1. A+O fonds / Beleidsplan 2016   25 februari 2016
26 februari 2016  | A+O fonds  | Fred Barkhuis  | Arbo, Arbobeleid, 2016
... inzetbaarheid, diversiteit en inclusie zijn de hoofdthema’s in het beleidsplan 2016 van het A+O fonds Rijk. Het dagelijks bestuur heeft het plan in januari goedgekeurd. Ja, en wat betekent ...

2. Pensioenfonds geeft geld terug   30 juli 2014
1 augustus 2014  | Z24  | Fred Barkhuis  | Pensioen
Het Nederlandse pensioenfonds van oliegigant ExxonMobil is zo rijk dat het vorig jaar 177 miljoen euro terugstortte naar het moederbedrijf.

3. MBO-studentenfonds in de maak   20 april 2019
23 april 2019  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | MBO, Fonds, 2019, Raad van State, Tweede Kamer
Uit dit fonds kunnen MBO-studenten die met een goede reden vertraging oplopen, een vergoeding van hun school krijgen als ze geen studiefinanciering meer ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om ...

4. Algemeen pensioenfonds (APF) komt dichterbij.   19 juni 2015
23 juni 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Pensioen
Pensioenfondsen uit verschillende sectoren moeten met elkaar kunnen fuseren tot een algemeen pensioenfonds. Dit kan via het algemeen pensioenfonds (APF). De Tweede Kamer stemde op 18 juni 2015 in ...

5. Bestuurders pensioenfonds   29 maart 2013
28 januari 2019  |  Pensioen, Pensioenfonds, Bestuursmodel, Medezeggenschap
... Pensioenorde Bestuursmodel Op 7 augustus 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. Pensioenfondsen kunnen kiezen voor een bestuur dat uitsluitend ...

6. Terugboeking Gemeentefonds naar Min. SZW   15 mei 2015
19 mei 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Participatiewet
... beschikbaar was gesteld voor de financiering van de beoordelingen, wordt vanuit het Gemeentefonds naar Min. SZW weer ‘teruggeboekt’. Er is structureel 18 miljoen per jaar ...

7. Internationaal Monetair Fonds   6 december 2018
6 december 2018  |  IMF
... tussen ZZP'ers en werknemers verkleinen, lonen omhoog Inleiding IMF Het Internationaal Monetair Fonds of Internationaal Muntfonds (IMF) is een VN-organisatie voor internationale samenwerking op ...

8. Vermogen stoppen in gezamenlijk fonds   12 augustus 2017
14 augustus 2017  | NOS e.a.  | Fred Barkhuis  | Vermogen, Fonds, Box 3, Box 2
... Nederlanders zoeken manieren om minder belasting te betalen. Dit doen zij door hun geld is een 'fonds voor gemene rekening' onder te brengen om dat vervolgens samen te beleggen. Aan deze ...

9. Wet Versterking bestuur pensioenfondsen aangenomen   11 juli 2013
18 juli 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Pensioen
Op 28 mei 2013 is het wetsvoorstel Versterking Bestuur Pensioenfondsen door de Tweede Kamer aangenomen en op 9 juli 2013 door de Eerste Kamer. Een wet die moeizaam tot stand kwam en waarbij tal van ...

10. Fusies mogelijk voor bedrijfstakpensioenfondsen   7 juli 2017
10 juli 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Bedrijfs(tak)pensioenfonds, Klijnsma, Kabinet, Fusie
Het kabinet wil het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen makkelijker maken om te fuseren. Daarom krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk ...


Bekijk items: 1 tot 10 (220 totaal)