1. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  Pensioen, Werkkostenregeling
Inhoud Nieuw besluit 17 november 2015 Aanpassing aan pensioenwetten Goedkeuringen Aanwijzingen Onderdelen Nieuw besluit 17 november 2015 Het besluit 17 november 2015 is een samenvoeging en ...

2. Aanpassing Basiscontract arbodienstverlening tot 1 juli 2018   31 december 2017
3 januari 2018  | Arboportaal  | Fred Barkhuis  | Arbowet, 2018, Basiscontract
Het basiscontract is onderdeel van de vernieuwde Arbowet die sinds 1 juli 2017 van kracht is. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Dit ...

3. Aanpassing dagloonbesluit 1 december 2016    9 oktober 2016
10 oktober 2016  | UWV  | Fred Barkhuis  | Dagloon, 2016, UWV
Per 1 december 2016 verandert het Dagloonbesluit voor flexwerkers, starters, herintreders en WW-ers die door ziekte een lager dagloon kregen. Dat leidt mogelijk tot een hoger dagloon. Er is ook een ...

4. Aanpassing dienstverlening SBB tot en met 6 april 2020   22 maart 2020
24 maart 2020  | SBB  | Fred Barkhuis  | Beroepsopleiding, Coronavirus, 2020, SBB
... die in het hele land gelden door het coronavirus leiden tot en met 6 april 2020 wel tot een aantal ...

5. Aanpassing faillissementswet door de Eerste Kamer   8 oktober 2020
12 oktober 2020  | Fashion United  | Fred Barkhuis  | Eerste Kamer, Faillissement, Wet, 2020
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa) is door de Eerste Kamer na acht jaar aangenomen. De aanpassing in de faillissementswet moet ervoor zorgen dat onnodige faillissementen worden voorkomen. ...

6. Aanpassing meerlingenverlof per 1 april 2018 mogelijk   7 juni 2017
8 juni 2017  | AWVN  | Fred Barkhuis  | Asscher, Meerling, 2018, Verlof
Het meerlingenverlof zal worden opgenomen in de Verzamelwet SZW 2018, die in de zomer aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Op deze wijze blijft inwerkingtreding van het onderdeel ...

7. Aanpassing opeenvolgende contracten voor seizoensgebonden werk   22 april 2016
25 april 2016  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | Ketenbepaling, Wet Werk en Zekerheid, WWZ, Flexwerker
Minister Asscher past met een spoedwetje de regels voor het flexwerk aan. Voor het echte seizoensgebonden werk mag drie maanden tussen opeenvolgende contracten zitten in plaats van een halfjaar, ...

8. Aanpassing partnerbegrip bij pleegkinderen in Belastingplan 2018   7 september 2017
19 september 2017  | Tax live  | Fred Barkhuis  | Pleegkind, Loonheffing, Partnerbegrip, 2018, 2017
Het Belastingplan 2018 kent een wijzigingsvoorstel van het partnerbegrip voor de toeslagen en inkomstenbelasting, waardoor pleegkinderen waarvoor een pleegzorgvergoeding is ontvangen uitgezonderd ...

9. Aanpassing quotumwet tast geloofwaardigheid regels aan   8 juni 2018
11 juni 2018  | Breda Gelijk  | Fred Barkhuis  | Quotumregeling, Uitstel, Van Ark, Overheid
De Raad van State is kritisch op het wetsvoorstel om overheidswerkgevers nog een jaar de kans te geven om onder het quotum voor arbeidsbeperkten uit te komen. Volgens Van Ark komt dat onder meer ...

10. Aanpassing regels Wajongers maakt (meer) werken lonend en stimuleert onderwijs   30 mei 2019
3 juni 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Wajong, 2019, Van Ark, Onderwijs, Werken
Jonggehandicapten met een Wajong-uitkering moeten, als ze gaan werken, in inkomsten erop vooruitgaan. Ook moeten zij naast hun uitkering onderwijs kunnen volgen, zonder dat ze erop achteruitgaan.


Bekijk items: 1 tot 10 (431 totaal)