1. Aansprakelijkheid voor schade lease-auto   2 maart 2017
3 maart 2017  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Lease-auto, Schade, Werkgever, Werknemer
Een werknemer knalt met zijn lease-auto tegen een paal. Wie betaalt de schade, de werknemer of de werkgever?

2. Werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer?   28 november 2017
29 november 2017  | Vink & Partners  | Fred Barkhuis  | Burn-out, Werkgever, Werknemer, Aansprakelijkheid
Bij burnout is sprake van een bijzondere vorm van overspanning. Overspanning leidt tot psychische en lichamelijke spanningsklachten en mensen kunnen niet goed meer functioneren (thuis, op het werk ...

3. Werkgeversaansprakelijkheid   20 maart 2016
20 juni 2019  |  Aansprakelijkheid, Schade, Burgerlijk Wetboek
Inhoud Wettelijke basis Algemene regels Verstrekkende werkgeversverantwoordelijkheid Ketenaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Geen tijdelijke voorzieningen voor openstellen g-rekeningen ...

4. Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer   20 april 2017
24 april 2017  | De Jong & Laan  | Fred Barkhuis  | Opdrachtgever, Ketenaansprakelijkheid, Werknemer, Aannemen van werk, Loon
De opdrachtgever kan aansprakelijk worden gesteld als de opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? Dit geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van werk, het ...

5. Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid?   7 oktober 2015
9 oktober 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening
De Rijksoverheid heeft het volgende bekend wanneer wel en wanneer niet van de ketenaansprakelijkheid* gebruik kan worden gemaakt. *Het niet afdragen van loonbelasting/premie volksverzekeringen en ...

6. ZZP-er beter verzekerd tegen aansprakelijkheid   5 juli 2017
6 juli 2017  | VVP  | Fred Barkhuis  | ZZP, Verzekering, 2017, Aansprakelijkheid
Van de ZZP-ers heeft 69 procent zijn aansprakelijkheid verzekerd. Een groot deel van deze groep beschikt zelfs over zowel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) als een ...

7. Kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?   26 augustus 2017
28 augustus 2017  | Diverse bronnen  | Fred Barkhuis  | Directeur groot aandeelhouder, Bestuurder, Aansprakelijkheid
Hoofdregel is dat een rechtspersoon op grond van zijn rechtspersoonlijkheid zelf aansprakelijk is en niet de bestuurders. Bestuurdersaansprakelijkheid is derhalve een uitzondering. Toch kunnen ...

8. Asbestziekte; is de Staat daarvoor aansprakelijk?   14 juni 2017
15 juni 2017  | Jurisprudentie & Dirkzwager  | Fred Barkhuis  | Gevaarlijke stoffen, Hoge Raad, Asbest, Arbeidsinspectie
... is er geen sprake van regelgevings- en toezichtsfalen bij de Arbeidsinspectie zodat de Staat niet aansprakelijk is voor het ontstaan van asbestziekte (mesothelioom) bij het ...

9. Melden beroepsziekten gekoppeld aan aansprakelijkheid werkgever   25 november 2015
26 november 2015  | HR Praktijk & Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | Arbeidsomstandigheden, Beroepsziekte, Arbowet, RSI (muisarm)
... aan de werknemer. Het logische effect is dat een advocaat van de werknemer vervolgens de werkgever aansprakelijk stelt, hetgeen de laatst genoemde niet in dank ...

10. Fietser veroorzaakt ongeluk. Ben je dan aansprakelijk?   5 juli 2015
8 juli 2015  | Fred Barkhuis  | Vervoer
Er zijn 4 situaties, onder meer: ' Bij een aanrijding tussen een fietser en een auto is de automobilist altijd aansprakelijk voor ten minste 50%.'


Bekijk items: 1 tot 10 (147 totaal)