Nieuwsbrief Loonheffingen 2017    Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 


Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Datum laatste wijziging: 2 januari 2018  |  Trefwoorden: Nieuwsbrief loonheffingen, 2018

Eerste Nieuwsbrief 2018

Op 18 juli 2017 heeft de Belastingdienst een eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd met daarin de belangrijkste wijzigingen waarvan nu al bekend is dat deze in 2018 ingaan.

Samengevat staat het volgende in de Nieuwsbrief:
 • wijzigingen met betrekking tot de premiekortingen: deze zullen in 2018 worden vervangen door de loonkostenvoordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein
 • jeugd-LIV - de compensatie voor werkgevers voor de verhoging van de minimumjeugdlonen - dat per 1 januari 2018 in werking treedt
 • vervallen van de premievrijstelling marginale arbeid
 • vervallen van de werkbonus
 • verhoging van de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd
Aanvullingen op deze nieuwsbrief, wijzigingen uit het Belastingplan en tarieven en percentages voor 2018 zullen later worden gepubliceerd.

Tweede Nieuwsbrief 2018

De Belastingdienst heeft de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 beschikbaar gemaakt als download. De nieuwsbrief bevat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

In de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 zijn enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd en bestaande onderwerpen aangepast. De Belastingdienst publiceert verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat nieuwe informatie, maar ook alle informatie uit de vorige uitgave(n). In de volgende uitgave worden in ieder geval de tarieven en percentages voor 2018 toegevoegd, zo laat de dienst weten. Zie ook: Tweede Kamer akkoord met pakket Belastingplan 2018.

De Belastingdienst heeft zeven nieuwe onderwerpen toegevoegd. Daarnaast zijn een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:
 • Bij punt 1 is de informatie over de premiekorting jongere werknemer verplaatst.
 • Bij 1.1 is bij alle 4 loonkostenvoordelen de 1e voorwaarde aangepast.
 • Bij 1.1 was bij de 4e voorwaarde voor het LKV oudere werknemer de bijstandsuitkering verkeerd opgeschreven. Dit is aangepast.
 • Bij 1.1 is de 4e voorwaarde voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer aangepast.
 • Bij 1.1 is bij de 4e voorwaarde voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden de formulering bij d aangepast en informatie over het doelgroepregister voor de banenafspraak toegevoegd.
 • Bij 1.1 is bij de voorwaarden voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer een definitie van herplaatsen toegevoegd en de 3e voorwaarde aangepast.
 • Bij 1.1 is de 1e ‘let op’ (over wanneer het recht op een loonkostenvoordeel begint te lopen) en de laatste ‘let op’ (over overname van een onderneming) aangepast.
 • Bij 1.3 is de informatie in de 1e alinea en onder de kop ‘Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?’ aangepast en aangevuld.
 • Bij 1.3 is de 1e alinea onder de kop ‘Hoe vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte?’ aangepast.
 • Bij 1.3 is onder de kop ‘Wij betalen de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan u uit’ stap 2 aangepast.
 • Bij 1.4 is duidelijker uitgelegd hoelang iemand nog recht heeft op een loonkostenvoordeel.
 • Bij 1.4 zijn de 1e en 2e voorwaarde om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel aangepast.
 • Bij 2.1 is duidelijker opgeschreven wat het gemiddelde uurloon is en wat het jaarloon is. Ook is toegevoegd welke uitkeringen niet tot het jaarloon voor het jeugd-LIV horen.
 • Bij 2.1 is onder de kop ‘Heeft de werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij u?’ een zin toegevoegd.
 • Bij 2.2 is in de 1e zin onder de tabel jaartallen toegevoegd.
 • Bij 2.3 is onder de kop ‘Wij betalen het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan u uit’ stap 2 aangepast.
 • Bij punt 6 is 1 verandering toegevoegd (6.4) en 3 aandachtspunten (6.5).

Derde Nieuwsbrief 2018

De Belastingdienst heeft de derde versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 gepubliceerd. Hierin zijn alle tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2018 toegevoegd.

In de 3e uitgave hebben we toegevoegd:

 • informatie over de wijziging van het hoogste schijventarief
 • de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2018
 • Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave
 • In de 2e uitgave hebben we 7 nieuwe onderwerpen toegevoegd (punt 12 tot en met 18).
 • Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:
 • Bij punt 1 hebben we de informatie over de premiekorting jongere werknemer verplaatst.
 • Bij 1.1 hebben we bij alle 4 loonkostenvoordelen de 1e voorwaarde aangepast.
 • Bij 1.1 hadden we bij de 4e voorwaarde voor het LKV oudere werknemer de bijstandsuitkering verkeerd opgeschreven. Dit hebben we aangepast.
 • Bij 1.1 hebben we de 4e voorwaarde voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer aangepast.
 • Bij 1.1 hebben we bij de 4e voorwaarde voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden de formulering bij d aangepast en informatie over het doelgroepregister voor de banenafspraak toegevoegd.
 • Bij 1.1 hebben we bij de voorwaarden voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer een definitie van herplaatsen toegevoegd en de 3e voorwaarde aangepast.
 • Bij 1.1 hebben we de 1e 'let op' (over wanneer het recht op een loonkostenvoordeel begint te lopen) en de laatste 'let op' (over overname van een onderneming) aangepast.
 • Bij 1.3 hebben we de informatie in de 1e alinea en onder de kop 'Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?' aangepast en aangevuld.
 • Bij 1.3 hebben we de 1e alinea onder de kop 'Hoe vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte?' aangepast.
 • Bij 1.3 hebben we onder de kop 'Wij betalen de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan u uit' stap 2 aangepast.
 • Bij 1.4 hebben we duidelijker uitgelegd hoelang u nog recht hebt op een loonkostenvoordeel.
 • Bij 1.4 hebben we de 1e en 2e voorwaarde om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel aangepast.
 • Bij 2.1 hebben we duidelijker opgeschreven wat het gemiddelde uurloon is en wat het jaarloon is. We hebben ook toegevoegd welke uitkeringen niet tot het jaarloon voor het jeugd-LIV horen.
 • Bij 2.1 hebben we onder de kop 'Heeft de werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij u?' een zin toegevoegd.
 • Bij 2.2 hebben we in de 1e zin onder de tabel jaartallen toegevoegd.
 • Bij 2.3 hebben we onder de kop 'Wij betalen het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan u uit' stap 2 aangepast.
 • Bij punt 6 hebben we 1 verandering toegevoegd (6.4) en 3 aandachtspunten (6.5).

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Nieuwsbrief Loonheffingen 2017    Nieuwsbrief Loonheffingen 2019