1. Aanstelling   12 maart 2018
Na diverse rondes met kandidaten, psychologische onderzoek en dergelijke – als de procedure lang duurt, is het verstandig de kandidaten hiervan vooraf en/of tussentijds op de hoogte te stellen – ...

2. Commissie aanstellingskeuringen valt voortaan onder de SER   2 juli 2012
2 juli 2012  | SER Magazine juli/augustus 2012  | Fred Barkhuis
Commissie klachtenbehandeling aanstellingskeuringen (CKA), wordt vanaf 1 oktober 2012 een SER-commissie, voorheen viel zij onder met ministerie SZW.

3. Bepalingen aanstellingskeuringen vaak niet nageleefd   2 augustus 2016
4 augustus 2016  | CKA  | Fred Barkhuis  | Medische keuring, WMK, SER
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) constateert in haar jaarverslag 2015 opnieuw dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot ...

4. Meer vaste aanstellingen voor baanwisselaars   4 februari 2019
7 februari 2019  | Intelligence Group  | Fred Barkhuis  | Vast contract, Flexcontract, Arbeidsmarkt, 2015, 2018, Baanwisselaar
De afgelopen drie jaar is op de Nederlandse arbeidsmarkt een sterke stijging te zien van het aantal mensen dat bij wisseling van baan een vast contract krijgt. Daar tegenover staat een even sterke ...

5. Uitzendkracht boven aanstelling   2 juni 2015
3 juni 2015  | HR Praktijk  | Fred Barkhuis  | WWZ
Meer dan de helft van de Nederlandse HR-managers geeft aan uitzendkrachten te blijven inzetten voor tijdelijke vervanging van vaste medewerkers. Andere situaties waarvoor HR-managers ...

6. Vrouwen hebben vaker vaste aanstelling   11 januari 2018
12 januari 2018  | CBS & Nu  | Fred Barkhuis  | Vrouwen, Vaste aanstelling, Hoogopgeleid
... vrouwen die tussen 1965 en 1969 geboren zijn, hebben in 73 procent van de gevallen een vaste aanstelling en mannen 71 procent. Het verschil is deels toe te schrijven aan een toenemend ...

7. 30%-regeling alleen als werknemer is aangeworven uit het buitenland   24 maart 2019
26 maart 2019  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 30%-regeling, Werknemer, Buitenland, Aanstelling
De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een werknemer van Turkse komaf die een beroep probeerde te doen op de 30%-regeling niet in het gelijk gesteld. Reden is dat per datum arbeidsovereenkomst hij ...

8. 48 miljoen euro voor kleine bedrijven om personeel aan te trekken   31 januari 2019
1 februari 2019  | NOS  | Fred Barkhuis  | MKB, Personeel, Aanstelling, Opleiding
Kleine ondernemers moeten extra geld krijgen om goed personeel te vinden. Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie dienen een voorstel in om jaarlijks 48 miljoen euro opzij te zetten voor ...

9. Aantal arbeidsplaatsen toegenomen? Hoezo?   5 maart 2015
5 maart 2015  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | Uitzendarbeid, Werkloosheid
... en geven zij vaker de voorkeur aan langlopende uitzendcontracten in plaats van vaste aanstellingen. In 2014 lag het aantal uitzenduren 6,6 procent hoger dan in 2013. Voor meer banen ...

10. Afspraken vervanging in primair onderwijs   18 december 2016
19 december 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | WWZ, Onderwijs, Aanstelling, Asscher
Scholen krijgen meer mogelijkheden om bij een winterse griepgolf zieke leerkrachten te vervangen. De werkgevers en werknemers in het onderwijs hebben van de mogelijkheid binnen de Wet werk en ...


Bekijk items: 1 tot 10 (96 totaal)