1. Verbod kinderbijslag in buitenland te korten   13 januari 2014
15 januari 2014  | De Telegraaf  | Fred Barkhuis  | Kindregelingen
De rechtbank in Amsterdam bepaalde dat Nederland kinderbijslag die naar o.m. Marokko gaat niet mag verlagen vanwege afspraken tussen Nederland en Marokko. Minister Asscher gaat in beroep.

2. Exportbeperking kinderbijslag   20 juni 2014
25 juni 2014  | SVB  | Fred Barkhuis  | Kindregelingen
De Eerste Kamer heeft de Wet herziening exportbeperking kinderbijslagen (WhEK) aangenomen. Er zijn geen gevolgen voor de EU-/EER-landen of Zwitserland.

3. Helft mensen met kinderbijslag ontvangt ook kindgebonden budget   18 december 2014
19 december 2014  | CBS  | Fred Barkhuis  | Kindregelingen
In 2013 verstrekte de overheid aan bijna 45 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen naast de kinderbijslag een extra bijdrage in de kosten van kinderen.

4. Uitstel beslissingen export kinderbijslag en kindgebonden budget   19 januari 2013
21 januari 2013  | De Telegraaf  | Fred Barkhuis
Het wetsvoorstel is vanaf uiterlijk 2014 te stoppen met de export van kinderbijslag en kindgebonden budget naar landen buiten de Europese Unie. Maar minister Lodewijk Asscher constateerde onlangs ...

5. A1-formulier nodig bij internationale detachering   18 april 2017
19 april 2017  | SVB  | Fred Barkhuis  | A1-formulier, Detachering, Europa, Boete, 2017
... die buiten Nederland werkt, aantonen dat hij in Nederland verzekerd is voor bijvoorbeeld AOW, kinderbijslag en werkloosheid. Nodig vanaf 1 april ...

6. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
7 augustus 2018  |  Algemene nabestaandenwet, Anw, Anw-uitkeringen, Anw-hiaat
... per 1 januari 2017 gebeuren. Het gaat om de AOW-uitkering, Nabestaanden-uitkering ANW en kinderbijslag of kindgebonden budget. Met uitzondering van de AOW-uitkering zullen nieuwe ...

7. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
13 juli 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd
... 300 duizend mensen (stand eind 2011). Met bijna 54 duizend uitkeringen naar het buitenland is de kinderbijslag een goede tweede, hoewel het slechts om 3 procent van de AKW-uitkeringen gaat. De ...

8. Armoede   12 februari 2012
6 september 2019  |  Armoede, Sociale zekerheid, Voedselbank, Schuldpreventie
... kinderen, bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een paar, aangevuld met de kinderbijslag en kindertoeslag (c.q. kindgebonden budget). Voor ouderen vanaf het bereiken van de ...

9. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  Belastingplan, 2018, Personen
... wordt een persoon jonger dan 27 jaar, voor wie de belanghebbende een pleegvergoeding dan wel kinderbijslag heeft ontvangen, niet langer aangemerkt. Om niet als partner te worden aangemerkt ...

10. Belastingplan 2019   20 september 2018
1 oktober 2018  |  Belastingplan, 2019, Wetsvoorstel
... € 0,27 verhoogd, en die van de buitenschoolse opvang met € 0,34. Per 2019 gaat het budget voor de kinderbijslag met structureel € 250 miljoen omhoog (€ 88,75 extra basiskinderbijslag per jaar). ...


Bekijk items: 1 tot 10 (53 totaal)