1. Aanpassingen berekeningen Wet arbeidsmarkt in balans   3 december 2018
5 december 2018  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Wet arbeidsmarkt in balans, Aanpassing
Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans regelt dat voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd een transitievergoeding van een derde maandsalaris is verschuldigd is, ongeacht de lengte ...

2. Aanpassingen elektrisch rijden   21 juni 2019
24 juni 2019  | Divere bronnen  | Fred Barkhuis  | Elektrische auto, Kabinet, 2020, Aanpassingen, Kosten, Rekeningrijden
De coalitie zou diverse punten in het akkoord met betrekking tot elektrisch rijden willen aanpassen: geen verhoging accijnzen en wegenbelasting, subsidiekorting wordt gehalveerd van 6.000 naar ...

3. Aanpassingen loonstaat 2016   20 januari 2016
21 januari 2016  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | Loonstaat, 2016, CBS
In 2016 is de rubriek voor de categorieën eindheffingen vervallen. Ook vervalt de indicatie van de tijdelijke heffingskorting. Voorts worden in de loonsaat een tweetal nieuwe rubrieken opgenomen ...

4. Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2019   26 oktober 2019
30 oktober 2019  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | Jaaropgaaf, Loonstrook, 2019, Aanpassingen
De aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf zijn vermeld in Handboek Loonheffingen 2019.

5. Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2020   16 december 2019
18 december 2019  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | Jaaropgaaf
Op basis van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is de werkgever vanaf 1 januari 2020 verplicht om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of ...

6. Aanpassingen Participatiewet 2016   2 december 2015
4 december 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Participatiewet, Quotumregeling, Kennisdocument
De uitvoering van de Participatiewet wordt op onderdelen aangepast. Hierover heeft staatssecretaris Klijnsma overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV. Het wetsontwerp bevat een ...

7. Aanpassingen reisregeling buitenland ambtenaren 2016   6 oktober 2016
7 oktober 2016  | Overheid  | Fred Barkhuis  | Ambtenaren, Reiskosten, 2016
De Reisregeling buitenland is per 1 oktober 2016 gewijzigd vanwege periodieke aanpassing van de tarieflijst. Deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd.

8. Aanpassingen wetsvoorstel faillissement   5 september 2019
6 september 2019  | Overheid  | Fred Barkhuis  | Faillissement, Wetsvoorstel, 2019
Bij een doorstart zal de nieuwe werkgever aan alle werknemers, van wie de arbeidsovereenkomst in faillissement is opgezegd, een nieuwe arbeidsovereenkomst moet aanbieden. Deze aanbieding moet in ...

9. Aanpassingen WKR   16 juni 2015
18 juni 2015  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | WKR
De Belastingdienst maakte begin juni wijzigingen bekend in het Handboek Loonheffingen 2015, die de Werkkostenregeling raken. Het gaat om kleine wijzigingen in de eindheffing, de ...

10. Grote aanpassingen vanwege coronavirus   18 maart 2020
19 maart 2020  | Volkskrant en andere  | Fred Barkhuis  | Coronavirus, 2020
Met een duw in de rug vanwege de alsmaar groter wordende virus-epidemie wil het kabinet drie maanden lang een serie ongekend aantal maatregelen nemen om de economie en alles wat daar aan vast zit ...


Bekijk items: 1 tot 10 (189 totaal)