1. Doorbraak in ZZP-dossier AWBZ-thuiszorg   20 februari 2015
25 februari 2015  | PWC  | Fred Barkhuis  | ZZP-er
... (VWS) Mevrouw Schippers heeft goedkeuring verleend aan een aantal modelovereenkomsten tussen de AWBZ-zorginstelling en de ZZP-zorgverlener voor zorg aan ...

2. Ouderen willen eigen bijdrage AWBZ ontlopen   30 september 2013
2 oktober 2013  | Nu.nl  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
... veel ouderen over de vloer die hun testament willen aanpassen om aan de eigen bijdrage in de AWBZ te ontkomen. Door een wijziging te maken, willen ze voorkomen dat ze extra geld kwijt zijn ...

3. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
23 mei 2020  |  Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ, Persoonsgebonden budget
... 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten Wijzingen AWBZ 2015 Wet langdurige zorg aangenomen Tarief premies volksverzekeringen verlaagd maar ...

4. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
26 augustus 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
... (Zvw), loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en een eigen bijdrage AWBZ als de gepensioneerde in een AWBZ-instelling verblijft. Op de loonheffing heeft de ...

5. Arbeidskosten   15 augustus 2018
14 september 2020  |  Arbeidskosten
... verplichte premies en bijdragen: loonbelasting, premie volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (WW, WAO, WIA en ZW), inkomensafhankelijke bijdrage ...

6. Belastingplan 2013 (september 2012)   13 september 2020
... 2013 een lagere vergoeding voor vervoerskosten en wordt de vermogens-inkomensbijtelling in de AWBZ en Wmo verhoogd. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wordt voortaan ...

7. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
... 2013 een lagere vergoeding voor vervoerskosten en wordt de vermogens-inkomensbijtelling in de AWBZ en Wmo verhoogd. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wordt voortaan ...

8. Belastingtarieven   20 maart 2009
19 augustus 2020  |  Loon- en inkomstenbelasting, Belastingschijven, Vlaktaks, Rekentool, Vermogensbelasting, 2020
... 1 en 2 zijn behalve het belastingtarief ook de percentages voor de volksverzekeringen AOW, AWBZ en Anw verwerkt. Omdat mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt niet aan AOW ...

9. Breda uitgeroepen tot meest toegankelijke stad van Europa   7 december 2018
11 december 2018  | Wijzijnzet  | Fred Barkhuis  | Prijs, Europa
De prijs is een onderscheiding voor steden die het leven voor gehandicapten en oudere mensen makkelijker maken. Het gaat onder meer om toegang tot openbaar vervoer, gebouwen, speelplaatsen, ...

10. Forse daling in 2016 van onterechte zorgdeclaraties   17 juli 2017
19 juli 2017  | VVP  | Fred Barkhuis  | Fraude, Zorgverzekering, AWBZ, Wijkverpleging
De meeste fraude deed zich voor in de pgb-regeling binnen de Wet langdurige zorg en de AWBZ (13,5 miljoen euro). Als tweede volgt de wijkverpleging met ruim 2 miljoen euro. De zorgverzekeraars ...


Bekijk items: 1 tot 10 (53 totaal)