Minimum Loon


51. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vangnet Sociaal minimum Bijstandsnormen Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Vakantie Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand ...

52. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... opgelegd. Dat een bedrijf een boete kan krijgen voor het overtreden van arbeidswetten als Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of de Wet arbeid vreemdelingen is ...

53. Boetebeding   20 maart 2009
8 oktober 2020  |  ,
... tiende deel* van het loon (per week)' (7:652 BW). Dit geldt voor werknemers die niet meer dan het minimumloon verdienen. Voor werknemers die meer dan het minimumloon verdienen, mag de werkgever ...

54. Bovenmatige beloning   18 december 2011
10 juli 2020  |  , , ,
... olie- en gasconcern Shell had 's middags 1 januari 2020 al evenveel verdiend als iemand met een minimumloon in heel 2020. Het minimumjaarloon is circa € 21.500. Normwijzigingen per 1 juli ...

55. Bronnen   13 maart 2011
8 juli 2013
... en dit in het reglement nadrukkelijk vastleggen; - het totale bruto jaarloon mag niet onder het minimumloon uitkomen. • Vakantietoeslag In principe kan de totale vakantietoeslag worden ...

56. Buitenland (WML)   15 juni 2015
12 september 2020  |  ,
Inhoud Minimumloon verschilt per regio in VS Duitsland heeft een minimumloon Minimumloon in België Name and shame in Engeland Europese minimumuurlonen groeien gemiddeld met 5% Bloemenkwekers in ...

57. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... voor gemeenten Afspraken Belastingdienst en LTO Nederland Valkuilen voor werkgevers (jan. 2017) Minimumloon voor overwerk; cafétariaregeling niet meer mogelijk Uitstel inperking ...

58. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... zelfstandigen werkzaam in de architecten branche hebben daar vanaf 2021 recht op. Ook wordt het minimumloon opgetrokken naar 14 euro per uur vanaf 1 januari 2022. De CAO architecten bureaus ...

59. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
Inhoud Inleiding Werkingsduur CAO Arbeidsreglement Hiërarchie wetgeving Inhoud CAO Standaard- en minimum-CAO Incorporatiebeding Doorwerking In aanvulling CAO afspraken arbeidsvoorwaarden ...

60. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... zelf uiteraard nog meer stijgen t.o.v. voorgaand jaar (2021). Door de verhoging van het wettelijk minimum loon van 10% per 1-1-2023 zal dit nog eens een extra opwaartse druk geven op de lonen, ...

61. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... van 103% naar 102%. Deze dekkingsgraad ligt hoger dan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%. Kortingen zijn voor eind 2020 echter nog steeds een realistisch scenario. ...

62. Cryptomunten   1 september 2017
1 maart 2021  |  ,
... bedrag van € 100. BTC Direct blijft binnen de wet, het ‘vaste’ salaris is hoger is dan het minimumloon. Optreden tegen advertenties voor bitcoins en leningen op Facebook De Autoriteit ...

63. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... aan vrouwen) een lager uurloon ontvangen, kan strijdig met zijn met wetten gelijke behandeling. Minimumloon Betaling van deeltijdwerkers onder het minimumloon komt regelmatig voor in de ...

64. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
... periode was gelijk aan een derde van de periode waarin gebruik was gemaakt van deeltijd-WW met een minimum van 13 weken, Als de werkgever niet aan deze verplichting voldeed, moest hij aan UWV een ...

65. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
30 december 2020  |  , ,
... vaste werknemers, uitzendkrachten en ZZP-ers oplossen? Handhavingsmoratorium verlengd tot 2021 Minimumtarief Gewijzigde ontslagregeling per 1 juli 2016 en per 1 oktober 2019 Neemt de Wet MZZ ...

66. Dertiende maand   20 maart 2009
24 oktober 2019  |  , , , , , ,
... april 2016) Vakantietoeslag over 13e maand of eindejaarsuitkering? Voor de toepassing van de Wet Minimum Loon en Vakantietoeslag blijkt als het gaat om het betalen (verplicht) van ...

67. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... concurrent Kabinet wil kortere detachering in EU Ruim 2 procent van de werkenden gedetacheerd Minimumloon voor werknemers in Duitsland Wanneer geldt de ketenaansprakelijkheid? Europese ...

68. DGA Belastingdienst   27 maart 2016
27 november 2023  |  , , , , , ,
... Bedrijfsfinanciering met eigen vermogen binnenkort aftrekbaar Start-ups en gebruikelijk loon 2017 Minimumloon innovatieve DGA Scholingskosten niet aftrekbaar voor nieuwe vakkennis Fiscus trekt ...

69. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... overleg is dat echter wel mogelijk, maar de werkgever moet hierbij wel rekening houden met het minimumloon op grond van de wet of in een CAO. Eenmalig geen loon betalen Maar mag je dan ...

70. Diverse onderwerpen   11 januari 2016
26 mei 2021  |  , ,
... van hun studietoelage. Die wordt straks voor iedereen 300 euro per maand, een kwart van het minimumloon. Dit omdat de gemeenten qua hoogte van de toeslag onderling fors verschilden: ...

71. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
15 april 2021  |  ,
... En hoe bereken je het uurloon? Door gebruik te maken van een stappenplan: Houd rekening met het minimumloon De basisregel op dit gebied is het wettelijke minimumloon. Dit bedrag verandert twee ...

72. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... gevolg van de Wet Aanpak Schijnconstructies, net als andere werknemers, al recht op ten minste het minimumloon. Dat recht hadden ze eerder nog niet. Als er een CAO van toepassing is moet een ...

73. Drie pijlers   11 maart 2010
24 december 2018  |  , , , , ,
... allochtonen. Nederlanders denken gemiddeld 75% van hun huidige netto inkomen nodig te hebben als minimum pensioeninkomen. Ze vrezen hier niet aan te komen: een gemiddeld Nederlands huishouden ...

74. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... van 103% naar 102%. Deze dekkingsgraad ligt hoger dan het aangepaste tijdelijke wettelijk vereiste minimum van 100%. Kortingen zijn voor eind 2020 echter nog steeds een realistisch scenario. ...

75. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... tanken. Bedrijven zeggen hun contracten niet op, maar beperken wel het aantal leaseauto's tot een minimum, zie Leaseauto; de totale werkloosheid in Nederland nam in het tweede kwartaal t.o.v. het ...


Bekijk items: 51 tot 75 (548 totaal)