31. Herfstakkoord van 11 oktober 2013   14 oktober 2013
28 oktober 2013  | MinFin e.a.  | Fred Barkhuis  | Veranderingen
De belangrijkste veranderingen van het Herfstakkoord 2014 (Begrotingsakkoord 2014) staan in deze nieuwe paragraaf. Lees ook ons commentaar bij alinea Inkomstenbelasting.

32. Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2013   2 maart 2013
4 maart 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis
Op 25 februari 2013 is het 'Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid' (Verzamelwet SZW 2013) uitgekomen. In dit wetsvoorstel worden ...

33. Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2013 (2)   11 maart 2013
12 maart 2013  | Min SZW  | Fred Barkhuis
Het wetsvoorstel is in de volgende paragrafen van HR-kiosk verwerkt: Algemene nabestaandenwet (Anw), Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar, Participatiewet, Wet arbeid en zorg, Wetten ...

34. Belastingplan 2014 (september 2013)   13 september 2020
30 augustus 2015
Op 17 september 2013 (Prinsjesdag) heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij ...

35. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015
Op 17 september 2013 (Prinsjesdag) heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij ...

36. Cijfers werkloosheid in maart 2013 alweer hoger   18 april 2013
19 april 2013  | CBS  | Fred Barkhuis  | Werkloosheid
De werkloosheid is in maart 2013 verder opgelopen en kwam uit op 8,1 procent. Prima dat Sociaal Akkoord van afgelopen week (moet nog wel door partijen worden goedgekeurd), maar hoe voorkomt de ...

37. Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013   28 juni 2013
3 juli 2013  | Min SZW  | Fred Barkhuis  | Tabellen
Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2013. Het minimumloon stijgt van ...

38. Nogmaals pseudo-eindheffing in 2013 over hoog loon   22 oktober 2013
24 oktober 2013  | Min Fin  | Fred Barkhuis  | Loon- en inkomstenbelasting
De pseudo-eindheffing voor hoog loon geldt in 2013 en wordt berekend over het loon waarover in 2012 loonbelasting is geheven voor zover het loon van de desbetreffende werknemer meer bedraagt dan ...

39. Nogmaals Sociaal akkoord april 2013   11 april 2013
16 april 2013  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Veranderingen
Vorige week informeerden wij u over het sociaal overleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet. De resultaten zijn in een lijvig document met liefst 63 punten vastgelegd, de veranderpunten moeten ...

40. Overheidstekort 2,5 procent in 2013   2 april 2014
3 april 2014  | CBS  | Fred Barkhuis  | Veranderingen
Hiermee is het tekort na vijf jaar weer onder de Europese norm van 3 procent gekomen. De toegenomen overheidsinkomsten kwamen voor 5,6 miljard euro door hogere belastingen en premies, grotendeels ...


Bekijk items: 31 tot 40 (898 totaal)