1. Heb ik recht op een loon aanvullende uitkering?   28 juli 2016
Verdiencapaciteit, Ziektewet, WIA, UWV, Bezwaarschrift, Maatman
... t/m 25 maart 2016, heb ik bij een bloemenkweker gewerkt en heb ik over maart 2016 een WIA loon aanvullende uitkering ontvangen, daar mijn verdiensten in die maand meer dan 50% van mijn ...

2. Tarieven LinkedIn-verteren en Aanvullende Voorwaarden 2017   2 oktober 2017
Tarieven LinkedIn-verteren en Aanvullende Voorwaarden 2017 Tarieven Paginatitel op www.hr-kiosk.nl Pagina Weergaven Per maand Gem. tijd op pagina in seconden tarief per maand, ex BTW ...

3. 30%-regeling   20 juli 2010
5 februari 2020  |  30%-regeling, Extraterritoriale kosten, Werken elders, Expats, Bonus, Referteperiode, Inkomstenbelasting
... en anderen die de omvang van hun eerste dienstverband niet kunnen verminderen, zonder aanvullende constructies, buiten de boot zullen vallen. (Bron: Hoge Raad, 21 mrt. 2014) ** Zie ...

4. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  AOW, Aanvullende uitkering, Bijstand
Inhoud Inleiding Ouderen in problemen door niet-gebruik ouderdomsregelingen Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen moet eenvoudiger Inleiding Bijstand vult onvolledige AOW aan Als u geen ...

5. Activiteiten   21 maart 2018
10 mei 2020  |  UWV, Dienstverlening, Regelingen, Activiteiten, Polisadministratie
... we mee aan de slag en daar moeten we van leren. Dat moet echt beter. Daarom hebben we vandaag aanvullende maatregelen genomen om het toezicht en de sturing op UWV te versterken.” UWV is een ...

6. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  Verlof, Adoptie, Ouderschapsverlof
... screenen bij een kinderarts, dit word door de meeste zorgverzekeraars ook vergoed als men een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Is een kind geadopteerd ouder dan 12 maanden, dan kan ...

7. Afstandsverklaring   10 september 2010
29 maart 2017  |  Pensioen, Afstandsverklaring
... financiële nadelen voor zijn risico en rekening zijn als de verzekeraar bij latere deelname aanvullende medische waarborgen stelt en er aanvullende verzwarende verzekeringsvoorwaarden ...

8. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
18 februari 2020  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Levensverwachting, Ingangsdatum AOW, Betaaldata, Pensioenleeftijd, VUT, FPU, Aantal gepensioneerden (AOW/Pensioen)
Inhoud Korte voorgeschiedenis Doel Wie zijn verzekerd? Inhoudingen Ingangsdatum AOW Ingangsdatum aanvullende pensioen(en) Hoogte AOW-uitkering Gezinssamenstelling AOW-uitgaven en uitkeringen ...

9. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
4 december 2019  |  Arbeidsongeschiktheid, Loondoorbetaling, WAO, WIA
... met een verklaring. Voor de werkgever is het voorgaande belangrijk, hij betaalt minder lang aanvullende loonkosten en evenmin is hij gebonden aan re-integratiekosten. Tegemoetkomingen Bij ...

10. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  Werkkostenregeling, WKR, Arbeidsvoorwaarden, CAO
... toestemming van de Ondernemingsraad zijn vastgesteld of als de werkgever en de Ondernemingsraad aanvullende afspraken over instemming of advies hebben gemaakt. Gaat het om belangrijke ...


Bekijk items: 1 tot 10 (134 totaal)