1. In 2019 nog altijd te weinig vrouwen aan de top   22 augustus 2019
27 augustus 2019  | CPB  | Fred Barkhuis  | Topvrouwen, Europa, Nederland, 2019, CPB
In de afgelopen tien jaar is het aandeel vrouwen in de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen bij de grootste vijfduizend bedrijven in Nederland toegenomen van 4% naar 15%. Daarmee blijft ...

2. In 2019 nog steeds onvoldoende naleving Arbo   18 juli 2019
22 juli 2019  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Inspectie SZW, Van Ark, 2018, Tweede Kamer
Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arbo-regels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ...

3. In 2019 onverbiddelijk afscheid van de UK   27 november 2017
29 november 2017  | Findinet  | Fred Barkhuis  | Brexit, 2019, Financieel, Gevolgen
Op 29 maart 2019 om 23.00 uur neemt de EU onverbiddelijk afscheid van de UK. Dat heeft grote gevolgen voor de Engelse en Schotse financiële markten.

4. Eind 2019 meerfactorauthenticatie gereed   31 oktober 2018
5 november 2018  | Tweakers  | Fred Barkhuis  | UWV, 2019, Meerfactorauthenticatie
In de door de Autoriteit Persoonsgegevens opgelegde last onder dwangsom staat dat het UWV andere oplossingen heeft onderzocht, maar tot de conclusie is gekomen dat aansluiting op eHerkenning de ...

5. Prijs 2019 voor Great Place to Work   16 mei 2019
17 mei 2019  | Great Place to Work  | Fred Barkhuis  | Great Place to Work Institute, 2019, Prijs
Tony's Chocolonely ontving in 2019 de prestigieuze titel Great Place to Work. Opnieuw, want 5 jaar geleden eindigde de producent van slaafvrije chocolade in deze verkiezing ook al bij de beste ...

6. Vanaf 2019 arbitrage mogelijk bij dubbele heffingen   29 mei 2017
29 mei 2017  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | Europarlement, Dubbele belasting, 2019
... voor hetzelfde inkomen of kapitaal worden belast in verschillende lidstaten, kunnen vanaf 1 juli 2019 aankloppen bij een Europese arbitragecommissie. Deze onafhankelijke instantie grijpt in als ...

7. Vanaf 2019 meer inzicht in hun pensioenontwikkeling   29 november 2018
3 december 2018  | PW  | Fred Barkhuis  | 2019, Pensioenbrief, Inzicht
Om mensen meer inzicht te geven in hun toekomstig pensioen moeten pensioenuitvoerders hen vanaf 2019 met drie scenario’s laten zien hoe hun pensioen zich kan ontwikkelen: een optimistisch, een ...

8. BHV anno 2019 springlevend   5 november 2019
8 november 2019  | ArboOnline  | Fred Barkhuis  | Bedrijfshulpverlening, 2019, Prijs
Bedrijfshulpverleners spelen een belangrijke rol bij het verlenen van eerste hulp op de werkvloer. Nederland telt zo’n 500.000 BHV’ers. BHV kent ook een jaarlijkse onderscheiding "BHV'er van ...

9. Jaarplan 2019 Inspectie SZW   16 november 2018
20 november 2018  | Inspectie SZW  | Fred Barkhuis  | Jaarplan, 2019, Inspectie SZW, Preventie, Gevaarlijke stoffen, Onderbetaling
Thema's 2019 zijn: Bestrijden van oneerlijk werk met onderbetaling en uitbuiting, verminderen van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, herstel van de balans tussen ...

10. Arboboetes 2019   16 februari 2019
18 februari 2019  | About HRM  | Fred Barkhuis  | Arbo, Boete, 2019
De boetes voor het niet naleven van de Arbowet worden verhoogd. Zo gaat het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak meer geld kosten.


Bekijk items: 1 tot 10 (1 517 totaal)