1. Website Aanstellingskeuringen   5 februari 2020
7 februari 2020  | SER  | Fred Barkhuis  | Aanstellingskeuring, SER, Klachten, Sollicitant
De SER heeft een nieuwe website over Aanstellingskeuringen. Daar is informatie te vinden voor sollicitanten, bedrijfsartsen en werkgevers over hoe de Wet medische keuringen in elkaar zit.

2. Commissie aanstellingskeuringen valt voortaan onder de SER   2 juli 2012
2 juli 2012  | SER Magazine juli/augustus 2012  | Fred Barkhuis
Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen (CKA), wordt vanaf 1 oktober 2012 een SER-commissie, voorheen viel zij onder met ministerie SZW.

3. Bepalingen aanstellingskeuringen vaak niet nageleefd   2 augustus 2016
4 augustus 2016  | CKA  | Fred Barkhuis  | Medische keuring, WMK, SER
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) constateert in haar jaarverslag 2015 opnieuw dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot ...

4. Arbobeleid   1 oktober 2009
12 februari 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Arbo, Arbobeleid, Preventiemedewerker
... en –evaluatie (RI&E). Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Aanstellingskeuring Toegang tot de bedrijfsarts Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op ...

5. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
25 oktober 2019  |  Arbeidsomstandigheden, Arboverstrekking, Arboconvenant
... of beschermende kleding voor (werk)kleding en uniformen; een verplichte medische keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion ...

6. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  Boete, Arbo, 2019, Preventiemedewerker
... en –evaluatie (RI&E). Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Aanstellingskeuring Toegang tot de bedrijfsarts Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op ...

7. Gelijke behandeling bij handicap of ziekte   22 januari 2011
16 mei 2019  |  Gelijke behandeling, Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, Ziekte
... een korte inventarisatie van online sollicitatieformulieren aldus de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Informeren naar de gezondheid door de werkgever is op grond van de ...

8. Gezondheidsvragen horen niet thuis in psychologisch onderzoek   9 maart 2017
10 maart 2017  | Aanstellingskeuringen.nl  | Fred Barkhuis  | Psychologisch onderzoek, Medische vragen, Verboden, Gezondheid
... over de gezondheid van een sollicitant. Tot dat oordeel komt de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen ...

9. Gezondheidsvragen in sollicitatieformulieren verboden   21 januari 2016
22 januari 2016  | CKA  | Fred Barkhuis  | Gelijke behandeling, Arbeidsongeschikt, Transitievergoeding
Ja dat komt voor volgens de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA), mag uiteraard niet. Aan de andere kant is de wetgeving voor werkgevers moordend: twee jaar loon doorbetalen, ...

10. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
26 juni 2019  |  Ondernemingsraad, Fusie, Adviesrecht, Medezeggenschap, Arbeidsvoorwaarden
... op informatie Beroepsrecht Uitbreiding bevoegdheden Geen enquêterecht Spreekrecht Klachtrecht aanstellingskeuringen Inzicht in de topsalarissen Inzetten mystery guest Fusiegedragsregels ...


Bekijk items: 1 tot 10 (19 totaal)