1. Arbowet 2007   1 oktober 2009
19 december 2019  |  Arbeidsomstandigheden, Arbowet, Preventiemedewerker
Inhoud Aanpassing wet Overige wijzigingen Arbowet 2007 Melding ongeval Bijna half miljoen werknemers met arbeidsongeval Aanpassing wet Op 1 januari 2007 is de Arbowet aangepast. Net als bij de ...

2. Pensioenwet 2007   20 maart 2009
10 februari 2020  |  Pensioen, UPO
... Inleiding De wijzing op de verouderde Pensioen- en Spaarfondsenwet (1952) is per 1 januari 2007 in werking getreden voor nieuwe pensioenregelingen en per 1-1-2008 voor bestaande ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
12 maart 2018  |  Aandelenoptieregeling, Financiële werknemersparticipatie, Opties, Stock Appreciation Rights, Winstdeling, Bonus
... een contant bedrag, berekend op basis van de waardeontwikkeling van een aandeel. Sinds 1 januari 2007 was het al niet meer mogelijk om de kosten van optieplannen van de winst af te trekken. ...

4. Aanschaf zonnepanelen opnemen in cafetariasysteem   27 april 2014
29 april 2014  | Alysis Zorggroep, Rijnstate  | Fred Barkhuis  | Flexibele arbeidsvoorwaarden
Er worden tal van maatregelen georganiseerd die een bijdrage leveren aan bewustwording rondom het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een van deze maatregelen is de mogelijkheid om de ...

5. Aantal bedrijven in Nederland   9 juli 2017
14 juli 2017  | CBS, Trends 2017  | Fred Barkhuis  | Economische veranderingen, 2016, ZZP, Zakelijke dienstverlening
Het aantal bedrijven in Nederland groeit gestaag sinds 2007. Aan het begin van het tweede kwartaal van 2017 kwam het aantal uit op ruim 1,6 miljoen. In alle jaren sinds 2007 groeide het aantal ...

6. Aantal faillissementen 2017 schommelt   10 juli 2017
11 juli 2017  | CBS  | Fred Barkhuis  | Faillissement, 2017
... dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Afgelopen maanden steeg het aantal faillissementen weer. ...

7. Aantal vacatures over geheel 2017 ruim 1 miljoen   23 februari 2018
26 februari 2018  | CBS  | Fred Barkhuis  | Vacature, 2017, Bouw, Zakelijke dienstverlening, Horeca
... aan een gestage groei bezig. Vorig jaar stopte de teller boven het miljoen, voor het eerst sinds 2007. Bedrijfstakken die er boven uitsteken zijn de bouw, zakelijke dienstverlening, de industrie ...

8. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
11 oktober 2019  |  Werkloosheid, WTV, WVP, IOAW, Arbeidsinactiviteit
\Inhoud. Loonkostensubsidie Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze ...

9. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  Anoniementarief, Wet op de identificatieplicht, WID, Identiteitsbewijs, Loon- en inkomstenbelasting
... de betreffende werknemers. In tegenstelling tot het verleden bestaat er voor de werkgever vanaf 2007 niet meer de mogelijkheid alsnog de ontbrekende kopieën te overleggen. Voor werkgevers is ...

10. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
8 februari 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt
... overschrijden, de toenmalige premier Lubbers typeerde de situatie als ‘Nederland is ziek’. In 2007 is dit aantal gedaald tot circa 600.000 arbeidsongeschikten. Zie onder kort samengevat de ...


Bekijk items: 1 tot 10 (174 totaal)