1. 30%-regeling   20 juli 2010
1 december 2020  |  30%-regeling, Extraterritoriale kosten, Werken elders, Expats, Bonus, Referteperiode, Inkomstenbelasting
... van ongeveer de helft van het aantal benodigde tandartsen en dat deze situatie tot ongeveer 2028 onveranderd zal blijven. Zwangerschaps- of ouderschapsverlof geen 30%-regeling-obstakel De ...

2. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
21 september 2020  |  Sociale media, Facebook, Smartphone, Wifi, Pensioen
Inhoud Apps Bluetooth Blog Browser Chatten Cloud computing Digipoort Domeinnaam E-mail Facebook Glassdoor Google+ Hashtag Instant messaging iPhone LinkedIn Modem Online PDF Router Smartphone Spam ...

3. Bevolkingsgroei   20 maart 2009
30 december 2019  |  Bevolkingsgroei, Immigratie, Emigratie
... houdt het CPB rekening met een AOW-leeftijd op 67,5 jaar in 2024, 67,75 jaar in 2026 en 68 jaar in 2028. Als deze verhogingen vertraagd worden, verslechteren de vooruitzichten voor de ...

4. Eerste Kamer niet akkoord met verbod asbestdaken   5 juni 2019
6 juni 2019  | NOS e.a.  | Fred Barkhuis  | Gevaarlijke stoffen, Asbest, 2019, Eerste Kamer
Een meerderheid van de senaat stemde tegen een wetsvoorstel dat asbestdaken per 2028 verbiedt. Senatoren vrezen dat het verwijderen van deze daken te veel kosten voor bewoners met zich meebrengen ...

5. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  Richtlijnen, Verordeningen, Europese Unie
Inhoud Richtlijnen en verordeningen Dienstenrichtlijn ESF-subsidies Europese Grondwet aanvankelijk verworpen Tweede Kamer neemt motie 'rode kaart' aan Rode kaart komt er mogelijk toch Mogelijke ...

6. Gevaarlijke stoffen   26 januari 2017
11 november 2020  |  Gevaarlijke stoffen, Wetten, Inventarisatie
... is gesneuveld. Een meerderheid van de senaat stemde tegen een wetsvoorstel dat asbestdaken per 2028 verbiedt. Senatoren vrezen dat het verwijderen van deze daken te veel kosten voor bewoners ...

7. Organisaties en sectoren   17 juli 2019
24 mei 2020  |  Klimaat, Organisaties, Sectoren
... te doen. Voorstellen te nemen maatregelen: Verduurzaming van personenauto’s, waarbij al in 2028 alle nieuw verkochte auto’s in de provincie emissievrij zijn. Op afstanden tot 7,5 km naar ...

8. Pensioenakkoord   25 december 2012
4 september 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Pensioenakkoord, AOW-leeftijd, Rekenrente, Marktwaarde, Opname, Vermogen, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, Overrendementen, Pensioenrichtlijnen
... de financiering van de extra verhoging van het AOW-pensioen met 0,6% in de periode 2013 tot en met 2028 wordt gevonden in de afbouw van de ouderenkorting. De afbouw van de ouderenkorting loopt van ...

9. Voortzetting WBSO   13 april 2019
16 april 2019  | VNO-NCW  | Fred Barkhuis  | Subsidie, WBSO, 2019, VNO-NCW
Het is goed dat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de fiscale regeling voor innovatie, de WBSO, voortzet. De nieuwe evaluatie van de regeling laat zien dat deze ...


9 items