Vaststellingsovereenkomst (Belastingdienst)    Vrijwilligers 


Verleggingsregeling

Datum laatste wijziging: 30 mei 2017  |  Trefwoorden: Belastingdienst, Buitenland, Uitzendarbeid, Grensarbeider, Grensoverschrijdend


Inhoud

  1. Regeling tot 2017
  2. Regeling vanaf 2017
  3. Belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid
  4. Exitpremie onbelast door fout
  5. Nederland voert tijdelijke algehele verleggingsregeling voorlopig niet in

Regeling tot 2017

Komt een werknemer van een buitenlands concern in Nederland werken en is het buitenlandse concern inhoudingsplichtig? Dan kan het Nederlandse onderdeel van dit concern de loonheffingen inhouden en betalen. Deze zogenoemde verleggingsregeling geldt alleen in uitzendsituaties.

Regeling vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de regeling uitgebreid en geldt deze ook wanneer er geen sprake is van uitzending. Het gaat hier bijvoorbeeld om een werknemer die voor een buitenlands concernonderdeel werkt en zijn werkzaamheden feitelijk in Nederland uitvoert. Zoals een vertegenwoordiger. De inhouding voor deze werknemer kunt u dan verleggen van het buitenlandse concernonderdeel naar het Nederlandse onderdeel. (Bron: Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, blz 3)

Belastingheffing bij grensoverschrijdende arbeid

Als er niets tussen landen zou zijn geregeld, zou een werknemer bij grensoverschrijdend werken 2 keer belasting betalen over zijn loon: in het werkland (loon)belasting en in het woonland inkomstenbelasting. Om dit te voorkomen zijn er belastingverdragen waarin wordt geregeld welk land wanneer belasting mag heffen (zie paragraaf 17.1.1 Handboek Loonheffingen). Heeft Nederland geen verdrag gesloten met het land waar uw werknemer gaat werken, dan is er voor werknemers die in Nederland wonen, nog de eenzijdige regeling (zie paragraaf 17.1.2).

Exitpremie onbelast door fout

Door een fout in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland hoeft een werknemer geen belasting te betalen over een deel van zijn ontslagvergoeding concludeerde de Hoge Raad (6-1-2017, Telegraaf).

De ontslagvergoeding werd in twee├źn gesplitst om in beide landen evenredig belast te worden. De Nederlandse werknemer profiteerde van deze fout doordat het deel dat in Duitsland werd uitbetaald niet door de Duitse fiscus werd belast, omdat de werknemer dan ook daadwerkelijk in Duitsland moet wonen. Toen de Nederlandse fiscus alsnog besloot om het totale bedrag in Nederland maar te belasten, stak de Hoge Raad hier een stokje voor.

Nederland voert tijdelijke algehele verleggingsregeling voorlopig niet in

Nederland zal voorlopig nog geen gebruikmaken van de tijdelijke (tot 30 juni 2022) algehele verleggingsregeling die de Europese Commissie (EC) heeft voorgesteld. Dit antwoordt staatssecretaris Wiebes op Kamervragen hierover. Nederland voldoet mogelijk nog niet aan de voorwaarden voor toepassing van de regeling. Bovendien heeft de tijdelijke regeling grote gevolgen voor het bedrijfsleven en de Belastingdienst. Zo zullen ingrijpende wijzigingen nodig zijn in de administratie- en IT-systemen, die aan het eind van de periode weer moeten worden teruggedraaid. Ook zal invoering van de tijdelijke regeling leiden tot verzwaring van de uitvoeringslasten bij de Belastingdienst. (Bron: Rijksoverheid, mei 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vaststellingsovereenkomst (Belastingdienst)    Vrijwilligers