1. Vakantietoeslag over 13e maand en onregelmatigheidstoeslag?   23 mei 2016
17 maart 2018  |  Vakantietoeslag, Onregelmatigheidstoeslag, Dertiende maand, Eindejaarsuitkering, WML
... werkgever heeft mij jarenlang 8% vakantiebijslag betaald over mijn onregelmatigheidstoeslag en 13e maand. Werkgever overweegt nu om in de toekomst te gaan stoppen met het betalen van deze 8% ...

2. All-in-one-loon   18 maart 2019
28 oktober 2020  |  All-in-one-loon, Jurisprudentie, Arbeidsovereenkomst, Verlof, Vakantietoeslag, Communicatie
... duidelijk voor de werknemer' All-in vraagt om duidelijke communicatie Begrip Vakantietoeslag, een 13e maand en (soms) zelfs opgebouwde vakantie-uren kunnen tegelijk met het salaris maandelijks ...

3. Alleen zorgvuldige toepassing maakt variabele beloning effectief   16 april 2018
17 april 2018  | Consultancy  | Fred Barkhuis  | Bonus, Effectief, Variabele beloning
... dat niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan tekengeld, gegarandeerde bonussen of een vaste 13e maand ...

4. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, IVA, WGA, WIA-uitkering, Inkomen, Arbeid, Vrijwilligerswerk, Werk, Arbeidsongeschiktheidspensioen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gat, Loondoorbetaling bij ziekte, Dagloonberekening, WW-uitkering
... Voor de berekening van het loon worden ook de vaste inkomensbestanddelen als vakantietoeslag, 13e maand, ploegentoeslag et cetera meegerekend. Het dagloon kent een maximum. Werknemers die ...

5. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   10 december 2020
20 november 2020  |  Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, WIA, IVA, WGA, WIA-uitkering, Inkomen, Arbeid, Vrijwilligerswerk, Werk, Arbeidsongeschiktheidspensioen, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO-gat, Loondoorbetaling bij ziekte
... Voor de berekening van het loon worden ook de vaste inkomensbestanddelen als vakantietoeslag, 13e maand, ploegentoeslag et cetera meegerekend. Het dagloon kent een maximum. Werknemers die ...

6. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  Arbeidsvoorwaarden, Primaire arbeidsvoorwaarden, Cafetariasysteem, WKR
... verplichte vakantietoeslag (minimaal 8%) hoort hier bij. Andere, meestal vaste toeslagen zoals de 13e maand, winstdeling, ploegentoeslag en de diverse vormen van prestatietoeslag (bonus, ...

7. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  Ontslag, Arbeidsvoorwaarden, Ontslagvergoeding, Transitievergoeding, Opzegtermijn, Kantonrechtersformule, UWV, Opvolgend werkgeverschap, Ontslagaanzegging
... direct uitbetalen, hij mag dit niet uitstellen tot de eerstvolgende maand april of mei; de vaste 13e maand en winstdeling. Om problemen te voorkomen is het gewenst over deze mogelijke (pro rata) ...

8. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
28 oktober 2020  |  Arbowet, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid, Arbo, Preventiemedewerker, Bedrijfsarts, Second opinion, Checklist, VGM, VGM Checklist
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

9. Bedrijfsparen   20 maart 2009
12 maart 2018  |  Spaarloon, Opleidingsbudget, Budgetsysteem, Bedrijfsparen
... konden tot en met 31 december 2011 een spaarloonregeling openen en hier bijvoorbeeld hun bonus of 13e maand op storten. De belangstelling voor deze manier om nog snel even wat extra geld te ...

10. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
9 januari 2021  |  Belonen, Salaris, Jan Modaal, Salarisgebouw, Verjaring, Loonvordering, Disfunctioneren, Eenverdiener, Tweeverdieners, CBS, Onderwijs, Basisschool, Modaal inkomen
... worden opgenomen: salaris inclusief vakantietoeslag; overige uitkeringen en toeslagen in geld: 13e maand, winstdeling, bonus, tantième; vergoedingen: overwerk, ploegendienst, consignatie, ...


Bekijk items: 1 tot 10 (34 totaal)