1. Achteraf toch partnerpensioen toekennen   1 juni 2016
7 juni 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Nabestaandenpensioen
... Hij claimt voor zijn echtgenote een partnerpensioen. De man beroept zich op een aanvulling op het pensioenreglement van juli 1990, waarin ook aan ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen wordt ...

2. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
3 september 2018  |  Arbeidsovereenkomst, Burgerlijk Wetboek, Loon, Aannemen van werk, Aanneemsom, Mondeling, Intrekken, Toezegging, Gerechtvaardigd vertrouwen
... aan de AOW-ingangsdatum in plaats van aan de 65-jarige leeftijd. Ook belangrijk is dat in deze het pensioenreglement wordt aangepast. Vanaf 1 juli 2015 mag de werkgever zonder toestemming van het ...

3. DGA Pensioen   27 maart 2016
9 april 2018  |  DGA, Pensioen
... behandelt als onafhankelijke instelling klachten en geschillen over de uitvoering van een pensioenreglement. In 2016 werden er 404 klachten ingediend bij de Ombudsman Pensioenen. ...

4. Eerder met pensioen   20 maart 2009
21 februari 2019  |  Pensioen, VUT, Prepensioen, Vervroegd pensioen, Deeltijdpensioen, Vroegpensioen, Levensloopregeling
... Pensioen Wet (PW) biedt ruimte voor het hanteren van één pensioenleeftijd onder voorwaarde dat het pensioenreglement de deelnemer de keuze biedt de pensioeningangsdatum naar de oorspronkelijke ...

5. Indirecte discriminatie   22 januari 2011
15 december 2015  |  Gelijke behandeling, Indirecte discriminatie
Voorbeelden Een voorbeeld van indirecte discriminatie was het in een pensioenreglement opnemen dat parttimers niet in aanmerking komen voor de pensioenverzekering. Omdat deze parttimers als regel ...

6. Later met pensioen   30 september 2010
7 augustus 2019  |  Pensioen, Uitstel, Doorwerkvereiste, Levensverwachting
... doorwerkvereiste regelt dat uitstel van de ingangsdatum van het pensioen zoals die in het pensioenreglement staat alleen mogelijk is als de werknemer na die ingangsdatum in dienst blijft. ...

7. Mag een pensioenbedrijf een pensioen maar zo wijzigen?   5 oktober 2015
17 december 2015  |  Instemmingsrecht, Pensioenreglement, Indexeringsclausule
... jouw pensioenvoorwaarden gewijzigd, maar jouw werkgever zelf. De vraag is, wat hierover in het Pensioenreglement staat vermeld. Ik kan het effect van een overgang van eindloon naar middelloon ...

8. Moet over meerwerk vakantietoeslag betaald worden?   10 juni 2016
10 juni 2016  |  Meerwerk, Overwerk, Vakantietoeslag, Pensioengrondslag, Pensioengevend loon, Verlof
... meerwerk ook pensioenrechten worden opgebouwd kan ik niet met zekerheid zeggen, omdat dat in het pensioenreglement staat beschreven. In ieder geval zijn de verdiensten uit Meerwerk wel “loon” en ...

9. Nabestaandenpensioen   20 maart 2009
22 juli 2019  |  Pensioen, Nabestaandenpensioen, Aanspraak, Verzamelwet, Anw-hiaat, Anw-hiaatpensioen
... claimt hij voor zijn echtgenote een partnerpensioen. De man beroept zich op een aanvulling op het pensioenreglement van juli 1990, waarin ook aan ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen wordt ...

10. Nationaal Pensioenregister   11 maart 2010
29 september 2017  |  Pensioen, Nationaal Pensioenregister, Pensioenchecklists, Pensioen 1-2-3
... uitleg over de belangrijkste onderdelen van de regeling; laag 3: achtergrondinformatie, zoals het pensioenreglement. NB: Laag 2 en 3 moet de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder terug ...


Bekijk items: 1 tot 10 (21 totaal)