11. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
14 februari 2020  |  Ziektewet, Arbeidsinactiviteit, Ziekmelding, Ontslag, Premiedifferentiatie
... vereist het vennootschapsrecht allerlei extra maatregelen zoals het (tijdig) oproepen voor een aandeelhoudersvergadering en het op voorhand informeren over de redenen van het ontslag. Ook ...


Bekijk item: 11 (11 totaal)