Verzekeringen    Vrachtwagenchauffeurs (beloning) 


Voucher

Datum laatste wijziging: 17 augustus 2020  |  Trefwoorden: BTW, Europa, Richtlijn, 2019

Inhoud

  1. Europese richtlijn vouchers
  2. Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers
  3. Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen
  4. Europese wetgeving inzake vouchers
  5. Juridische dienstverleners lanceren voucherplatform Checkkie.nl

Europese richtlijn vouchers

De Europese Raad van Ministers heeft voor duidelijkheid gezorgd over de btw bij betaling met een voucher1 in het buitenland. De Raad heeft een richtlijn aangenomen en maakt hiermee een einde aan de situatie van geen of dubbele btw-heffing bij gebruik van een voucher in het buitenland.

1 Een voucher is een waardebon, ticket of kaart die als vervanging voor geld kan dienen.

In de nieuwe opzet zijn de regels in alle lidstaten gelijkgetrokken en wordt eenmalig btw geheven wanneer gebruik wordt gemaakt van een voucher. De implementatie van deze richtlijn moet uiterlijk 31 december 2018 voltooid zijn. De wetgeving treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking. Nederland maakte zich als voorzitter van de Europese Unie sterk voor de maatregel.

In de nieuwe opzet zijn de regels in alle lidstaten gelijkgetrokken en wordt eenmalig btw geheven wanneer gebruik wordt gemaakt van een voucher. De implementatie van deze richtlijn moet uiterlijk 31 december 2018 voltooid zijn. De wetgeving treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking. Nederland maakte zich als voorzitter van de Europese Unie sterk voor de maatregel. (Bron: CM, 30 jun. 2017)

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers

Staatssecretaris Wiebes heeft het wetsvoorstel btw-behandeling vouchers naar de Tweede Kamer gestuurd. Met het voorstel wordt de Europese voucherrichtlijn geïmplementeerd in de Wet op de omzetbelasting 1968 (zie boven).

De nieuwe regels zien op de definitie van vouchers en de onderverdeling in verschillende soorten, het al dan niet heffen van btw bij transacties met vouchers en de maatstaf van heffing die van toepassing is op belaste leveringen of diensten.

Het voorstel strekt tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Daarnaast zullen er aanpassingen plaatsvinden in het besluit over zegels en waardebonnen en in het besluit over cadeaubonnen. Het besluit over telefoonkaarten zal inhoudelijk niet worden gewijzigd, omdat bij de opstelling hiervan reeds rekening is gehouden met de voucherrichtlijn.

In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen een voucher voor enkelvoudig gebruik (ook wel “single purpose voucher” genoemd, afgekort als SPV) en een voucher voor meervoudig gebruik (ook wel “multi purpose voucher” genoemd, MPV). Bij een SPV staan de aard, de plaats en het btw-tarief van de prestatie op het moment van uitgifte van de voucher vast. De overdracht van een SPV wordt beschouwd als het verrichten van de onderliggende levering of dienst. Dit betekent dat de levering of dienst reeds plaatsvindt bij de koop van de SPV en niet pas bij inwisseling van de SPV. Een cadeaubon zal daardoor bijvoorbeeld niet langer kwalificeren als een van btw vrijgesteld waardepapier. Anders dan nu het geval is zullen handelingen inzake vouchers, zoals het distribueren ervan, belast zijn met btw.

De verkoop van vouchers verloopt doorgaans via een keten van distributeurs. Om die reden zijn in het voorstel nadere regels opgenomen voor de distributie en maatstaf van heffing. Staatssecretaris Wiebes heeft in het voorstel aangegeven het bedrijfsleven te gaan betrekken bij de totstandkoming van nieuwe en de aanpassing van bestaande uitvoeringsregelingen, gezien de complexiteit ervan voor bepaalde sectoren van het bedrijfsleven. (Bron: BTW Plaza, 12 jul. 2017)

NB: Zie ook subrubriek Cadeaubon.

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 15 februari 2018 ingestemd met nieuwe geharmoniseerde regels met betrekking tot vouchers. Deze moeten een einde maken aan een aantal onduidelijkheden wat betreft de btw-heffing over goederenleveringen en dienstverrichtingen waarbij vouchers als tegenprestatie worden gebruikt. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan.
Het wetsvoorstel strekt ertoe om de voucherrichtlijn (V-N 2016/36.15, TaxVisions editie 15 juli 2016) te implementeren in de Wet OB 1968.

Het wetsvoorstel moet 1 januari 2019 in werking treden. (Bron: Tax Live, 16 feb. 2018)

De Eerste Kamer heeft op 6 maart 2018 ingestemd met nieuwe geharmoniseerde regels met betrekking tot vouchers. Deze moeten een einde maken aan een aantal onduidelijkheden wat betreft de btw-heffing over goederenleveringen en dienstverrichtingen waarbij vouchers als tegenprestatie worden gebruikt. Het wetsvoorstel is als hamerstuk afgedaan. (Bron: Tax Live, 7 mrt. 2018)

Europese wetgeving inzake vouchers

Vanaf 1 januari 2019 zal de Europese voucherregeling in de btw-wetgeving moeten zijn opgenomen. Een voucher is bijvoorbeeld een cadeaubon of bioscoopbon. Op grond van deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en vouchers voor meervoudig gebruik. Van een voucher voor enkelvoudig gebruik is sprake als de plaats, de aard en het van toepassing zijnde btw-tarief vaststaat op het moment van uitgifte van de voucher.

Deze vouchers voor enkelvoudig gebruik zijn belast op het moment dat ze worden uitgegeven. Vouchers voor meervoudig gebruik zijn alle andere vouchers, en die zijn pas belast op het moment dat de vouchers worden gebruikt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als met de voucher zowel producten die belast zijn met 6/9 procent btw kunnen worden aangekocht als dat er producten kunnen worden gekocht waarop 21 procent btw verschuldigd is. (Bron: DRV, 20 sep. 2018)

Juridische dienstverleners lanceren voucherplatform Checkkie.nl

Door de coronacrisis worden veel vluchten, vakanties, concerten en evenementen geannuleerd. Daarvoor in de plaats worden vouchers aangeboden. Het aantal vouchers en vragen daarover blijft toenemen nu de coronacrisis voortduurt. Op het platform Checkkie.nl kunnen vouchers in beheer worden gegeven voor het bewaken van vervaltermijnen en wordt informatie en advies gegeven. Checkkie.nl is een initiatief van Aviclaim in samenwerking met juridisch dienstverlener DAS. (Bron: DAS, 11 aug. 2020)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Verzekeringen    Vrachtwagenchauffeurs (beloning)