1. Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) wordt ATR (Adviescollege Toetsing Regeldruk)    24 mei 2017
26 mei 2017  | SiraConsulting  | Fred Barkhuis  | Regeldruk, ATR, Actal, 2017
Het huidige mandaat van Actal liep af op 1 juni 2017. Vanaf die datum neemt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het stokje over. Het mandaat van ATR loopt tot 1 juni 2021. De kerntaak van ...

2. Advies Actal loonkostensubsidie verlengen   26 maart 2016
29 maart 2016  | Actal  | Fred Barkhuis  | Loonkostensubsidie, Actal
Actal adviseert in een brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheid te openen om de toepassingsduur te verlengen. Zo kan worden voorkomen dat werkgevers alsnog ...

3. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  Afdrachtvermindering, Premiekorting, Subsidies
... naar regeldruk als gevolg van koppeling van regelingen aan inkomen van de burger' van Deloitte / Actal, 2 sept. 2014) Weinig kennis over regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vier ...

4. Beleidsregels veroorzaken onzichtbare maar zeer voelbare regeldruk   10 april 2017
11 april 2017  | Actal  | Fred Barkhuis  | Regeldruk, Actal, 2017, Overheid
De ministeries maken vele wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen die zorgen voor regeldruk voor bedrijven en burgers. Maar dat is niet de enige regelgeving. Nog 93 ...

5. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
23 februari 2020  |  Burgerservicenummer, Sofinummer, BSN
... website. Dat is schending van de privacywetgeving, schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk Actal in een advies aan minister Blok (Veiligheid en Justitie). Ondernemingen moeten hun ...

6. Communicatie over complexe Quotumwet cruciaal   25 september 2014
30 september 2014  | Actal  | Fred Barkhuis  | Arbeidsinactiviteit
De regelgeving van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet) is zeer complex. Goede en gerichte communicatie is daarom cruciaal om bedrijven de gevolgen van de wet duidelijk te ...

7. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
19 februari 2020  |  DBA, 2016, Arbeidsrelatie
... voor de juistheid van de VAR-aanvraag op te nemen in de Fiscale Verzamelwet 2014. Onderzoeksbureau Actal is onder andere kritisch over dit voorstel, waardoor de Kamer een opzichzelfstaande ...

8. Ergonomie   3 oktober 2009
16 juni 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Ergonomie, NEN-normen
... zelf bepalen hóe ze aan die eis gaan voldoen.' Dat zegt Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal, het Adviesorgaan toetsing regeldruk, in een advies aan minister Kamp van Economische ...

9. Evenementen en festivals ervaren te veel regeldruk   2 mei 2017
4 mei 2017  | Actal  | Fred Barkhuis  | Regeldruk, Koningsdag, Gemeente
Organisatoren van evenementen en festivals, zoals die op Koningsdag en 5 mei, hebben last van complexe, administratieve procedures en onduidelijke, soms overbodige eisen.

10. Kosten van veranderingen in wetgeving niet langer negeren   25 juni 2014
30 juni 2014  | Actal  | Fred Barkhuis  | Veranderingen
Frequente wijzigingen in wetgeving leiden tot hoge kosten en irritatie bij ondernemers. Het kabinet heeft momenteel echter weinig oog voor de gevolgen van wetswijzigingen.


Bekijk items: 1 tot 10 (41 totaal)