1. Recht op second opinion bij bedrijfsarts   30 januari 2015
2 februari 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandigheden
Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de ...

2. Feiten en fabels over de second opinion   24 mei 2017
24 mei 2017  | Xpert  | Fred Barkhuis  | Second opinion, Arbo
... van de volgende stellingen is er een fabel en de ander een feit: 1. Alleen de werknemer mag een second opinion aanvragen. 2. Een second opinion mag altijd worden geweigerd. De antwoorden op ...

3. Aanvullingen Arbobesluit op punt 'second opinion'   13 april 2017
14 april 2017  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | Second opinion, Arbobesluit, 2017
Naar aanleiding van de reacties is het Arbobesluit, dat formeel op 1 juli 2017 ingaat, op een aantal punten aangepast of van een toelichting voorzien.

4. Werkgevers zijn bang voor misbruik second opinion   30 oktober 2016
2 november 2016  | Xpert  | Fred Barkhuis  | Second opinion, Werkgever, Arbo-arts
Een second opinion bij een bedrijfsarts komt, anders dan het deskundigenoordeel, geheel voor rekening van de werkgever. Een advies van een andere bedrijfsarts is vele malen duurder dan een consult ...

5. Aanval op de bedrijfsarts   17 oktober 2014
21 oktober 2014  | Elsevier  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandigheden
Vakbond FNV vertrouwt de bedrijfsarts niet en komt met eigen artsen waar leden een second opinion kunnen krijgen. Hoe nodig is dat?

6. Arbo-wetsvoorstellen 2016   16 september 2016
20 september 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Arbowet, Second opinion, Bedrijfsarts, Wetsontwerp
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde wijziging van de Arbowet. Waar gaat het over: second opinion, een klachtenregeling voor werknemers en werkgevers, nog betere zorg en een ...

7. Arbobeleid   1 oktober 2009
8 september 2019  |  Arbeidsomstandigheden, Arbo, Arbobeleid
... de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) vernieuwd. Ook het Arbeidsomstandighedenbesluit, over de second opinion en de klachtenprocedure is per 1 juli 2017 ingegaan. De nieuwe regels hebben ...

8. Arboverstrekkingen   1 oktober 2009
26 oktober 2018  |  Arbeidsomstandigheden, Arboverstrekking, Arboconvenant
... keuring; een aanstellingskeuring; een geneeskundig of arbeidsgezondheidskundig onderzoek, een second opinion of een griepprik* in het kader van preventie- en verzuimbeleid; een EHBO-cursus, ...

9. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
13 september 2019  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
... naar een andere Arbodienst Arbo-wetsvoorstellen 2016 Werkgevers zijn bang voor misbruik second opinion Werkgever geen interesse in goedkoopste Arbodienst Verantwoord Opdrachtgeverschap ...

10. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  Belastingplan, 2017
... kunnen consulteren over gezondheidskundige vragen, betere toegang tot de bedrijfsarts en recht op second opinion. Armoede Voor het bestrijden van armoede onder kinderen komt 100 miljoen euro ...


Bekijk items: 1 tot 10 (18 totaal)