1. Zorgplicht   3 oktober 2009
23 mei 2019  |  Zorgplicht, Arbowet, Arbeidsomstandigheden
... Procedureel belang Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf Te droge lucht maakt ziek Onwetenheid zorgplicht is groot Wettelijke verplichting werkgever Een werkgever heeft op grond van de wet een ...

2. De Zorgplicht verplicht Pensioenfondsen en -verzekeraars de pensioengerechtigde op te sporen   3 oktober 2017
5 oktober 2017  | Montae  | Andries Bongers  | Zorgplicht, Pensioengerechtigde leeftijd, Pensioen, Pensioenwet
... dat zowel de Pensioenverzekeraars als de Pensioenfondsen op basis van een in de wet beschreven Zorgplicht wel degelijk de plicht hebben om het adres van een pensioengerechtigde te achterhalen. ...

3. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  Aanspraak, Loonheffing, Werkkostenregeling, Vrije ruimte, Loon- en inkomstenbelasting
... staat niet vast, er zijn geen getuigen. Moet de werkgever niettemin aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan? Ja, dat moet de werkgever doen. Lees de jurisprudentie Gerechtshof ...

4. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
25 februari 2020  |  Algemene nabestaandenwet, Anw, Anw-uitkeringen, Anw-hiaat
... Welke toezichthouder houdt toezicht op de correcte uitvoering van risicoverzekeringen? Is er een zorgplicht bij risicoverzekeringen? Zo ja, wie houdt daar toezicht op? De Kamerleden zijn er nog ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
25 mei 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
... tot lager verzuim en minder instroom in de WIA/WAO moeten leiden. De wet legt de werkgever een zorgplicht op de drie genoemde gebieden zo goed mogelijk te behartigen, werknemers zijn verplicht ...

6. Beroepsziekte   31 maart 2010
25 mei 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Beroepsziekte, Arbowet, RSI (muisarm)
... de ziekte en het werk. Dit heet juridisch ook wel het causaal verband of het oorzakelijk verband. Zorgplicht. De tweede vraag luidt: heeft de werkgever voldoende invulling gegeven aan zijn ...

7. Boetes Arbo   16 februari 2019
19 december 2019  |  Boete, Arbo, 2019, Preventiemedewerker
... second opinion: € 1.500 Het niet juist ter beschikking stellen van de second opinion: € 750 Zorgplicht werkgever De werkgever laat na, in alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen ...

8. Bring Your Own Device (BYOD)   26 november 2016
30 oktober 2019  |  Bring your own device, BYOD, Veiligheid, Beveiliging, Reglement
... zó moet inrichten dat de werknemer daar redelijkerwijs geen schade door kan lijden (de zogenaamde zorgplicht). Dit betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een virus of ...

9. Burn-out   3 oktober 2009
1 februari 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Burn-out, Stress
... niet eenvoudig. Als een werknemer in dit bewijs slaagt, moet de werkgever aantonen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Per situatie moet bekeken worden of een werkgever al dan niet ...

10. Checklist voor inhuren schoonmaakbedrijf   31 juli 2016
3 augustus 2016  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Belastingdienst, Inspectie SZW
De Inspectie SZW en de Belastingdienst lanceerden een checklist voor bedrijven die hun schoonmaakwerk uitbesteden. Deze checklist kan bedrijven helpen hun schoonmaakbedrijf te beoordelen. ...


Bekijk items: 1 tot 10 (42 totaal)