Vrijgesteld


1. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
23 september 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Begrip en voorwaarden Bovenmatig deel gerichte vrijstelling Opsomming Naslag Vergoeding voor studiekosten van kind van werknemer Teamuitje of Teambuilding? Belast of onbelast? Begrip en ...

2. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... vrijstelling De extraterritoriale kostenvergoeding (30%-regeling) valt in de categorie Gerichte vrijgestelde kosten. Zie Werkkostenregeling subrubriek Gerichte vrijgestelde kosten. De ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... de opties, wordt slechts 75% als loon aangemerkt. Dat betekent dat maximaal € 12.500 per jaar is vrijgesteld van loon-/inkomstenbelastingheffing. De opties moeten na minimaal 1 jaar en uiterlijk ...

4. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... Een aanspraak hoort in het algemeen tot het loon, maar kan ook volledig of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. Als de aanspraak is vrijgesteld, is de uitkering als regel belast. Loonheffing ...

5. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... verstrekkingen van vakliteratuur geldt een gerichte vrijstelling. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten. Is het dagblad geen vakliteratuur, dan is de vergoeding of verstrekking van ...

6. Administratie WKR   7 februari 2017
10 juli 2018  |  , ,
... LB) behorende vergoedingen en verstrekkingen, dan wel terbeschikkingstellingen, voor zover niet vrijgesteld op grond van artikel 11 en volgende Wet LB, aanwijst als eindheffingsloon Deze ...

7. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... Een bedrijf dat bijvoorbeeld in grote moeilijkheden verkeert, kan bijvoorbeeld tijdelijk worden vrijgesteld om loonsverhoging te betalen. Vredesplichtclausule In de CAO komt vaak een ...

8. Apparatuur, gereedschap en instrumenten   20 maart 2009
12 maart 2018  |  , ,
... van ten minste 90% zakelijk gebruik (noodzakelijkheidscriterium). Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten. Wordt niet aan de 90%-eis voldaan, dan is de factuurwaarde van het ...

9. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 januari 2022  |  , ,
... bevrijden wijkverpleging van lange controle termijn Stoelmassage en cursus stoppen met roken geen vrijgestelde Arbo voorziening meer, maar wel een nihilwaardering. Vanaf 2022 alleen verplichte ...

10. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
11 juni 2021  |  , , , , ,
... "Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt" Inburgeringsplichtigen die werken, worden vrijgesteld van het examenonderdeel Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA) bij het ...

11. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
... wordt verhoogd van € 175 naar € 350. Voertuigen met een nihil-uitstoot blijven tot en met 2020 vrijgesteld. Voor plug-in hybride elektrische personenauto's komt een aparte tarieftabel. ...

12. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... winstmarge, maar van het bedrag waarvoor u de goederen en/of diensten hebt geleverd. Bepaalde btw-vrijgestelde omzet Ook telt btw-vrijgestelde omzet mee van leveringen van goederen en diensten ...

13. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... 2%, voor plug-in hybrides blijft het halve tarief gelden en nul-emissieauto’s blijven volledig vrijgesteld. Er komt voor de periode van 2017 tot en met 2020 een vast tarief voor de ...

14. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... het als loon in aanmerking te nemen bedrag bij uitoefening of vervreemding van de aandelenoptie vrijgesteld. De genoten vrijstelling bedraagt maximaal 12,5 duizend euro (25% van 50 duizend ...

15. Belastingplan 2020   16 september 2019
16 december 2019  |  , ,
... tot € 40.000 2022-2024 16% tot € 40.000 2025 16% 2026 22% In 2020 zijn elektrische auto’s vrijgesteld van BPM (aanschafbelasting). De vrijstelling geldt ook voor de MRB ...

16. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... het kabinet het ook niet gewenst (en niet logisch) om voor een en dezelfde dag zowel een gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding als een gericht vrijgestelde reiskostenvergoeding voor het ...

17. Belastingtarieven   20 maart 2009
2 februari 2022  |  , , , , ,
... zitten wel wat haken en ogen aan. Wie meer dan € 24.437 spaargeld heeft, betaalt over het niet-vrijgestelde deel 1,2 procent vermogensbelasting per jaar (30 procent over een fictief rendement ...

18. Beroepsregister   27 januari 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... verwerven van kennis en vaardigheden op het vakgebied stimuleert. Zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar ...

19. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
23 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... in een onderzoek door de Inspectie SZW maar liefst 62 procent van de respondenten aangaf te zijn vrijgesteld van verplicht solliciteren. Dat verschil is volgens Van Ark gevolg van het feit dat ...

20. Bril   11 november 2015
12 maart 2018  |  , , ,
... - bijvoorbeeld een beeldschermbril of veiligheidsbril - zijn onder de werkkostenregeling gericht vrijgesteld. Het doet er hierbij niet toe of de arbovoorziening is vergoed, verstrekt of ter ...

21. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... zal ook rekening moeten houden met de gevolgen als het gekozen 'doel' niet afzonderlijk is vrijgesteld. Een cafetariaregeling heeft dan invloed op de omvang van de algemene onbelaste ...

22. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
... dat het recht niet van invloed is op een later (regulier) recht op WW en de werknemer is vrijgesteld van de sollicitatieverplichting. Ten slotte zal er in worden voorzien dat bij ...

23. Computer of tablet   20 maart 2009
18 februari 2020  |  , , ,
... zijn een modem, een printer, een fax en een docking station. Werkkostenregeling (WKR) Gericht vrijgesteld mits 90% of meer zakelijk Een computer en dergelijke is gericht vrijgesteld als de ...

24. Congres en seminar   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... van congressen en seminars geldt een gerichte vrijstelling, zie Werkkostenregeling, Gerichte vrijgestelde kosten. Naslag Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar ...

25. Consumpties   20 maart 2009
2 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Besluit Belastingdienst inzake maaltijden Vier basiseisen voor een goede koffiemachine op de zaak Kerstborrel of kerstdiner Naslag Oude regeling ...


Bekijk items: 1 tot 25 (172 totaal)