1. Billijke vergoeding   2 februari 2018
2 februari 2018  |  Transitievergoeding, Billijke vergoeding
Inhoud Inleiding billijke vergoeding Eerste billijke vergoeding Tweede billijke vergoeding 1,5 x transitievergoeding Record billijke vergoeding Jurisprudentie billijke toepassing vergoeding ...

2. Billijke vergoeding geen punitief karakter, gevolgen ontslag wel relevant   3 juli 2017
4 juli 2017  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Ontslag, Billijke vergoeding, Verwijtbaar werkloos, Inkomsten
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een deel van de versobering van de ontslagvergoeding uit 2015 ongedaan mag worden gemaakt. Persoonlijke omstandigheden van de werknemer en schadelijke gevolgen van ...

3. Billijke vergoeding van ruim 6 ton   24 juni 2018
26 juni 2018  | Xpert  | Fred Barkhuis  | Billijke vergoeding, Jurisprudentie, 2018
... geen begeleiding van zijn werkgever. Die krijgt daarvoor een forse rekening gepresenteerd: een billijke vergoeding waarin in volledige inkomenscompensatie tot aan het pensioen is ...

4. Billijke vergoeding vanwege onvoldoende dossieropbouw   31 maart 2016
31 maart 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Functioneringsgesprek, Kantonrechter, Personeelsdossier
... een ontslaggeval kende de Rechtbank Overijssel naast de transitievergoeding van € 75.000 een billijke vergoeding van € 80.000 toe. Reden: Vanaf 2004 waren geen functioneringsgesprekken met ...

5. Record billijke vergoeding   9 mei 2016
10 mei 2016  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Billijke vergoeding, Transitievergoeding, Kantonrechter
De wet zegt niets over de hoogte van de billijke vergoeding bij ontslag zijn, de rechter kan dus alle kanten op. In maart 2016 tot dusverre de hoogste billijke vergoeding sinds de invoering van de ...

6. Hoogste billijke vergoeding tot nu toe   16 april 2018
18 april 2018  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | 'Billijke' vergoeding, Ontslag, UWV, Rechtbank, Non-actiefstelling
Medewerker krijgt een dag nadat zijn leidinggevende ontslag heeft genomen bericht dat zijn functie is vervallen en wordt per direct op non-actief gesteld. De werknemer eist bijna een miljoen van ...

7. Jurisprudentie billijke toepassing vergoeding   1 augustus 2017
2 augustus 2017  | Dirkzwager  | Fred Barkhuis  | Jurisprudentie, Billijke vergoeding
Dirkzwager Arbeidsrecht noemt liefst 7 rechterlijke uitspraken in de maand juli 2017 die te maken hebben met de billijke vergoeding bij ontslag. De rechterlijke uitspraken worden tevens geanalyseerd.

8. Jurisprudentie 'Billijke vergoeding'   25 februari 2016
26 februari 2016  | Expand Connecting HR  | Andries Bongers  | Transitievergoeding, Ontslagvergunning, Kantonrechter, Kantonrechtersformule
... Connecting HR geeft een weergave van de jurisprudentie van de uitspraken van kantonrechters met “billijke vergoedingen”, die zij bovenop de Transitievergoeding hebben toegekend. Lees ook mijn ...

9. Onvoldoende actieve herplaatsingsinspanning leidt tot een billijke vergoeding en verval concurrentiebeding   5 september 2017
6 september 2017  | LWA Lieshout Westerhout Advocaten  | Andries Bongers  | Herplaatsing, Concurrentiebeding
In artikel 7:669 lid 1 BW is bepaald dat een werkgever het recht heeft om een arbeidsovereenkomst op te zeggen als daar een redelijke grond voor bestaat. Een van de in dat artikel genoemde ...

10. Re-integratie fiasco, gevolgen: ontslag plus transitie- en billijke vergoeding   28 februari 2018
1 maart 2018  | PW & Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | Re-integratie, Burn-out, Billijke vergoeding, Ontslag / Transitievergoeding, Kantonrechter
Een werkgever vindt dat een werkneemster zich voldoende heeft ontwikkeld voor een nieuwe functie. Zij weigert de functie. Gevolg: burn-out en een rechtszaak. Al met al een leerzaam verhaal.


Bekijk items: 1 tot 10 (51 totaal)