Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen    Loon uit vroegere dienstbetrekking 


Jaarloonuitvraag

Datum laatste wijziging: 30 april 2017  |  Trefwoorden: Belastingdienst, 2017, Jaarloonuitvraag

De Belastingdienst kan de werknemer jaarlijks vragen om loongegevens uit het voorgaande kalenderjaar aan te leveren. De regeling is destijds in 2006 ingevoerd. Redenen waren toen problemen met de gegevensleveringen uit de polisadministratie voor de belasting- en premieheffing en de toeslagen.

Met ingang van 1 januari 2017 vervalt de jaarloonuitvraag bij inhoudingsplichtigen. Dat betekent dat over 2016 of over een voorgaand jaar geen jaarloonuitvraag meer plaatsvindt. (Bron: Nieuwsbrief loonheffingen 2017, blz 3)


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen    Loon uit vroegere dienstbetrekking