1. Aanpassingen berekeningen Wet arbeidsmarkt in balans   3 december 2018
5 december 2018  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Wet arbeidsmarkt in balans, Aanpassing
Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans regelt dat voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een transitievergoeding van een derde maandsalaris is verschuldigd is, ongeacht de lengte ...

2. Aanpassingen loonstaat 2016   20 januari 2016
21 januari 2016  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | Loonstaat, 2016, CBS
In 2016 is de rubriek voor de categorieŽn eindheffingen vervallen. Ook vervalt de indicatie van de tijdelijke heffingskorting. Voorts worden in de loonsaat een tweetal nieuwe rubrieken opgenomen ...

3. Aanpassingen Participatiewet 2016   2 december 2015
4 december 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Participatiewet, Quotumregeling, Kennisdocument
De uitvoering van de Participatiewet wordt op onderdelen aangepast. Hierover heeft staatssecretaris Klijnsma overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV. Het wetsontwerp bevat een ...

4. Aanpassingen re-integratieverslag   4 oktober 2012
4 oktober 2012  | UWV
Met ingang van 1 september 2012 zijn er t.a.v. het re-integratieverslag nieuwe beleidsregels van kracht. Deze regels houden in dat het aan de werkgever wordt overgelaten zelf stukken te selecteren ...

5. Aanpassingen regeerakkoord 12 nov 2013   14 november 2012
14 november 2012  | ANP  | Fred Barkhuis
Vorige week vergeleken wij o.m. het Lente-akkoord, Belastingplan 2013 en het Regeerakkoord 29 oktober. Daar zijn nu de aanpassing op het regeerakkoord bijgekomen.

6. Aanpassingen reisregeling buitenland ambtenaren 2016   6 oktober 2016
7 oktober 2016  | Overheid  | Fred Barkhuis  | Ambtenaren, Reiskosten, 2016
De Reisregeling buitenland is per 1 oktober 2016 gewijzigd vanwege periodieke aanpassing van de tarieflijst. Deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd.

7. Aanpassingen WKR   16 juni 2015
18 juni 2015  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | WKR
De Belastingdienst maakte begin juni wijzigingen bekend in het Handboek Loonheffingen 2015, die de Werkkostenregeling raken. Het gaat om kleine wijzigingen in de eindheffing, de ...

8. Technische aanpassingen Transitievergoeding   16 oktober 2015
19 oktober 2015  | Staatscourant  | Fred Barkhuis  | Ontslag, Transitievergoeding, WWZ
Het gaat om een Ďtechnische wijzigingí voor de berekening van de aanzegtermijn en de transitievergoeding. De ingangsdatum zal eind 2015 zijn.

9. Wetsvoorstel aanpassingen transitievergoeding per 1 januari 2018   11 juni 2016
15 juni 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Transitievergoeding, Wetsvoorstel
Het kabinet wil via een wetsvoorstel het volgende veranderen 1. de bij CAO geregelde voorziening hoeft niet langer gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding. en 2. het compenseren van ...

10. Tien mogelijke aanpassingen in de Wet DBA   30 mei 2017
31 mei 2017  | HR Rendement  | Andries Bongers  | DBA, Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, ZZP, UWV, Belastingdienst, Verzekeringsplicht
Tien mogelijke aanpassingen in de Wet DBA Een werkgroep met ambtenaren van verschillende ministeries heeft een rapport opgesteld waarin 10 varianten voor het kwalificeren van de arbeidsrelatie ...


Bekijk items: 1 tot 10 (157 totaal)