinderarmoede   30 maart 2019
2 april 2019  | AWVN  | Fred Barkhuis  | AWVN, 2019, Kinderen, Aliantie kinderarmoede, 2030
De Alliantie kinderarmoede wil dat in 2030 kinderen niet meer de dupe zijn van armoede en er geen nieuwe gezinnen bijkomen, die in armoede vervallen. AWVN meldde op 28 maart 2019 nu partner in deze ...

17. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
19 juni 2020  |  Duurzaam, Bedrijven, Organisaties
... het streven naar zero uitstoot in 2025 loopt TLN vooruit op de huidige overheidsplannen, die op 2030 mikken. Om de doelstelling te halen, is volgens Van Dijk samenwerking met de gemeenten nodig ...

18. Bedrijven mijden Rotterdam om klimaat, miljarden naar Antwerpen   10 januari 2019
14 januari 2019  | AD & VNO-NCW  | Fred Barkhuis  | Klimaat, CO2, België, Industrie
Waar de EU de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent wil beperken, gaat het Nederlandse kabinet voor 49 procent. ''Het is onduidelijk hoe Nederland dat doel wil halen'' en ''Bedrijven willen weten ...

19. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  Belastingplan, 2020, WW-premie
... genoemd, wordt in 2020 € 7,2 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld. Nieuwe Arbovisie 2030-2040 De evaluatie van de wijziging van de Arbowet en een verkenning verbetering ...

20. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
30 december 2019  |  Bevolkingsgroei, Immigratie, Emigratie
... verwachting vanaf 2018 weer zestien jaar lang een toenemende instroom in de kleutergroepen. Rond 2030 worden 193 duizend geboorten per jaar verwacht, daarna zal het geboortecijfer volgens de ...


Bekijk items: 11 tot 20 (69 totaal)