1. Contractaanpassing   8 januari 2016
20 januari 2016  |  Ontslag (UWV), Ontslag / Transitievergoeding, Deeltijdontslag, Vaststellingsovereenkomst
Vraag Ik heb een vast contract voor 32 uur, verdeeld over 2 standplaatsen. (20 uur in Nijmegen, 12 uur in Eindhoven) Vanwege bezuinigingen zal de locatie van Eindhoven sluiten. Mijn werkgever wil ...

2. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 augustus 2020  |  Arbeidsongeschiktheid, Arbeidsongeschikt, Wulbz, Loondoorbetaling, WIA, Re-integratie, Casemanager, Poortwachter, Werkhervatting, 2017, Onderbreking, Wachtdagen, Minimumloon, Loondoorbetaling bij ziekte, Verzuim-ontzorgverzekering
... nog niet is beëindigd; maak geen afspraken met de werknemer over een structurele aanpassing van zijn functie en laat zijn salaris ongewijzigd. Loon bij ziekte maximaal jaar ...

3. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
24 oktober 2019  |  Arbeidsovereenkomst, AOW, Pensioenleeftijd, Doorwerken (na pensionering), Opzegtermijn, Ketenregeling, Ontslagvergunning
... Werkende AOW'ers hebben recht op het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag. De Wet aanpassing arbeidsduur is voor AOW’ers die doorwerken niet van toepassing, zij hebben dus niet ...

4. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  Arbeidsrecht, Burgerlijk Wetboek, Dwingend recht, Kapstokartikel, Ontslagrecht, Rechtbank, Vonnis, Kunstmatige intelligentie, Redelijkheid, Billijkheid, Goed werkgeverschap, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag
... De regeling is dwingend van aard, tenzij de werkgever zich hiertoe verzet. Een voorbeeld is de Wet Aanpassing Arbeidsduur (Waa): de werknemer heeft recht op deeltijd (of langer werken) tenzij de ...

5. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
6 februari 2020  |  Werktijd, Arbeidstijd, Arbeidstijdenwet, ATW, Arbeidsvoorwaarden, Werkrooster, Dienstroosters, Onregelmatige diensten, Werktijden, Rusttijden
... voor ruim 13.000 medewerkers van Achmea. In de CAO zijn onder andere afspraken gemaakt over een aanpassing van de standaard werkweek van 36 naar 34 uur met behoud van het maandsalaris en ...

6. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  Arbeidstijdverkorting, ATV, ADV, WW-uitkering, Werktijdverkorting, Oudere werknemer
... (ATV) moet men niet verwarren met de Arbeidstijdenwet (ATW), Werktijdverkorting en Aanpassing arbeidsduur: de Arbeidstijdenwet regelt de arbeids- en rusttijden van de werknemer, ...

7. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
26 september 2020  |  Beëindiging dienstverband, Ontbinding, Ontslagrecht, Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Fictieve opzegtermijn, WW-uitkering, Disfunctioneren, Kantonrechter, WWZ
... gaan werken is de partiële ontbinding niet interessant, hij kan immers een beroep doen op de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa). NB: Werkt de werknemer niet mee, dan zal de werkgever de ...

8. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  Begroting, Belastingplan, 2015
... in werking treden. Het wetsvoorstel beoogt belemmeringen in de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) weg te nemen. Armoede Voor de bestrijding van armoede en schulden ...

9. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  Belastingplan, 2018, Personen
... budget beschikbaar voor de regeling waarmee innovaties fiscaal gestimuleerd worden. De definitieve aanpassingen voor de WBSO 2018 worden in november 2017 vastgesteld. Arbeidsomstandigheden (Arbo) ...

10. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  Belastingplan, 2019, Wetsvoorstel
... een wijziging in het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voorbereid. Ook wordt bekeken of aanpassing van sociale verzekeringswetten nodig is. BTW Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 ...


Bekijk items: 1 tot 10 (40 totaal)