41. Nieuwe lease-regeling 2019 heeft grote gevolgen   14 januari 2016
19 januari 2016  | PwC  | Fred Barkhuis  | Lease-auto, Leaseauto, 2019
Alle leaseverplichtingen moeten met ingang van 1 januari 2019 op de balans van de leasemaatschappijen komen, met uitzondering van korte termijncontracten en leases van ‘kleine’ activa. Balansen ...

42. Vrijwillige brandweer 2019   20 juni 2019
21 juni 2019  | CBS  | Fred Barkhuis  | Brandweer, 2019, Vrijwillige brandweer
Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk. Ruim 18 duizend personen (78 procent) deden dat op vrijwillige basis.

43. Handboek Loonheffingen 2019   2 februari 2019
2 februari 2019  |  Handboek Loonheffingen, 2019, Belastingdienst
... waar inhoudingsplichtigen en belastingplichtigen vertrouwen aan kunnen ontlenen. Op 30 januari 2019 heeft de Belastingdienst het ‘Handboek Loonheffingen 2019’ gepubliceerd d.w.z. de online ...

44. Handboek Loonheffingen 2019 on-line   2 februari 2019
4 februari 2019  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | Handboek Loonheffingen, 2019
Jaarlijks publiceert de Belastingdienst een handboek met daarin de uitleg van de Belastingdienst van de regels voor het inhouden en afdragen van de loonheffingen: het ‘Handboek Loonheffingen’. Het ...

45. Premie zorgverzekering 2019 stijgt met 10 euro per maand   12 september 2018
14 september 2018  | Independer  | Fred Barkhuis  | Zorgkosten, 2019, Eigen risico, Zorgtoeslag, Premie
De jaarlijkse nominale premie komt in 2019 uit op 1432 euro. Dat is 124 euro meer dan dit jaar het geval is. Eerder dit jaar voorspelde verzekeraars ook al dat de premie in 2019 een stuk hoger zou ...

46. Begroting Europese Unie 2019   21 november 2018
22 november 2018  | Europese Commissie  | Fred Barkhuis  | Begroting, 2019, HRM
Voor de stimulering van de Europese economie wordt een bedrag van 80 miljard euro uitgetrokken, waaronder: Innovatie en onderzoek, Onderwijs en Bestrijding jeugdwerkloosheid. Is dit nieuw?

47. Verlaagd BTW-tarief per 2019 verhoogd van 6 naar 9%   29 juli 2018
31 juli 2018  | Belastingdienst e.a.  | Fred Barkhuis  | BTW, 2019, Hoger, Belastingdienst
Vanaf 1 januari 2019 krijgt Nederland te maken met een nieuw verlaagd BTW-tarief, deze stijgt van 6% naar 9%. De Belastingdienst geeft op haar website aan welke diensten en producten met het tarief ...

48. CAO eisenpakket FNV anno 2019   4 maart 2019
6 maart 2019  | FNV  | Fred Barkhuis  | FNV, CAO, Werkdruk, Loonsverhoging, Eerlijke
Onder meer: een eerlijke loonsverhoging van 5%, afschaffing van jeugdlonen, voortzetting generatiepactregeling en hogere overwerktoeslag ook voor leidinggevenden.

49. Dekkingsgraad pensioenen 2019 weer gestegen   4 maart 2019
5 maart 2019  | AON  | Fred Barkhuis  | Dekkingsgraad, Pensioen, 2019
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de tweede maand van 2019 wederom gestegen; van 106% naar 108%. Maar mogelijke kortingen per jaareinde 2019 en 2020 zijn daardoor ...

50. Een miljoen vacatures in 2019?   27 maart 2019
28 maart 2019  | UWV  | Fred Barkhuis  | Vacatures, 2019, Miljoen, UWV
UWV verwacht in 2019 liefst één miljoen vacatures. Dat betreft vooral werkgevers in de bouw, zorg, onderwijs en ICT. De schaarste heeft verstrekkende gevolgen voor de Nederlandse samenleving: denk ...


Bekijk items: 41 tot 50 (1 255 totaal)